Fortsæt til indhold

Sektionschef der brænder for den operative udvikling og træning


Sektionschef der brænder for den operative udvikling og træning

Vores team på Søværnets Center for Våben har brug for en ny sektionschef for træningssektionen, er det noget for dig?
Er du en fagligt stærk, empatisk og motiverende leder. Er du samtidig klar til at krydre din karriere med en tjeneste i de smukke omgivelser ved Sjællands Odde, og kunne du tænke dig en stilling hvor du bidrager til den operative udvikling af vore søfolk og samtidig har en mulighed for i perioder at kunne arbejde hjemmefra? Så læs her.
Om os
I træningssektionen er vores primære fokus at udvikle og træne hele besætninger på skibenes præmisser. Vi assisterer de sejlende enheders operative indkøring og træning i våbenanvendelse med luftmålsdroner, overfladedroner, undervandsdroner og skivemateriel, med henblik på at presse dem under deres taktiske præstation på vores Multitrusselsbane (MULTEX).

Center for Våben (VBC) er beliggende i de naturskønne omgivelser på spidsen af Gniben på Sjællands Odde. På centret er vi 50 dygtige og glade medarbejdere, som primært er eksperter, og tilsammen udgør vi en enestående kapacitet til rådighed for den samlede støtte til Søværnskommandoens styrkeindsættelse
Om stillingen
I din hverdag kommer du til at lede 16 menige og seks mellemledere. Din sektion er opdelt i fire elementer; Overfladekrigselement (ASuW), Undervandskrigselement (ASW), Luftkrigselement (AAW) samt ét Planlægningselement (PLANS).

Som vores nye chef, og en del af Center for Våbens ledelse vil du blandt andet;
- stå i spidsen for træningen og udviklingen og af Søværnets dygtige besætninger.
- udvikle og eksekvere træningsscenarier til taktisk opkøring af nationale og internationale enheder.
- øvelsesplanlægning og gennemførelse af øvelser i internationalt regi.
- være ansvarlig for planlægningen og tilrettelæggelsen af VBC’s operative aktiviteter
- varetage funktionen som våbenleder/sikkerhedsofficer fra VBC ”kontroltårn”
- udarbejdelse af Træningssektionens produktionsmål og budget.

Opgaverne kaster naturligt rejseaktivitet af sig alt afhængigt af ambitionsniveauet for en ny CH TRN, som tillige kan fordele belastningen mellem sig selv og sektionens øvrige medarbejdere.

Vi har stort fokus på investeringen i vores medarbejdere og ledere. Og ledelse er en kompleks ting, hvor vi altid kan forbedre os. Derfor har vi stor fokus på personlig udvikling og videreuddannelse (f.eks. MMS).

Hvordan kunne en tilfældig dag se ud?
Der er ikke nogen typiske dage på VBC, men en tilfældig dag kunne være: Om morgenen vil du opleve ”fleksible mødetider”, hvor dine kollegaer møder ind mellem kl. 6.00 og kl. 9.00. Efter en kop kaffe og en god samtale med en kollega, skal du mødes du med ledergruppen. På mødet vil I diskutere dagens ”program”, eventuel belastning i sektionen og andre større opkommende opgaver. Om eftermiddagen fordybder du dig i i rollen som taktisk ”game master” hvor du er ansvarlig for udviklingen og gennemførslen af taktiske træningsscenarier, der designes til at bistå vore nationale og internationale enheder i deres træning på vores MULTEX bane.

”Vi møder gerne op på Sjællands Odde, hvor VBC bor, men vi værdsætter at vores medarbejdere er hele mennesker med et liv uden for VBC. Derfor ser vi en fordel i at kunne tilbyde muligheden for og hvis nødvendigt, at medarbejderne nogle dage kan arbejde hjemmefra, og afprøve fremtidens virtuelle ledelse. Dagligdagen skal naturligvis give mening.”, fortæller orlogskaptajn Mads Buhl Jørgensen, næstkommanderende ved VBC.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant (M321) og uddannet taktisk officer. Og her ser vi gerne, at du har gjort operativ sejlende tjeneste i Søværnet – med fordel i Søværnets større våbenbærende enheder og har en god taktisk forståelse. Måske har du været igennem DANSARC regimet.

Du er et menneske med et åbent sind, godt humør og du kan begå dig i et dynamisk miljø i en til tider hektisk hverdag. Du er i stand til at arbejde såvel selvstændigt som at indgå i et effektivt teamwork, og uanset arbejdsopgaven er du grundig i opgaveløsningen. Du er fleksibel og kan lide at give en ekstra hånd med i en ofte travl hverdag.

Mads fortæller bl.a.; ”Som person, skal du kunne holde overblikket også i pressede situationer. Det er bestemt en fordel, hvis der falder dig naturligt ind at være omstillingsparat, og klar til at tage de udfordringer der ligger i VBC nuværende og fremtidige opgaver, nationalt som internationalt.”
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for Center for Våben kommandørkaptajn Jens Kristian Terp Petersen på tlf.: +45 72 85 55 01 eller mail SC-VBC-CH@MIL.DK alternativt næstkommanderende for Center for Våben orlogskaptajn Mads Buhl Jørgensen på tlf.: +45 72 85 55 02eller mail SC-VBC-NK@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 1. . oktober 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt herefter.

Tiltrædelse: 1. november eller snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenested vil være Odsherred.

Om Søværnskommandoen

Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odsherred, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2021

Indrykningsdato

19.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent