Fortsæt til indhold

Etårigt vikariat i kaptajnsstilling ved HKO G7 uddannelsessektionen


Etårigt vikariat i kaptajnsstilling ved HKO G7 uddannelsessektionen

Er du klar til at indgå i et spændende og dynamisk miljø i et ét årig vikariat, hvor fokus går ud på, at skabe de bedste uddannelsesmæssige rammer for Hærens soldater?
Trives du i et arbejdsmiljø, hvor samarbejde og selvstændig opgaveløsning går hånd i hånd og fleksibilitet går begge veje? Har du erfaring og/eller interesse for uddannelsesområdet, sagsbehandlererfaring og kendskab til HBU, HRU, Stående Reaktionsstyrke uddannelse og konstabeluddannelsen i Hæren, så er det måske dig, vi søger som vores kommende kollega i vores element for enkeltmandsuddannelse og kursusvirksomhed.
Om os
Hærkommandoens Uddannelsessektion består af tre elementer;
- Enkeltmands- og kursuselementet, hvis opgave det er at koordinere og kontrollere planlægning af al uddannelse for enkeltmand samt kursusvirksomhed i Hæren,
- Enhedsuddannelseselementet hvis primære opgave det er at planlægge, koordinere og kontrollere uddannelse ved Hærens enheder, herunder uddannelse i forbindelse med nationale og internationale indsættelser samt beredskab samt
- Det Internationale samarbejdselement, hvis primære opgave det er at koordinere og gennemføre planlægning af Hærens internationale øvelses- & uddannelsesvirksomhed.
Om stillingen
Du vil som sagsbehandler i enkeltmands- og kursuselementet indgå i et lille dynamisk team med en major som leder. Dine hovedopgaver vil være:
- Varetage niveau II ansvar for HBU, HRU (GMU) og SRS (FUNK), CYBVPL, KSEUDD.
- Bistå NIV II med udfærdigelse af uddannelsespolicy, -bestemmelser og -direktiver, m.m.
- Sagsbehandle, deltage i samt varetage ansvar for HKO projekter, herunder deltage som sagsbehandler for den erhvervsrettede uddannelse af konstabler i Hærens Kamptropper.
- Bidrage til udarbejdelse af direktiver og bestemmelser på uddannelsesområdet
- Støtte sektionens øvrige sagsbehandlere samt varetage HKO Uddannelsessektions ad hoc opgaver inden for uddannelse af enkeltmand og kursusområdet.

Der vil være behov for at du løbende gennemfører analysearbejde både i relation til dine primære opgaver og i forhold til pludseligt opstående opgaver inden for uddannelsesområdet. Det vil være nødvendigt, at du hurtigt kan sætte dig ind i nye sagsområder og bidrage til problemstillinger med baggrundsnotater, briefinger og orientering af foresatte – herunder udarbejde og gennemføre briefinger inden for dit ansvarsområde for Hærens øverste ledelse.

Du vil skulle arbejde selvstændigt inden for dine sagsområder, og der er i høj grad behov for, at du kan samarbejde med øvrige sektioner i Hærkommandoen og med Hærens myndigheder.
Du skal forvente, at der i stillingen kan være rejsedage (i både ind- og udland), og at du skal deltage i mødevirksomhed og arbejdsgrupper ved andre garnisoner.

Som udgangspunkt skal stillingen varetages fra Hærkommandoens domicil i Karup, men brug af enkelte hjemmearbejdsdage fra tid til anden kan aftales med din elementsleder.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt kaptajn eller er en erfaren reserveofficer/sprogofficer gerne på KN niveau, men relevant erhvervs og militær erfaring vil også blive taget i betragtning, hvis du er PL-R. Er du civil, og har du de rette kvalifikationer til stillingen, hører vi også gerne fra dig.

Du har indgående kendskab til Hærens organisation, specifikt indenfor uddannelsesområdet, og du har godt kendskab til vilkårene ved de operative enheder, således du kan bidrage indenfor dit primære ansvarsområde.

Du er struktureret og i stand til at arbejde selvstændigt, og du holder altid et højt fagligt niveau. Du er god til at identificere en stillet opgaves kerne samt afledte delopgaver og på eget initiativ iværksætte tiltag for her igennem, at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt, og du har gode og veldokumenterede evner inden for planlægning og styring.

Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse og erfaring med at nå brugbare resultater i samarbejde med andre enheder/myndigheder, som kan kræve pragmatiske løsninger og kompromisser.

Du har erfaring fra en eller flere udsendelser i internationale missioner, gerne som enkeltperson, og har i kraft heraf et indgående kenskab til regler, vilkår og forhold for udsendelse i internationale operationer.

Du har gode sprogkundskaber i engelsk.

Det er en fordel hvis du har erfaring med at anvende Forsvarets WorkZone og skrivemetode i dit sagsarbejde, men er du god til at skrive og lærenem vil du hurtigt kunne opnå de rette kompetencer.

Det er vigtigt at du er fleksibel både hvad angår arbejdstid og arbejdsopgaver, da hverdagen i Hærkommandoen kan være omskiftelig – og nogle gange kan opgaver have en meget kort horisont.

For at blive en succes i stillingen er du helhedsorienteret og tillidsvækkende, og du forstår at rådgive på tværs af faggrupper, værn, myndigheder og niveauer, samt har fokus på Hærens behov for at tilsikre en høj kvalitet.

Som person er du udadvendt, god at arbejde sammen med, struktureret og sætter en ære i positiv dialog, da du er sparringspartner for mange forskellige mennesker på alle niveauer internt såvel som eksternt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Civile ansættes og aflønnes i henhold til gældende relevant overenskomst.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte elementsleder MJ Thorsten Lossin på mail: fko-h-g71C@fiin.dk eller telefon 4132 0514 eller chefen for G7, OL Kåre Jakobsen på mail: fko-h-chg7@mil.dk eller telefon: 7284 0476.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår så skriv her i ferieperioden til fps-ktp-m300@mil.dk, og vi vil svare eller kontakte dig hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Samtaler afholdes umiddelbart derefter.

Stillingen er ledig til besættelse hurtigst mulig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

20.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent