Fortsæt til indhold

Driftbefalingsmand KAD/KALA i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Driftbefalingsmand KAD/KALA i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vil du være med til at understøtte og udvikle vedligeholdelsestjenesten inden for det landmilitære område? Har du tidligere arbejdet med DeMars vedligeholdelsesmodul (PM), og kan du udnytte din erfaring som f.eks. driftsbefalingsmand til at løse komplekse opgaver, som kræver koordination med bl.a. Hærkommandoen og Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste?
Om os
Kapacitetsansvarlig LAND (KALA) anskaffer, drifter og bortskaffer landmilitært materiel med udgangspunkt i en sammenhængende operativ, logistisk, teknisk og økonomisk argumentation, som er tilpasset gældende taktiske, operative, strategiske og politiske behov.

Koordinationsafdelingen (KOA) er en dynamisk enhed. Vores hovedopgave er at gennemføre den tværgående koordination for KALA, både internt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og med eksterne myndigheder.

Dagligdagen i KOA er meget dynamisk, da vi har en stor berøringsflade med interessenter både i og uden for KALA, herunder med KALA kunder i form af de operative kommandoer m.fl.

Omgangstonen i KOA er uformel og bygger på en høj faglighed samt en høj grad af servicemindedhed.

KOA prioriterer at udvikle og fastholde vores dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personlig udvikling.
Om stillingen
Som driftsbefalingsmand i KOA DRIFT (KAD) er dine primære opgaver at støtte kapacitetscentrene i KALA med produktionsfremmende foranstaltninger, herunder SAP (PM-modulet). Du vil blive det naturlige bindeled mellem de faglige niveauer og KALA.

Du kommer til at indgå i et team bestående af en major, en kaptajn, tre seniorsergenter og to civile, som skal støtte i hele KALA og koordinere driftsrelaterede opgaver med Hærkommandoen (HKO), Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) m.fl.

Dine arbejdsopgaver sammen med KAD vil blandt andet være:
- Controlling i PM-modulet.
- Controlling på drift af udvalgte materielgenstande og -kapaciteter.
- Varetage opgaver relateret til SAP - herunder konfigurationsstyring i PM-modulet – inden for alle materiel- og logistikanliggender på tværs af KALA områder samt i samarbejde med HKO.

Du skal bl.a. repræsentere KALA i følgende fora:
- DeMars erfaringsgruppe Vedligeholdelse og Konfigurationsstyring.
- Følgegruppe Vedligeholdelse.
- Hærens beredskabsenheder.
- Diverse koordinationsmøder med interne såvel som eksterne enheder.

Stillingen er en faglært stilling.
Om dig
Vi forventer at du er seniorsergent eller oversergent med potentiale for udnævnelse.
Vi forventer at du har erfaring med SAP (PM modulet), og at du kan støtte og vejlede i anvendelse af SAP inden for køretøjer og materiel, som du har indgående erfaring med.

Vi ser gerne, at du har erfaring som driftsbefalingsmand fra et garnisonsværksted el. lign. inden for FVT.

Du er serviceminded, og kan lide at have en stor berøringsflade. Du er fleksibel og fungerer godt i en hverdag, som er præget af arbejdsopgaver forskellige steder i KALA.
Derudover forventer vi at du kan arbejde selvstændigt og fokuseret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major J.G. Rohde på tlf. 41 32 03 99.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 26. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2021 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. I samarbejde med Forsvarskommandoens underliggende værnsstabe sikrer FMI rettidig støtte og forsyninger til Forsvarets igangværende operationer i ind- og udland. Det er FMI´s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle Forsvarets myndigheder lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til støvler, feltrationer og lommeknive. FMI er en styrelse under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

03.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent