Fortsæt til indhold

Sikkerhedsrådgiver ved Gardehusarregimentet


Sikkerhedsrådgiver ved Gardehusarregimentet

Har du lyst til at gøre en forskel for vores professionelle soldater og være med til at skabe rammerne for deres uddannelse og virke i dagligdagen?

Så er stillingen som sikkerhedsrådgiver i Garnisonsstøtteenheden (GSE) i Slagelse måske noget for dig.
Om os
Gardehusarregimentet (GHR) på Gardehusarkasernen (GHK) i Slagelse er et moderne kamptropregiment med både stående enheder med fast personel og uddannelsesenheder med værnepligtige.

GHR omfatter, foruden GSE, 1. Panserinfanteribataljon (I/GHR) og 5. Uddannelsesbataljon (V/GHR) inkl. Hesteskadronen på GHK, tillige Opklaringsbataljonen (III/GHR) på Almegårds Kaserne i Rønne på Bornholm.

Derudover holder Staben for 2. Brigade, en reparationsdeling og panserværkstedet fra Trænregimentet til på kasernen.

Der er også elementer fra de funktionelle tjenester bl.a. Driftsområde Slagelse under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Udleverende Depot Slagelse under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og dele af Multi National Division Nord hovedkvarter på garnisonen.

GSE indeholder et ledelseselement, et personelforvaltningselement, et personeladministrationselement, et arbejdsmiljø- & sikkerhedsrådgivningselement samt et driftselement bestående af UMAK og et mindre våbenkammer for garnisonen med i alt 29 medarbejdere.

Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Om stillingen
Som sikkerhedsrådgiver refererer du i dit daglige virke direkte til chefen for Gardehusarregimentet (GHR) og er organisatorisk placeret ved Garnisonsstøtteenheden (GSE).

Du arbejder ud fra direktiv givet af chefen, samt jf. den til enhver tid gældende bestemmelse for Hærens Sikkerhedsrådgiverordning samt gældende konventioner og bekendtgørelser.

Stillingen som sikkerhedsrådgiver er en central funktion ift. GHR ansvar overfor Hærkommandoen ift. håndtering af farlig gods for landmilitære enheder, samt opgaven som rådgiver for Regimentschefen og GHR enheder.

Sikkerhedsrådgiveren ved GHR fungerer tillige, som koordinerende sikkerhedsrådgiver for Multinational Division North og 2. Brigade.

Opgavens indhold kræver, at stillingsindehaveren er højt specialiseret indenfor sikkerhedsområdet og kan løse opgaven både i national og international kontekst.

Dine opgaver vil primært omfatte:
• Sagsbehandling af sager vedr. transport af farligt gods.
• Rådgivning af chefer og enheder i forbindelse med transport af farligt gods.
• Iværksættelse af relevante procedurer, til sikring af efterlevelse af regler for farligt gods, og efterfølgende tilse, at procedurer anvendes og efterleves.
• Føre kontrol med, at myndighedens personel er uddannet indenfor farligt gods området.
• Uddannerlse af personel i egen organisation, herunder gennemfører de lovpligtige kapitel ADR 1.3 uddannelser, samt støtter Hærens centrale uddannelse af afsendere, pakkere og modtagere.
• Gennemførelse af tilsyn af praksis og procedurer vedrørende enhedernes aktiviteter i forbindelse med transport af farligt gods.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du er professionel soldat i sind og tjeneste, og har fokus på at bidrage til at skabe et godt og sikkert miljø for håndtering og transport af farlig gods, samt en god og effektiv opgaveløsning for medarbejdere og enheder under overholdelse af gældende lovgivning.

Du er stærk og effektiv i din kommunikation, såvel mundtlig som skriftlig.

Derudover skal du kunne videreformidle bestemmelserne indenfor farligt gods området til såvel bruger og chefer, og i din sagsbehandling formår du at bidrage med skriftlige produkter af høj kvalitet.

I jobbet vil du bl.a. skulle kommunikere med chefer og kollegaer på forskellige niveauer samt myndigheder, og du formår at balancere rollen som rådgiver for chefer med rollerne som underviser og kontrollant, bl.a. ifm. uddannelser og tilsyn.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver.

Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere opgaveløsning indenfor farlig gods området.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lasse Galsgaard-Olsen på telefon 20 20 40 75 eller mail GHR-GS-01@MIL.DK, eller seniorsergent Arne Joachim Damsgaard Olsen på telefon 40 21 83 87 eller mail GHR-GS-PSN02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. august 2021 og samtaler forventes afholdt herefter. Stillingen er til besættelse 1. september 2021. 

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

12.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent