Fortsæt til indhold

Batterispecialist til Taktisk Kommunikation


Batterispecialist til Taktisk Kommunikation

Har du lyst til en spændende og udfordrende stilling, hvor du er med til at sikre Forsvarets udvikling indenfor batteri og power området?

Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hos os kommer du til at indgå i et team med engagement og høj faglighed, kombineret med godt humør! Vi er et team på 9 medarbejdere.
Vi i Kommunikationssektionen har ansvar for studie/udvikling, anskaffelse, implementering, drift og udfasning af kommunikationsmateriel. Dette indebærer koordination med FMI´s kunder herunder Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet samt Beredskabsstyrelsen.

Omgangstonen hos os er uformel, men bygger på en høj faglighed og en høj grad af servicemindedhed.

Vi prioriterer, at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere via kompetenceudvikling og personligudvikling.
Om stillingen
Med direkte reference til sektionschefen får du ansvaret for at udvikle anvendelsen af batterier og batterityper, indkøbe og drifte Forsvarets batterier hovedsagligt inden for kommunikationsområdet. Du skal endvidere støtte øvrige sagsbehandlingsområder med henblik på at styrke viden om power og batterier.
Arbejdsopgaverne indbefatter:
• Varetage sagsbehandling primært vedrørende Forsvaret behov for batterier og ladere til batterier. Herunder deltagelse i markedsundersøgelse, udbud, afprøvning af materiel samt kontraktforhandling.
• Varetagelse af funktionen som projektleder for mindre materielanskaffelses-/bortskaffelsesprojekter.
• Deltage som Danmarks repræsentant på NATO møder indenfor batteri-og teknologier for at strømforsyne soldaten.
• Udarbejde planer for systemområdets tekniske udvikling på kort og lang sigt. Herunder ansvarlig for udarbejdelse af materielanalyser, tekniske specifikationer og vedligeholdelseskoncepter/-direktiver.
• Drift og vedligehold af porteføljen af tørbatterier samt litium-ionbatterier.
• Bidrage til udarbejdelse af driftsplan for nye kapaciteter samt deltage i driftsgrupper indenfor eget ansvarsområde.
• Støtte øvrige sagsbehandlingsområder med taktisk og logistisk forståelse.
• Tværgående sagsbehandling og løsning af ’ad hoc’ opgaver.
Om dig
Du er uddannet ingeniør eller lign. (måske nyuddannet) og har enten erfaring fra arbejde med batteriteknologi eller speciale inden for området. Du kan også være kaptajn (M331) eller major (321).
Du er fleksibel og klar til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Endvidere har du lyst og evner til at gennemføre igangværende og kommende opgaver på et komplekst højt fagligt niveau i samarbejde med brugerne.
•Stort teknisk kendskab til batterier og ladere – hovedsagligt litium-ion teknologi

Det er en fordel, hvis du har kendskab til:
• Forsvarets kommunikationsmateriel samt Forsvarets organisation
• Erfaring med forsvarets materiel styringssystem (SAP).
• LEAN eller PRINCE2
Ansættelsesvilkår
Civil: Du vil blive ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.
Til stillingen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Der vil, alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, være mulighed for forhandling af tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Militær: Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens indhold og niveau justeres efter den valgte kandidat.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og Ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte sektionschef Jeanette Nørregaard på telefon 508 64677.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-sagsbehandler Mette Sanggaard Kristensen på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er 26. september 2021. Vi forventer at afholde samtaler løbende.
Fast tjenestested er Ballerup.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent