Fortsæt til indhold

Kontorhjælper og kører til II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Kontorhjælper og kører til II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for kontortjeneste, og kunne du tænke dig nogle spændende og afvekslende hverdage?
Om os
II Uddannelsesbataljonen består af en stab, samt tre kompagnier. To kompagnier uddanner HBU og et kompagni uddanner HRU.

Der er ca. 125 faste kadre i bataljonen.
Om stillingen
S1 er organiseret med en seniorsergent og en konstabel.

Dine væsentligste opgaver som kontorhjælper er:

At levere administrativ støtte til kompagnierne og delingerne – både under garnisonsforhold og i felten.
At kontrollere og tilrette oplysninger i DeMars i samarbejde med ADMELM/LG.
At kontrollere stabens arbejdstid i samarbejde med chefen og ADMELM/LG.
Vedligeholde den daglige administrative drift i bataljonen.
At deltage på kompetencegivende kurser mhp. personlig udvikling i stillingen.
At vedligeholde egne militære færdigheder sammen med resten af staben.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, med henblik på at bidrager professionelt til den samlede opgaveløsning for II/LG.
Om dig
Du er udnævnt konstabel med et eller flere års erfaring med tilfredsstillende tjeneste.

Det er et krav, at du har erhvervet kørekort kategori B og C, og det er ønskeligt, at du har kørekort kategori CE.
Det er et krav at du har eller er klar til at gennemføre DeMars grunduddannelse.
Du har gode IT-færdigheder og et godt kendskab til Office-pakken, særligt Excel.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som kontorhjælper i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat. Du kan håndtere frihed under ansvar, og du ved dit veludførte arbejde betyder, at bataljonen får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du tager initiativ, således du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i opgaveløsningen og de udfordringer som du møder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte i Allerød

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte administrationsbefalingsmand ved II/LG seniorsergent T.F. Nielsen på telefon 22 38 51 05 eller mail LG-2B-S10A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 19. september 2021 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent