Fortsæt til indhold

Gruppefører til en spændende, udfordrende og udviklende CIS- enhed i Fredericia (Genopslag)


Gruppefører til en spændende, udfordrende og udviklende CIS- enhed i Fredericia (Genopslag)

Søg jobbet som sergent i CIS- Kompagni/ Brigade ved Føringsstøtteregimentet og få et spændende, afvekslende job med gode udviklingsmuligheder.
Om os
Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med Communications and Information Systems (CIS) løsninger på kamppladsen.
Kompagniet er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. 105 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så vi i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha V/III samt Eagle IV. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende – og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialistenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste soldat.
Vi lægger vægt på, at vores soldater trives og til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte soldats personlige og faglige udvikling. Har du evnerne, viljen og disciplin, er der gode muligheder for udvikling i Kompagniet.

Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i CIS-faget længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, opgaveløsning, stemning og miljø i Kompagniet tilskrives ofte som årsag, til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige soldater.
Vi er en del af 1. Brigade og vi løfter i flok.
Om stillingen
Som gruppefører vil din hovedopgave være at have ansvaret for den tekniske og taktiske indsættelse af TRT på kamppladsen. Som oftest vil du være afgivet sammen med to konstabler, hvor I opererer selvstændigt på vegne af kompagniet og i dialog med den støttede enheds chef, og I vil være dimensionerende for 1. BDE føringsmuligheder.

Du vil skulle virke som instruktør indenfor de grundlæggende militær efteruddannelser samt CIS uddannelse på sigt. Du skal derfor forvente en del uddannelse i CIS de første år ved enheden. Du skal desuden deltage i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af CIS uddannelse i delings- og kompagniramme.

Vi ser dig som en befalingsmand, der naturligt er med til at motivere, udvikle, samt holdningspræge konstablerne.
Der hersker en god og fri tone i kompagniet og fokus er på et højt fagligt niveau.
Om dig
Du er sergent og gerne med erfaring. Du fremstår moden og hviler i rollen som sergent og er et godt forbillede for resten af kompagniet (KMP). Du har mod på at løse taktiske opgaver selvstændigt og udviser initiativ til udvikle og forbedre din og KMP opgaveløsning. Din mandskabsbehandling i højsædet, og du kan stikke en finger i jorden og lytte, samt formår at benytte soldaternes høje faglighed og derpå sammensætte og iværksætte en plan.

Du lægger vægt på at holde et højt fagligt niveau, stiller krav til kvaliteten i opgaveløsningen og du følger op på iværksatte opgaver.

Vi ser gerne at du har kendskab til CIS og har erfaring fra internationale operationer, samt kørekort til C og CE. Det vigtigste er dog, at du har en vilje til at kaste dig ind på den tekniske bane og ikke er bange for at tage fat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen til hemmeligt under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS kompagni/ brigade; Kaptajn Rune Lund på tlf.: 51 97 57 01 eller via mail på fsr-1b-100a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021 og der gennemføres ansættelsessamtaler snarest derefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

01.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent