Fortsæt til indhold

Chef S4, Ingeniørregimentet


Chef S4, Ingeniøreregimentet

Brænder du for logistik, er du god til at samarbejde og skabe netværk, så har du mulighed for at søge en stilling som chef for S4 ved Ingeniørregimentet.
Om os
S4 er en nyoprettet sektion ved Ingeniørregimentet, hvormed sektion sektionen skal opbygges og samarbejdes. På sigt vil S4 bestå af en chef, en logistikbefalingsmand og en forsyningshjælper.

S4 har endvidere underlagt Ingeniørkasernens uddannelsesmaterielkontor med fire medarbejdere og Ingeniørmuseet, der til dagligt passes af en C100.
Om stillingen
Den første opgave bliver ansættelse af en ny logistikbefalingsmand, samt at få indarbejdet uddannelsesmaterielkontoret og museet i sektionen.

S4 bliver endvidere ansvarlig for planlægningen, tilrettelæggelsen og kontrollen af logistikken ved regimentet, herunder afholdelse af logistikseminar samt koordination af CFE-inspektioner.

En vigtig del af opgaverne i sektionen vil være varetagelse af etablissementsområdet på Ingeniørkasernen, samt støtte til tjenestegrensinspektionselementet, med fokus på det logistiske område

Derudover er funktionen designeret ind i det Nationale Land Operative Center.
Om dig
Du er kaptajn (M321) eller major (M322) gerne med erfaring inden for det logistiske område. Kendskab til ingeniørspecialerne, vil være en fordel, men ikke et krav.

Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er en udpræget teamspiller, som vægter og vedligeholder relationer, og har et godt humør og kan både arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med andre.

Sagsbehandling kommer til at foregå i WorkZone, hvormed det er væsentligt, at du har flair for at anvende dokumenthåndteringsprogrammer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Skive Kaserne.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Ingeniørcellen major Henrik Madsen på tlf.: 72 82 50 31.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på tlf.: 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2021.

Ansættelsesdato 1. oktober 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 33/34.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ingeniørregimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, EOD-, konstruktions-, CBRN- og GEO-tjeneste.
Regimentet består af en tre professionelle bataljoner, og en operativ stab.

Regimentet uddanner årligt ca. 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmandage med kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Ingeniørkasernen er en af landets største kaserner, og huser også Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Hjemmeværnets Uddannelsescenter Midt- & Vestjylland samt Prinsens Musikkorps. Derudover huser Kasernen også elementer fra Forsvarsministeriets styrelser; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarets Ejendomsstyrelse, Udleverende Depot Skive under Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Værkstedsområde Skive under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen kan dermed tilbyde gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent