Fortsæt til indhold

Kapacitetsansvarlig Koncern IT søger en medarbejder til en spændende og udfordrende Systemsikkerhedsofficerstilling beliggende i Hvidovre/Ballerup


Kapacitetsansvarlig Koncern IT søger en medarbejder til en spændende og udfordrende systemsikkerhedsofficerstilling beliggende i Hvidovre/Ballerup


Vil du være med til at drive og udvikle IT-sikkerheden i Forsvaret? Har du stærke kompetencer inden for IT-sikkerhed og trives i en hverdag med stor interaktion på tværs af hele Forsvarsministeriets organisation? Finder du arbejdet med håndtering af hændelser, rådgivning, støtte med udarbejdelse af risikovurderinger, akkrediteringer og øvrig sikkerhedsdokumentation spændende, så har vi i Forsvares Koncern IT en spændende mulighed for dig i jobbet som Systemsikkerhedsofficer.

Kapacitetsansvarlig Koncern IT under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse søger en Systemsikkerhedsofficer til spændende og udfordrende opgaver i Hvidovre/Ballerup.
Om os
Du bliver en del af Forsvarets Koncern IT (KAKI) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som er en af Danmarks største leverandører af digitale systemer og services.
Forsvaret både ligner og adskiller sig fra andre offentlige og private arbejdspladser. KAKI løser en række drifts- og udviklingsopgaver, som skaber fundamentet for kommunikation og IT for Forsvarets ansatte ombord på skibe i Nordatlanten eller på mission i ørkenen – men også i Oksbøl og Hjørring.
IT-sikkerhed er et kritisk element for, at Forsvarets ansatte skal fungere optimalt og sikkert under deres opgaveløsning.
Vores tilgang til levering af IT services bygger på best practice (ITIL).

Du er som Systemsikkerhedsofficer ( i daglige tale – SYSOF) en del af Cyber- og Systemsikkerhedssektionen, der inkluderer KAKIs Security Operations Center (SOC), hvis primære opgave er, at monitorere, detektere og respondere på sikkerhedshændelser på koncernens IT-systemer og netværk. Det gør vi med avancerede overvågningsværktøjer.
Vi er både civile og militære medarbejdere, de fleste med en teknisk baggrund.

Forsvaret gennemgår disse år en større IT-transformation med det formål at konsolidere IT. Det forventes derfor, at der på SYSOF-området, vil ske ændringer i takt med konsolideringen gennemføres.
Om stillingen
I rollen som SYSOF tilbydes du et afvekslende job med et stort ansvar, inden for både udvikling-, vedligeholdelse- og daglig drift af IT-services.
Jobbet omfatter håndtering af sikkerhedshændelser, opklaring af sikkerhedsbrud, rådgivning til koncernens it-ansvarlige, støtte med risikovurderinger, akkreditering af systemer samt sikkerhedsdokumentation – alt sammen i et komplekst it-landskab.

Stillingens ansvarsområde har en stor kontaktflade, da du både er i hyppig kontakt med forretningsansvarlige for systemerne og Forsvarets Efterretningstjeneste/Center for Cybersikkerhed ift. hændelser, sikkerhedsmæssige afklaringer og udarbejdelse af akkrediteringer. dertil er SYSOF støttende for de projekter der gennemføres ift. råd og vejledning omkring it-sikkerhed.

Der arbejdes efter FKOBST 358-1, ISO 27001 og GDPR.
Om dig
Er du kaptajn/kaptajnløjtnant, forestiller vi os, at du har suppleret officersuddannelsen med en relevant it-teknisk uddannelse evt. med relevante certificeringer. Du kan også søge stillingen hvis du er major M322, eller erfaren premierløjtnant, der er i gang med eller har gennemført Føringskursus eller tilsvarende. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har enten en teknisk uddannelse, eller du har tillært dig teknisk forståelse qua din erfaring. Du har erfaring med it-drift og muligvis netværk, samt ISO 27001, gerne fra regulerede brancher.
Det vil være en fordel, hvis du tidligere har erfaring med rådgivning og vejledning. Da stillingens ansvarsområde fordrer, at du bevæger dig på tværs af organisatoriske niveauer, kræves der en god situationsfornemmelse, organisatorisk forståelse og holistisk overblik, for at kunne bestride stillingen.

Vi forventer at du:
- Har interesse for IT og specielt for informationssikkerhedsledelse
- Har kendskab og gerne erfaring med ITIL
- Relevante certificeringer som CISSP og CISM kan være en fordel, men ikke et krav
- Har et godt humør og formår at kommunikere teknisk komplekse informationer til såvel tekniske, som ikke-tekniske samarbejdspartnere og kollegaer
- Er nysgerrig og har lyst til at lære nyt
- Du arbejder med stort engagement og formår at arbejde selvstændigt
- Du er struktureret, kvalitetsbevidst og tager ansvar for dine og sektionens opgaver

Vi forventer ligeledes, at du har let ved at etablere relationer og har en teamorienteret tilgang, hvor du aktivt deler viden med dine kollegaer og opsøger viden den anden vej. Du er handlekraftig og formår at træffe beslutninger, da man i stillingen ofte stilles overfor IT-sikkerhedsmæssige problemstillinger, som man skal afklare.

Vi bor i Hvidovre, men flytter til Ballerup inden for 2 år.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Christian Bak Plewa Andersen på telefonnummer 72 81 43 26 eller Claus Larsen på telefonnummer 25 57 46 06.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 26. september og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.09.2021

Indrykningsdato

20.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent