Fortsæt til indhold

Vognkommandør på Piranha 5 til Stabskompagniet ved I/GHR


Vognkommandør på Piranha 5 til Stabskompagniet ved I/GHR

Er du en dygtig enkeltkæmper? Synes du at signaltjenesten lyder interessant? Og kunne du tænke dig nogle spændende og afvekslende hverdage, hvor du vil komme til at arbejde i bataljonens taktiske operationscenter?
Om os
Stabsdelingen er en del af Stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Ved kompagniet hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og ledere.
Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som en af Hærens bedste stabskompagnier.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og at der, til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.

Som ansat i Stabskompagniet kan du også forvente at deltage i internationale operationer. Kompagniet har været udsendt til ISAF 5 og 11, samt været opstillet en sikringsdeling til OIR hold 7 og senest været en tur i KFOR hold 43A.

Bataljonen ser frem mod 2023, hvor en af vores enheder vil kunne blive sendt på mission for Danmark.
Om stillingen
Stabsdelingen opstiller og driver bataljonens føringsinstallationer bestående af den fremskudte Kommandostation og to Taktiske Operationscentre.

I denne stilling vil du skulle løse forskellige opgaver, herunder;
- være en del af besætningen den pansrede mandskabsvogn (Piranha 5)
- bidrage til oprettelsen og nedbrydelsen af kommandostationen,
- indgå i nærforsvaret når kommandostationen er oprettet,
- bidrage til signaltjenesten i kommandostationen

Du skal forvente at uddannelsen spænder bredt fra enkeltkæmperuddannelse til køreruddannelse i rammen af kompagniet.

Bataljonen ligger stor vægt på enkeltkæmperfærdigheder, hvorfor uddannelse indenfor bl.a. skydning, orienteringslære, taktisk sanitetstjeneste, feltkundskaber og idræt også vægtes højt.

Du kan forvente en hvis kursus- og øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen og skal derfor være afklaret med i perioder at være mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Du er udnævnt korporal, eller har gennemført korporal uddannelsen og er dermed klar til at blive udnævnt.

Alternativt er du klar på at gennemføre korporal uddannelsen kort efter tiltrædelse af stillingen.

Det er en fordel, at du:
- har erfaring med stående styrke og gerne fra kamptropperne
- har erfaring med Harris 152 og HF radio
- er omskolet til infanterigruppens våben
- har kørekort kategori B samt C.

Du skal kunne erhverve kørekort samt have gode IT færdigheder i Windows og Office.

Herudover viser du initiativ, tager selvstændigt fat på opgaverne og anvender din arbejdstid bedst muligt.

Du arbejder struktureret og går op i at levere et godt produkt med sans for kvalitet og service.

Du er en omstillingsparat person med godt humør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Stabskompagniet, kaptajn Robert Mørck på telefon 25 66 48 40 eller på mail GHR-1B-000A@MIL.DK.

Alternativt kan kompagnibefalingsmand oversergent Thomas Christensen kontaktes på telefon 25 66 48 42 eller på mail GHR-1B-001A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt uge løbende. Stillingen er til besættelse 1. november 2021, men vi venter gerne på den rette kandidat.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

15.10.2021

Indrykningsdato

31.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent