Fortsæt til indhold

Udstationering til USA: Forsvarschefens repræsentant ved amerikanske strategiske kommandoer


Forsvarschefens repræsentant ved amerikanske strategiske kommandoer

Forsvarskommandoen har brug for en skarp profil med stærke sociale kompetencer og evner til at netværke for at fastholde og udvikle samarbejdet med Joint Functional Component Command for Integrated Missile Defense og US Strategic Command.
Om os
Strategi- og Policysektionen er en del af Forsvarsstabens Udviklings- og Planlægningsstab placeret i København og Karup. Strategi- og Policysektionen varetager bl.a. den løbende kontakt med forbindelsesofficerer i udlandet.
Om stillingen
Du bliver dansk forbindelsesofficer ved Joint Functional Component Command for Integrated Missile Defense (JFCC-IMD), der er en del af US Strategic Command (USSTRATCOM) med hovedkvarter på Schriever Air Force Base i Colorado Springs i staten Colorado.

Der skal opretholdes og udvikles kontakt til US NORTHCOM & North American Aerospace Defense Command samt US SPACECOM. De amerikanske kommandoer hører til i Colorado Springs og bidrager samlet til forsvaret af USA, herunder strategisk afskrækkelse, overvågning og varsling.

Du refererer til Udviklings- og Planlægningsstaben med chefen for Strategi- og Policysektionen som nærmeste nationale chef, og din overordnede opgave vil være at opretholde strategisk tilknytning til JFCC-IMD og USSTRATCOM gennem synlig dansk tilstedeværelse og informerende virke.

Der er høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, og dine arbejdsopgaver vil primært være at holde Udviklings- og Planlægningsstaben orienteret om udviklingen inden for JFCC-IMD, USSTRATCOM og relaterede myndigheder om aktiviteter inden for missilforsvar, rumoperationer samt forhold relateret til afskrækkelse. Du vil koordinere kontakten og formidle information mellem danske myndigheder og myndigheder under JFCC-IMD og USSTRATCOM såvel som øvrige internationale samarbejdspartnere.

Dine berøringsflader vil være alsidige, så du får mulighed for udvikling i stillingen, både fagligt og personligt.
Om dig
Du er en erfaren, dygtig og ambitiøs major eller orlogskaptajn, og du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere, Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse. Hertil har du arbejdet med sagsbehandling på niveau II og meget gerne niveau I/0. Du har et godt kendskab til sikkerheds- og forsvarspolitiske forhold i kontekst af NATO og USA.

Du er analytisk stærk og forstår at sætte dig ind i komplekse problemstillinger i spændet mellem politisk og militær faglighed. Du er samtidig socialt anlagt med en naturlig evne til at skabe nye bekendtskaber på tværs af værn, grad og nationalitet.

Din evne til at samarbejde er afgørende, herunder evnen til at skabe gode samarbejdsrelationer med dine amerikanske kollegaer såvel som med øvrige internationale forbindelsesofficerer, der er i kontaktfladen til stillingen.

Evnen til at skabe meget gode resultater ved at identificere, udvikle og fastholde samarbejdsmuligheder til gavn for det danske forsvar er centralt i denne krævende og selvstændige stilling. Du vil ofte være den første, der kan se disse muligheder opstå, hvorfor en stor grad af selvstændigt initiativ og personlig handlekraft vil være afgørende for din succes i stillingen.

Det sociale netværk blandt militære pårørende er en vigtig del af den amerikanske selvforståelse, hvorfor det er en fordel, hvis du og din eventuelle medfølgende ægtefælle/samlever engagerer jer i det til stillingen medhørende sociale liv.

Da en stor del af opgaveløsningen består i at udarbejde hjemsendelser til orientering og målrettet til anvendelse i hjemlige stabsprocesser, så forventer vi, at du kan kommunikere flydende i skrift og tale på engelsk og dansk.
Ansættelsesvilkår
Det er en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år.

Under udstationeringen tillægges du grad af oberstløjtnant eller kommandørkaptajn.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.
På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til gældende overenskomst for akademikere i staten og officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne helbredgodkendes samt opretholde sikkerhedsgodkendelse til HEM under hele ansættelsesforløbet. Endvidere indgår en engelsk sprogtest til i forløbet inden udstationering, hvor NATO standard 3-3-3-3 skal opnås.

Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle individuelt tillæg.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Strategi- og Policysektionen kommandørkaptajn Thomas Stig Rasmussen på +45 4013 3303 eller nuværende stillingsindehaver major Martin Lihme på +1 (719) 721 7360.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, kaptajn Palle Hvirvelkær på 72 81 96 80.

Ansøgningsfristener den 1. september 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.
Stillingen er ledig pr 1. juli 2022 og ønskes besat hurtigst muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket.
Relevante FOKUS bedømmelser forventes vedlagt ansøgningen.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.09.2021

Indrykningsdato

08.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent