Fortsæt til indhold

Korporal til depot ved 3. Nationale Støtteelement (3 NSE) i Vordingborg


Korporal til depot ved 3. Nationale Støtteelement (3 NSE) i Vordingborg

Vi søger en korporal eller overkonstabel af 1. grad med gennemført korporaluddannelse til at varetage den eksterne logistik og den daglige materieladministration ved 3 NSE.
Desuden skal du være enhedens ’floorwalker’ i materieladministration samt gennemføre sidemandsoplæring og fungere som hjælpeinstruktør på vores depot.
Om os
Logistik i et operativt miljø med en aktiv hverdag og kompetenceudvikling er nogle af nøgleordene der beskriver 4. Nationale Støtte Bataljon (4 NSBTN). Bataljonen er en del af Trænregimentet med beliggenhed på Vordingborg kaserne. 4 NSBTN består af fem Nationale Støtteelementer, der indeholder Stående Reaktionsstyrke, Hærens Basis Uddannelse og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Bataljonen indgår i hærens beredskaber og uddanner ligeledes enheder til internationale operationer. Bataljonens alsidighed i sammensætning og mange specialistfunktioner betyder forskellige individuelle udfordringer/kompetencer for den enkelte medarbejder.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.

3 NSE er et stående operativt NSE, der er hjemvendt fra mission (OIR/RS/EFP) i 2020. Vi er derfor i opbygningsfasen for at kunne varetage beredskab i 2022 (NRI), samt stille grundstammen til INTOPS 2023. Opbygningsfasen betyder for dig, at du vil være med fra starten sammen med dine nye kolleger, og at der samtidigt vil være gode muligheder for kompetenceløft indenfor din funktion sammenholdt med egne ønsker. 3 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

3 NSE arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner. Kerneopgaverne ligger indenfor depottjeneste, transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover administration, forsyningstjeneste, lokalindkøb, økonomi samt controlling af andre indsatte enheder.
Om stillingen
Depotet består af op til 10 medarbejdere, hvor du vil indgå som en naturlig del af depotet. Som korporal og depothjælper (DEPHJ) er du den nærmeste og naturlige afløser for materielbefalingsmanden (MATBM) og skal i dennes fravær overtage den daglige drift af depotet.

Dine daglige opgaver bliver at bidrage til den eksterne logistik og daglige materieladministration ved 3 NSE, hvor du gennemfører enhedens praktiske og driftrelaterede logistiske opgaver og håndterer enhedens lagerregnskab i depotregnskab i daglig dialog med materieladministrations-befalingsmanden (MADMBM) og MATBM.

Med din erfaring indenfor myndighedsbeholdning og materieladministration skal du være sparingspartner for MADMBM og MATBM, og du skal være 3 NSE ‘floorwalker’ i matrieladministration, hvor du tillige gennemfører sidemandsoplæring for nytilkommende medarbejdere i depotet. Endelig skal du sammen med MADMBM deltage i div. Workshops omhandlende depot og forsyningstjeneste, hvor du vil være med til at forme kommende koncept for depottjeneste.
Om dig
Du er korporal eller overkonstabel af 1. grad med gennemført korporal uddannelse. Såfremt du ikke har gennemført korporal uddannelsen men har et stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre modul I, kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Som korporal skal du være den modne fagspecialist, som er specialiseret i depotstrukturen og har erfaring indenfor de relevante fagområder af depottjenesten ved et nationalt støtteelement. Du har minimum 5 års tilfredsstillende militær tjeneste med relevant INTOPS erfaring og kan dermed pålægges et tungere ansvar, end man vil kunne forvente af en overkonstabel.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber og kan pålægges rollen som gruppefører og instruktør.

Du skal være klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du har lyst til og flair for arbejdet på et depot, og du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Det betyder, at du skal være glad for struktur, have styr på stumperne, have et godt overblik og sans for orden. Samtidig er du en soldat, der sætter kvalitet højt.

Er du klar på jobbet som DEPHJ, hvor du er den, der har overblikket og kender dit depot ned til mindste detalje, og hvor du skal være god til ’hands on’ med truck, lastvogn og andet håndterings materiel. Du har flair for EDB og kan arbejde med DEMARS og Excel som en naturlig del af din hverdag.

Nyder du at arbejde efter princippet om frihed under ansvar indenfor dit eget speciale på depotet, så er stillingen som DEPHJ/KP ved 3 NSE lige noget for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for 3 NSE, kaptajn Nicky Bardrum Haagensen på tlf. 72 83 74 81 / 25 14 84 46. TRR-4B-300A@MIL.DK eller
NSE-befalingsmand seniorsergent Søren Aarslew-Jensen på tlf. 41 72 92 27. TRR-4B-301A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 8. August 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til 1 september 2021.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag i linket i højre side.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

08.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent