Fortsæt til indhold

Sektionschef til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole


Sektionschef til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Erfaren og robust beredskabsofficer med bred ledelseserfaring søges til en udviklings- og koordinationstung stilling som leder af sektionen for Operativ Specialisering ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. september 2021 eller snarest herefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole uddanner hvert år ca. 1.300 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning overfor kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder indenfor det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder.
Om stillingen
Et spændende lederjob med mulighed for at præge udviklingen og samarbejdet ved Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i samarbejde med sektionscheferne for Operativ Uddannelsesstøtte, Operativ Ledelse og Uddannelseschefen i ledelsen af Kursus- og Udviklingsafdelingen.

Opgaverne er mangfoldige og indebærer, at du udover at være personaleleder af skolens sektion for Operativ Specialisering, desuden er ansvarlig for sektionens udvikling og drift. Du skal sikre dit personales personlige udvikling, og du skal sikre fremdrift i sektionens opgaver i relation til løsning af skolens kerneopgave samt udviklingsarbejde. Du indgår tillige i skolens Ledelse.

En del af Operativ Specialiseringssektions kursusportefølje er målrettet den operative uddannelse af personale i Beredskabsstyrelsen. Den øvrige kursusportefølje er specialiseret omkring kortere sikkerhedsmæssige og fagligt udviklende kurser.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant beredskabsfaglig uddannelse og ledelseserfaring. Du har, eller er villig til at gennemføre, en akademisk uddannelse på kandidat/masterniveau.

Vi forestiller os, at du har indsigt i og erfaring med personaleledelse samt erfaring med beredskabsfagligt arbejde på operativt niveau. Da en del af Operativ Specialisering kurserne er rettet mod vagthavender i Beredskabsstyrelsen, vil erfaring som 1. vagthavende være en fordel.

Du formår til stadighed at udvikle dine medarbejdere, samt at motivere og inspirere dem. Du er desuden god til at skabe og vedligeholde gode relationer til dine samarbejdspartnere og bidrager aktivt i faglige netværk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Finansministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter sektionschefer, majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse, samt at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen og Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole, kan du henvende dig til uddannelseschefen Lars Jørs Toldbod på telefon 29 93 22 99 (BRS-LTO@fiin.dk) eller skolechef Martin Thomsen på telefon 51 38 42 90 (BRS-MTH@fiin.dk). Du kan læse mere om skolen på www.brs.dk/brts.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Du bedes sende din ansøgning senest den 22. august 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har ca. 450 ansatte fordelt på hovedsædet i Birkerød, seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.

Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Tinglev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

12.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent