Fortsæt til indhold

Administrativ nøglemedarbejder til Beredskabsstyrelsen Bornholm.


Administrativ nøglemedarbejder til Beredskabsstyrelsen Bornholm

Har du flair for at holde flere bolde i luften på samme tid? Og samtidig sikre en god kvalitet i opgaveløsningen? Og har du lyst til at arbejde med logistikstyring og redningsberedskab?

Så søger Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge en administrativ medarbejder til logistikenheden pr. 1. september eller efter aftale.

Stillingen er slået op både civilt og uniformeret.
Om os
Beredskabsstyrelsen på Bornholm opretholder to døgnberedskaber og uddanner ca. 100 værnepligtige om året til redningsspecialister. Afdelingen varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø som støtte til offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab. Endeligt kan afdelingens personel indgå i Beredskabsstyrelsens internationale opgaver.

Logistikenheden ved Beredskabsstyrelsen Bornholm sikrer et højt kvalitativt niveau på afdelingens materiel og køretøjer, som er en af forudsætningerne for udrykningsparatheden samt den løbende uddannelse af redningsspecialister. Logistikenheden består af munderings- og materieldepot, værksted og et ledelses/forsyningselement

Foruden leder af logistikenheden består enheden af 11 medarbejdere og er en blanding af uniformerede og civile ansatte.
Om stillingen
Stillingen er tilknyttet logistikenheden, der varetager de logistiske funktioner i forhold til afdelingens materiel og køretøjer. Stillingen er en nøglerolle i forhold til bestilling af bl.a. materiel og reservedele til afdelingen.
Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og omfatter blandt andet forsyning via DeMars til værksteder og depoter, eksempelvis:

• Oprettelse af indkøbsrekvisitioner på materiel, reservedele og lign. i DeMars
• Oprettelse og vedligehold af varenumre i DeMars
• Omlagring af varer i DeMars systemet
• Lagerstyring og indkøb i øvrigt
• Bistå administrationsenheden -fx i betaling af fakturaer og økonomistyring

Med tiden vil du få et landsdækkende netværk af gode kollegaer, hvor du kan dele din faglige viden.

Såfremt at du ikke har den fornødne erfaring og uddannelse i Forsvarsministeriets SAP-baserede økonomiplatform DeMars, vil det være muligt med efteruddannelse i form af intensive kompetenceudviklingsforløb, herunder med kurser, uddannelse og sidemandsoplæring.
Om dig
Du har en kontoruddannelse indenfor offentlig administration, og har erfaring fra tilsvarende arbejdsområder, som du kan bidrage med. Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med SAP programmer til håndtering af eksempelvis økonomi eller logistik.

Du skal kunne arbejde i et team og kunne påtage dig koordineringsopgaver i logistikenheden, men du skal også kunne arbejde selvstændigt og struktureret. Du er effektiv, serviceminded og har gode samarbejdsevner.

Du er fleksibel når det gælder beredskabsopgaver og arbejdstid.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen som overassistent er på kr. 25.454,60 pr. måned. Basislønnen er opgivet i aktuelt niveau.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, arbejdsopgaver, arbejdstid med mere, er du velkommen til at kontakte os. Henset til sommerferie kan man i uge 29 kontakte afdelingschef Nicolai Rauhe Kristensen på telefon 2553 5827. Og i uge 30 og fremefter, kontakte leder af logistikenheden Michael Bjørn på telefon 2218 4340.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du i uge 29 kontakte HR-konsulent Lasse Bruhn Bull på telefon 7281 9156. I uge 30 og fremefter kan du kontakte HR-konsulent Mathias Fønskov på telefon 7281 9121.

Ansøgningsfrist er den 12. august 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.
Stillingen er til besættelse pr. den 1. september 2021, eller efter nærmere aftale.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allinge, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

12.08.2021

Indrykningsdato

21.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent