Fortsæt til indhold

Analytisk skarp sagsbehandler til Operationsstaben i Forsvarskommadoen


Analytisk skarp sagsbehandler til Operationsstaben i Forsvarskommadoen

Har du mod på at indgå i et effektivt team, som dagligt yder ledelsesstøtte til chefniveauet i Operationsstaben i Forsvarsstaben? Så er det nu, du har muligheden for at søge stillingen som sagsbehandler i J1.

Vi har brug for en dygtig medarbejder, der har mod på et ofte højt arbejdstempo, komplekse opgaver af varierende type og omfang. Du skal have lyst til at arbejde med historiske såvel som igangværende sager i tilknytning til Forsvarets indsættelser nationalt og internationalt. Endvidere skal du have lyst til at påtage dig tværgående koordinationsopgaver i et spændingsfelt, der kan involvere forskellige myndigheder på samme tid.
Om os
Operationsstaben er en del af Forsvarsstaben og er geografisk fordelt i Karup og København.
I Operationsstaben skaber vi de nødvendige sammenhænge for at kunne indsætte Forsvarets kapaciteter - til gavn for Danmarks sikkerhed.
Vi indsætter døgnet rundt, året rundt – herhjemme, og hvor der er brug for os.
Vi arbejder samvittighedsfuldt for, at Danmarks indsatte kapaciteter har de bedste betingelser for at løse deres opgaver så sikkert og effektivt som muligt.
Vi sætter en ære i at være skarpe, fordi vi ved at vores indsatte kapaciteter, herunder medarbejdere, i ekstreme tilfælde løser Danmarks opgaver med fare for eget liv og førlighed.
Om stillingen
Som sagsbehandler skal du bl.a. håndtere aktindsigtssager, borgerhenvendelser og behandling af særlige henvendelser fra eksterne myndigheder som eksempelvis Forsvarsministeriet, Forsvarets Auditørkorps o.lign., samt besvarelse af Forsvarsudvalgs og samrådsspørgsmål. Sagerne kan spænde vidt i kompleksitet og i omfang.
Endvidere skal du forvente at støtte chefen for administrationssektionen med at
varetage tværgående koordinationsopgaver i Operationsstaben, herunder primært sager, der relaterer sig til HR, kompetenceudvikling og administration.
Stillingen er placeret i Karup.
Om dig
Du kan være civil med en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og meget gerne erfaring fra ansættelse i Forsvaret. Du har kendskab til KESDH. Du har måske en juridisk baggrund med kendskab til forvaltnings- og offentlighedslov, men det er ikke et ubetinget krav for ansættelse. Det er ønskeligt, at du har kendskab til Forsvarets overordnede organisation og rammevilkår.

Du kan også være kaptajn/kaptajnløjtnant. Meget gerne med stabserfaring, kendskab til KESDH og fra deltagelse i internationale missioner.

Uanset om du er civil eller militær besidder du evne og vilje til samarbejde, har en analytisk tænkning og en god helhedsforståelse. Du sætter pris på god, stringent og velkoordineret sagsbehandling og sætter en ære i at være korrekt og struktureret. Det er ønskeligt, at du har kendskab til forvaltning og administration. Det er essentielt, at du er fleksibel i din tilgang til løsning af opgaver, og at du evner at holde mange bolde i luften, prioritere og leverer til tiden.
Du kommunikerer korrekt og direkte i såvel skrift som tale, og du forstår at repræsentere myndigheden på en korrekt, men samtidig respektfuld og konstruktiv måde. Det tillægges værdi, at du evner at samarbejde med alle og kan tilpasse din kommunikation og ledelsesstil til modtageren – uanset niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Civile ansættes og aflønnes som fuldmægtig efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Der er til stillingen knyttet et anciennitetsafhængigt rådighedstillæg.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for J1, major Magnus H. Nautrup på telefon 72 84 01 21 eller 41 32 04 93. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er 15. august 2021. Samtaler planlægges gennemført umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

14.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent