Fortsæt til indhold

Sagsbehandler og arbejdsmiljøinspektør til Logistikafdelingen i Hjemmeværnskommandoen


Sagsbehandler og arbejdsmiljøinspektør til Logistikafdelingen i Hjemmeværnskommandoen

Trives du med at nedbryde komplekse problemstillinger og omsætte dem til praksisnære løsninger, så har vi en ledig stilling som sagsbehandler indenfor områderne Etablissement, Arbejdsmiljø og grøn omstilling.
Om os
Du bliver en del af et tværfagligt team på 14 medarbejdere – civile og militære, der beskæftiger sig med logistik, IT- udvikling, etablissementsdrift og arbejdsmiljø samt grøn omstilling indenfor Hjemmeværnets myndighedsområde.
Om stillingen
Vi tilbyder dig et afvekslende arbejdsmiljø, hvor selvledelse og gode muligheder for personlig som faglig udvikling står højt på dagsordenen. Vi forventer, at du er en holdspiller, der er initiativrig, ressourcebevist og omstillingsparat. Til gengæld tilbyder vi dig en attraktiv arbejdsplads, hvor du har stor berøringsflade med såvel de frivillige som Hjemmeværnets myndigheder og enheder. Du får ligeledes en stor berøringsflade med chefgruppen, når sager indenfor dine ansvarsområder drøftes med Hjemmeværnsledelsen.

Du vil primært skulle varetage sagsbehandling af sagsområderne etablissement, arbejdsmiljø samt klima og grøn omstilling, hvilket omfatter;

• Administrator og superbruger af HJK etablissementsoversigt
• give input til sagsbehandling af behovsopgørelser, bygge og anlægsprojekter, bygge og vedligeholdelsesprojekter, samt prioriterede sikkerhedsprojekter if.m. indmeldelse på FES portal,
• deltage i besigtigelse af Hjemmeværnets faciliteter,
• sagsbehandler af HJV skydebaner, samt øvelses og skydeterræn,
• sagsbehandler af miljøsager.

Du skal blandt andet varetage funktionen som Hjemmeværnets Arbejdsmiljøinspektør, hvilket indebærer;

• Deltagelse i mødeaktiviteter i det centrale arbejdsmiljøudvalg
• varetagelse af sekretæransvaret for Hjemmeværnets koordinerende arbejdsmiljøudvalg,
• administrator og superbruger/vejleder af Hjemmeværnet på Forsvarsministeriets Arbejdsmiljødatabase (FAD),
• udarbejdelse mødemateriale og referater, årlig statusrapport, håndakter og sagsoplæg på arbejdsmiljøområdet og arrangerer arbejdsmiljøorganisationens årlige seminar.
• deltagelse i møderække for Forsvarsministeriets koncernfællesarbejdsmiljøudvalg (FKA).

Som sagsbehandler på miljøområdet og Forsvarsministeriets grønne indsats. Skal du forvente at deltage som medlem i projektgruppe og med observatørstatus i Forsvarsministeriets styregruppe for den grønne indsats. Dertil vil du bl.a. være ansvarlig for udarbejdelse af håndakter til brug for Hjemmeværnsledelsens deltagelse i møder på koncern niveau.

Udgangspunktet for dit daglige virke er Hjemmeværnskommandoen på Vordingborg kaserne, men der vil i perioder være rejsevirksomhed i forbindelse med etablissementstilsyns og mødeaktiviteter.


Om dig
Vi forestiller os, at du er kaptajn M321 eller har en tilsvarende civil baggrund. Det vigtigste er, at du er en udadvendt og løsningsorienteret medarbejder, der har lyst til at skabe resultater med tyngde indenfor primært etablissement og arbejdsmiljøområdet, men selvfølgelig også er parat til at støtte kollegaer og ad-hoc arbejde med andre opgaver indenfor Logistikafdelingens samlede opgaveportefølje.

Du trives i en udadvendt funktion, og du er god til at skabe og vedligeholde relationer bredt indenfor Forsvarsministeriets organisation. Ligeledes er det helt afgørende, at du kan navigere mellem forskellige organisatoriske niveauer og myndigheder – hvor modsatrettede hensyn og prioriteter skal samles til realiserbare løsninger til gavn for de frivillige i Hjemmeværnet.

Du har erfaring med sagsbehandling, har en stor arbejdskapacitet og formår at eksekvere. Du evner at udvise overblik i en travl hverdag – med sans for detaljen. Ydermere er du en god kommunikator både skriftligt og mundtligt og kan håndtere ad hoc situationer med korte tidsfrister, er fleksibel og har gode samarbejdsevner.

Du bliver en del af en organisation med stor diversitet. Dine sagsområder har stor bevågenhed fra såvel Hjemmeværnets ledelse som det frivillige niveau. Dit overblik og evne til at planlægge og følge op i det daglige har stor betydning, idet afdelingen løser mange opgaver på flere niveauer og med forskellige tidshorisonter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indledningsvis indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Du kan også have en anden civil eller militær baggrund. I så fald aftales ansættelsesforholdet efter en konkret vurdering af dine samlede kompetencer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Er du civil, ansættes og aflønnes du efter gældende overenskomst. Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Henrik Høgaard Schirrmacher telefon 72 82 00 62.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Pia Knudsen fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9144.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

30.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent