Fortsæt til indhold

Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved Stab 2. Brigade i Slagelse


Logistikbefalingsmand til Logistiksektionen ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse

Har du lyst til at arbejde med administrativ og taktisk logistik på Brigadeniveau?
Trives du i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver selvstændighed, analytisk tilgang og helhedsforståelse?
Så er du måske den kommende logistikbefalingsmand ved Stab 2. Brigade.
Om os
Logistiksektionen (i daglig tale G4) ved 2. Brigade planlægger, tilrettelægger og kontrollerer tjenesten inden for det logistiske område ved 2. Brigade og brigadens dispositionsenheder. Det udføres i et tæt og konstruktivt samarbejde med Hærkommandoen samt underlagte enheder. G4 bidrager desuden med sagsbehandling indenfor materielområdet ifm. opbygning og tilpasning af Hærens enheder i relation til forsvarsforlig samt bidrager til uddannelse af enheder til NATOPS og INTOPS. Stab 2. Brigade er beliggende på Gardehusarkasernen i Slagelse.
Om stillingen
Logistikbefalingsmanden (LOGBM) varetager administrativ sagsbehandling af logistiske opgaver i koordination med kollegerne i sektionen, brigadestaben samt Hærkommandoen.
Stillingen favner bredt og kræver indsigt i og samarbejde på tværs af Hærens organisation, foresatte styrelser og myndigheder.

Som repræsentant for Brigaden skal du indgå i mødevirksomhed og projektorganisationer på alle niveauer af organisationen og være i stand til at træffe beslutninger og afgørelser med udgangspunkt i dit kendskab til 2. Brigades overordnede behov og forvaltningsgrundlag.

Som LOGBM i G4 skal du også indgå aktivt i planlægning og gennemførelse af brigadens øvelsesaktiviteter i fm. klargøring af hold til udsendelse i internationale opgaver samt deltage i kontrol- og kontaktbesøg ved brigadens enheder.

Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov. Du vil i stillingen særligt kunne udvikle og styrke operative og administrative kompetencer.

Stab 2. Brigade er tillige en operativ stab og LOGBM indgår operativt i 2. Brigades operationscenter, hvorfor der må forventes deltagelse i et mindre antal øvelsesdøgn årligt. Der tilstræbes normalt en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstid og arbejdssted kan tilpasses i forhold til individuelle behov, jf. stabens retningslinjer og efter aftale med sektionschefen.

Opgaverne i sektionen er mangeartede, hvorfor der forventes en effektiv og målrettet indsats og en høj grad af omstillingsparathed. LOGBM sagsbehandler selvstændigt, men med nødvendig sparring og koordination med relevante samarbejdspartnere.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent der er vurderet egnet til udnævnelse.

Det er ønskeligt, hvis du tidligere har arbejdet som forsyningsbefalingsmand eller materielbefalingsmand. Du har sandsynligvis anden relevant tjeneste inden for logistik eller sagsbehandling på tilsvarende niveau. Hvis du besidder forståelse for projektledelse vil dette også være en styrke.

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du besidder erfaring med SAP/DeMars inden for MM-modulet og godt kendskab til PM-modulet.

Du er helhedsorienteret og forudseende, samt god til at planlægge og prioritere. Du er i besiddelse af gode kommunikative evner, verbalt såvel som skriftligt, og du er velbedømt indenfor FOKUS-kompetencerne helhedsorientering, analytisk tænkning samt kommunikation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte LOGBM SSG Jesper Friis på telefon 25 55 60 44.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 19. september 2021 og ansættelsessamtaler gennemføres løbende. Stillingen er til besættelse pr. 1 november 2021 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

18.08.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent