Fortsæt til indhold

Chef for Joint GEOMETOC Support Center


Chef for Forsvarets Joint GEOMETOC Support Center

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse søger ny chef for Forsvarets Joint GEOMETOC Support Center i Ballerup. Centerets primære opgave er at yde operativ geospatial, meteorologisk og oceanografisk støtte til Forsvarsministeriets ressortområde. Hvis du har en baggrund som geofysiker, ingeniør, datalog eller tilsvarende eller alternativt, at du er M401med relevant faglig baggrund, kan du være rette kandidat til stillingen.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anskaffer, vedligeholder og bortskaffer materiel og IT for Forsvarsministeriets koncern. Joint GEOMETOC Support Center er placeret i Kapacitetsansvarlig Maritim, som er ansvarlig for alle kapaciteter, der anvendes i det maritime miljø, dvs. på havet, under havets overflade eller fra havet. De maritime kapaciteter omfatter bl.a. skibe og undervandssystemer samt artilleri- og missilsystemer. Du vil som chef for centret indgå i Kapacitetsansvarlig Maritim ledelsesgruppe.

Joint GEOMETOC Support Center har ansvaret for at yde operativ støtte til Forsvarets brugere, primært i form af geospatiale, meteorologiske og oceanografiske (GEOMETOC) informationer til planlægning og gennemførelse af øvelser og operationer. Centeret er desuden ansvarlig for udvikling, anskaffelse, implementering og drift af Forsvarets operative GEOMETOC kapaciteter. Det omfatter bl.a. indsamling og behandling af data, herunder både in-situ og satellitbaserede, udvikling af dedikerede produkter og services samt distributionssystemer.

Centeret består af to sektioner henholdsvis GEO og METOC med i alt 14 militære og civile medarbejdere. Hovedparten af medarbejderen er civile udviklere og analytikere med forskningsmæssig baggrund.
Om stillingen
Som chef er du ansvarlig for at sikre Forsvarets operative enheder 24/7/365 adgang til GEOMETOC informationer, samt at den nødvendige IT infrastruktur er til stede, herunder udvikling og vedligeholdelse af centerets primære formidlingskanal, Information for Mariners, samt den løbende udvikling af beslutningsværktøjer, der er grundlag for Forsvaret tidssvarende GEOMETOC information. Dette foregår løbende og i tæt dialog med bruger på tværs af koncernen.

Du er ligeledes ansvarlig for opretholdelse af GEO webportalen, der sikrer, at brugerne har adgang til geospatiale informationer blandt andet i form af nationale og internationale landkort, søkort og flyvekort. Centret er også ansvarlig for drift og vedligeholdelse af Forsvarets geospatiale licenser og software.

Du skal sikre integration af GEOMETOC informationer i Forsvarets systemer og øvrige kapaciteter. Du skal lede eller deltage i GEOMETOC projekter samt deltage i relevante anskaffelsesprojekter i FMI.

Som chef for centeret er du tillige ansvarlig for flere samarbejdsaftaler og bilaterale aftaler mellem Forsvaret og bl.a. med Danmarks Meteorologiske Institut, Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Desuden repræsenterer centeret Forsvaret i flere NATO arbejdsgrupper samt i en række andre nationale og internationale fora.

Stillingen er forbundet med en del rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde.
Om dig
Du skal have en faglig baggrund indenfor geofysik og skal desuden have kendskab til IT teknologi, specielt indenfor webteknologi og IT infrastruktur. Derudover vil kendskab til rumteknologi (primært overvågning) og arktiske forhold være en fordel. Alternativt kan du være M401 med maritim indsigt og har arbejdet med området tidligere eller har en anden relevant baggrund

Der lægges vægt på, at du har dokumenteret erfaring med ledelse af medarbejdere med en meget bred vifte af kompetencer. Dertil kræver jobbet, at du kan drive en udvikling indenfor et område, som er komplekst og omfatter mange aktører.

Vi søger en chef, som i udpræget grad er velformuleret, udviklings- og resultatorienteret og som kan arbejde analytisk og struktureret i en stor organisation. Desuden kræver jobbet overblik og gode kommunikationsevner både op- og nedadtil.

Det forventes, at du kan repræsentere FMI i nationale og internationale samarbejdsorganer og projekter. Du skal kunne arbejde i en politisk organisation og tidligere ansættelse i Forsvaret eller en anden statslig myndighed vil være en fordel.

Idet en stor del af forretningsområdets arbejde foregår i samarbejde med internationale samarbejdspartnere, er det et krav, at du kan kommunikere på engelsk både i skrift og tale.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Er du civil ansættes du som udgangspunkt på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i
lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Dit daglige tjenestested er Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende chef, Charlotte Wiin Havsteen på +45 7281 5620 eller Kapacitetsansvarlig Maritime Systemer, Kommandør Kim Bo Meier på +45 7281 5410. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til, HR konsulent Mette Wassmann på tlf.: 3266 5111.

Ansøgningsfristen er onsdag den 29. september 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 40 og 41.

Stillingen er til besættelse fra 1. december 2021 med eventuel mulighed for en overleveringsperiode. Ved militære ansøgere vil tiltrædelsesdato blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor
opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

29.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent