Fortsæt til indhold

Sektionschef til Ledelsesstøttesektionen i Koncern IT


Sektionschef til Ledelsesstøttesektionen i Koncern IT

Har du lyst til at være en del af et dynamisk ledelsesteam, og påtage dig ledelsesrollen, fordi du kan og gerne vil arbejde med mennesker – og klar på at udfordre dig selv og arbejde med dit ledelsesvirke? Så har du her, mulighed for via din faglighed og ledelsesvirke være en afgørende faktor for sektionens og afdelingens fortsatte udvikling.
Om os
I Forsvaret er vores mission at arbejde for fred og sikkerhed i Danmark og resten af verden. Opgaverne spænder vidt, og det stiller krav til den IT, der er fundamentet for, at alle Forsvarets ansatte kan løse opgaverne, uanset om de er ombord på skibe i Nordatlanten, på mission i ørkenen eller støtter opgaveløsningen fra Danmark.
Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi i Koncern IT en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier.
Hos Koncern IT er vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT..
Sektionen består pt. af 10 specialiserede medarbejdere (militære og civile) med alsidige kompetencer.
Om stillingen
Ledelsesstøttesektionen støtter Ledelsen på alle niveauer i Koncern IT og varetager blandt andet koordination og sagsbehandling af en bred vifte af områder relateret til interne og eksterne samarbejdspartnere.
Netop derfor har løbende udvikling, optimering og kvalitetssikring af ledelsesoplæg, støtte til øvrige chefer, sagsbehandlingsmetodik og interne processer høj prioritet. Ledelsesstøtte-sektionen dækker også støtte til Udbud/Indkøb- og Licensstyring – koordination, rådgivning og vejledning vedr. indkøbs- og udbudsopgaver i Koncern IT på hardware, software, konsulent- og serviceydelser.

Som chef for Ledelsesstøttesektionen vil du derfor have medarbejdere, der varetager opgaver indenfor Direktionsbetjening, jura, udbudsarbejde, projektledelse, kommunikation, HR, sagsbehandling af alle typer henvendelser samt licensstyring. Det vil derfor være helt afgørende, at du trives med at have et bredt, komplekst og alsidigt interessefelt med mange forskelligartede opgaver, hvor dit fokus er strategiske emner og oplæg, udvikling og sparring med dine medarbejdere om opgaveløsningen, samt sikre god kvalitet i sagsbehandlingen både i f.t. svarene men også i relation til processen.
Om dig
Du har en relevant uddannelsesbaggrund eller også er du major/orlogskaptajn, M331. Alternativt er du kaptajn/kaptajnløjtnant og optaget på Master i Militære Studier eller har gennemført en relevant uddannelse på masterniveau.

Vi forestiller os, at du har en god portion faglig erfaring fra et eller flere af sektionens opgaveområder og ledelseserfaring, hvor du har ledet medarbejdere med høj faglighed og selvstændighed.

Det vigtigste for os er den rette profil og personlighed, som trives med fokus på både ledelse og egen sagsbehandling. Da Sektionens opgaver spænder bredt er din uddannelsesmæssige baggrund ikke det vigtigste, men derimod engagement, evnen til at motivere og coache kolleger og medarbejder, samt en solid teoretisk viden om et eller flere relevante fagområder.

Det er vigtigt, at du har gode skriftlige og mundtlige kommunikations- og formidlingsevner på dansk og formår at kommunikere komplekse informationer til medarbejdere på alle niveauer, da du vil være omdrejningspunktet for båden intern og ekstern kommunikation samt kvalitetssikring af Koncern IT forvaltningsmæssige besvarelser.

Personligt er det vigtigt for både medarbejderne og chefkollegerne, at du er engageret, struktureret, kvalitetsbevidst og tager ansvar og ejerskab for både dine egne og Koordinationsafdelingens opgaver. Du brænder for at udvikle dig selv og dine medarbejdere i et dynamisk arbejdsmiljø, og du forstår værdien af at bidrage til et godt arbejdsmiljø gennem konstruktiv sparring, frihed under ansvar, åbenhed og nytænkning.

Vi arbejder ud fra tilgangen om, at den der har ”viden og kompetencer” har et ansvar for at bidrage og tage ansvar, hvorfor du skal kunne trives med en flad ledelsesstruktur i opgaveløsningen og en uformel omgangstone. Vores medarbejdere vokser ved videndeling og anerkendende, og vi forestiller os, at du gør det samme.

Du trives med at arbejde på tværs af organisationen, er positiv af natur og god til at opbygge og vedligeholde relationer.

”Vi er ambitiøse, loyale og samvittighedsfulde i forhold til de vigtige opgaver, sektionen har ansvaret for at løse, men altid med respekt for, at vi som mennesker har brug for at balancere mellem arbejdsliv og privatliv og tager hensyn til forskellighed og livssituation.
Du har, er jeg sikre på, samme tilgang”, fortæller Annabianca, en af dine kommende medarbejder.

”Der er et pres på Forsvaret om at følge med tiden og særligt indenfor IT. Så hvis du vil være med til at sætte dit præg på noget af forandringen, og hvis du har lyst til at få og påtage dig et ansvar for udvikling af opgaver og kolleger, så er det sjovt at have et ledelsesansvar her”, fortæller Henrik, din kommende chef.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes af både civile og militære.

Civil:
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og sektionschefer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er i gang med en at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant/sektionsleder mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant/sektionsleder i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Generelt:
Derudover tilbydes betalt frokostpause, kantineordning, frugtordning, - og fleksibel arbejdstid samt mulighed for sociale aktiviteter gennem bl.a. idræts- og personaleforening.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Henrik Adelgaard på telefon 7281 4301 eller souschef Pia L. Jørgensen på 7281 0240.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Agrin Safari på telefon 7281 9133.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021.
Men tøv ikke med at søge allerede nu, da vi indkalder til samtaler løbende.

Du bedes søge stillingen via linket. Vedhæft ansøgning, CV og uddannelsesbevis og evt. andre relevante dokumenter i PDF.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruktur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med forsvarets mange funktioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe.
Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier.
Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kundecentrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

03.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent