Fortsæt til indhold

DeMars/SAP Souschef


DeMars/SAP Souschef

Forsvarets Koncern IT søger en Souschef til koncernens SAP (ERP) (DEMARS) og dokumenthåndteringssystemet Workzone.

Afdelingen består af syv linjeorganiserede sektioner med hver sin sektionschef. Du vil som souschef skulle indgå i afdelingens ledelsesteam.
Vi er pt. over 80 faste medarbejdere med styring af flere leverandører/konsulenter, der løser opgaver inden for drift-, vedligehold- og videreudviklingsopgaver på de to platforme.
Om os
Afdelingen har påbegyndt en rejse, der rummer gode muligheder for at videreudvikle dine ledelsesmæssige og It-kompetencer, hvis du skal være afdelingens dedikerede og ansvarsbevidste souschef.

Afdelingens kerneopgave er i samarbejde med drifts-, vedligeholdelses- og udviklingsleverandører at sikre, at de to applikationsområder – SAP ERP (DeMars) og dokumenthåndteringssystemet Workzone understøtter to af koncernens helt centrale IT-løsninger.

Du kommer til at indgå i et godt samarbejdet ledelsesteam med stor tillid på både det personlige og arbejdsmæssige område. Teamet består af erfarne chefer med stor faglig indsigt i sektioners kerneopgaver og tværgående afhængigheder - både i og uden for afdelingen.

Til stillingen er der et mindre team, der skal understøtte souschefens tværgående opgaver som analyser, kontraktstyring, udviklingsplaner samt større udbudsopgaver. Af store tværgående opgaver kan nævnes overgangen til S4/HANA og udbud af Workzone-løsningen.

Afdelingen består af forskellige faggrupper med både militære og civile medarbejdere. Du skal kunne trives med ledelse af medarbejdere med forskellige kompetencemæssig baggrund og aldersmæssig sammensætning. Ud over det IT-faglige vil dine kommunikative evner blive vægtet og komme i fokus, ikke kun i forhold afdelingen, men også i forhold til koncernens styrelsesniveau, kunderne/brugerne, den øvrige del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse/Koncern-IT og leverandørerne.
Om stillingen
Afdelingens samlede leverance understøttes af konsulenter fra 8 primære konsulenthuse. Fordelingen af de samlede ressourcer er pt. 25% til styring og 75% til udførelse.

Souschefen skal i tæt samarbejde med afdelingschefen så for afdelingens ledelsesmæssige opgaver og relation til de leverandørerne, herunder repræsentere afdelingen i samarbejdsfora med leverandørerne.

Souschefen bliver endvidere ansvarlig for afdelingens:

- Udarbejdelse og vedligeholdelse af Service Level Agreements (med bidrag fra fagsektioner).
- Afdelingens udviklings og analysearbejde.
- GDPR-aktiviteter og revisioner.
- Koordinering og overblik over afdelingens ressourceforbrug.
- Forberede og sikre gennemførelsen af udbud - konsulentydelser, projekter, hardware og software.

Kommunikation er en afgørende og vigtig kompetence for afdelingens tværgående leverancer til koncernen og indenfor Koncern it samlede ansvarsområde.

Souschefen skal således bidrage og sikre en god dialog med koncernen (styrelsesniveauet) og brugerne i forretningen, hvorfor souschefen deltager i strategiske drøftelser.
Du bliver den ansvarlige for kvalitetskontrol på afdelingens leverancer.

Stillingen forudsætter, at du har It forståelse og har arbejdet med applikationsvedligehold og basisdrift på et ledelsesniveau, hvor også leverandørstyring har indgået.
Om dig
Din tekniske og ledelsesmæssige baggrund kan være fra flere retninger. Enten som civil eller militær.
Som militær er du major eller orlogskaptajn, alternativt kaptajn/kaptajnløjtnant og er optaget på Master i Militære Studier (MMS) eller har taget en relevant uddannelse på masterniveau.

Dine IT-tekniske forudsætninger:

Du har et godt kendskab til SAP og Workzone, og har måske en teknisk baggrund, der sætter dig i stand til at forstå ERP-løsninger som DeMars (SAP) og Workzone/ESDH.

Du har forståelse for, hvordan de to platforme anvendes af forretningen med høje krav om tilgængelighed og oppetid. Du skal være indstillet på at gøre en forskel, og derigennem gøre brugeroplevelsen og den tekniske løsning endnu bedre end den opleves i dag. Brugernes behov til løsninger ændrer sig kontinuerligt, og du skal være en drivende kraft i, at afdelingen er på højde med og helst foran. Du kan lide at tilegne dig ny viden og trives med forandring.

Inden for det første år i stillingen, har du qua din professionalisme og faglighed etableret et stærkt netværk på tværs af organisationen og er kendt som en faglig kompetent sparringspartner, der kan understøtte og drive opgaver, processer og projekter i mål.

Du har endvidere sat dig så dybt ind i løsningen, at du kan tale med, når teknikerne entusiastisk fortæller om deres udfordringer og løsningsforslag. Du har også opbygget et godt forhold til de eksterne leverandører, som du vil være i kontakt med i forbindelse med afdelingens opgaveløsning, anskaffelser og projekter.

Hvem bliver din leder?

Som din kommende chef er det vigtigt for mig, at du fremtår troværdig og har en tydelig ledelsesstil, men også omvendt kan acceptere et kompromis. I en afdeling med meget tunge kompetencer er ledelsesrollen afgørende for løsningen af kerneopgaven. Jeg forventer af cheferne i min afdeling, at de er rollemodeller både fagligt og socialt – og jeg vil gerne citeres for, at alle medarbejdere har ret til og behov for ledelse.

Du vil blive mødt med stor åbenhed og tillid i en åben og uformel tone, hvor fokus er på kunderne, og hvor vi er fornyende og vidensdrevne.

Som souschef skal du også kunne indgå på afdelingschefens vegne i ledelsesfora i den øvrige del af Koncern-IT og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, samt inden for hele Forsvarsministeriets Koncernområde.

Hvem er du?

Du besidder dokumenteret gode analytiske anlæg, god teknisk forståelse, der gør dig i stand til at indgå i en dialog med specialister og leverandører. Samtidig kan du indgå i en dialog med forretningen om de behov, der opstår. Du er i stand til at bevare overblikket og synes, at det er spændende at være både tekniker, budgetansvarlig, svare på henvendelser fra såvel ledelse som kunder og eksterne parter.

Endelig trives du med en udadvendt rolle og er god til samarbejde på tværs af fagligheder og niveauer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået civilt såvel som militær.

Som militære besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Niels Milholt på telefon 72 81 45 60.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er 8. august 2021. Stillingen er til besættelse 1. september 2021.
Vi forventer at holde løbende samtaler senest ugen efter fristen.

Vi vil bede dig om at søge via linket. For at komme i betragtning, bedes du vedhæfte din ansøgning, CV, uddannelsesbeviser mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi ser frem til at høre fra dig!

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruktur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med
forsvarets mange funktioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe.
Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier.
Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kundecentrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

14.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent