Fortsæt til indhold

Forsyningshjælper til 3. Nationale Støtteelement i Vordingborg


Forsyningshjælper til 3. Nationale Støtteelement i Vordingborg

Vi søger en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af første grad, der er uddannet eller klar til at uddanne sig til forsyningshjælper (FSHJ) og varetage 3. Nationale Støtteelements (3 NSE) forsyningstjeneste.
Om os
Logistik i et operativt miljø med en aktiv hverdag og kompetenceudvikling er nogle af nøgleordene der beskriver 4. Nationale Støtte Bataljon (4 NSBTN). Bataljonen er en del af Trænregimentet med beliggenhed på Vordingborg kaserne. 4 NSBTN består af fem Nationale Støtteelementer, der indeholder Stående Reaktionsstyrke, Hærens Basis Uddannelse og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Bataljonen indgår i hærens beredskaber og uddanner ligeledes enheder til internationale operationer. Bataljonens alsidighed i sammensætning og mange specialistfunktioner betyder forskellige individuelle udfordringer/kompetencer for den enkelte medarbejder.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.

3 NSE er et stående operativt NSE, der er hjemvendt fra mission (OIR/RS/EFP) i 2020. Vi er derfor i opbygningsfasen for at kunne varetage beredskab i 2022 (NRI), samt stille grundstammen til INTOPS 2023. Opbygningsfasen betyder for dig, at du vil være med fra starten sammen med dine nye kolleger, og at der samtidigt vil være gode muligheder for kompetenceløft indenfor din funktion sammenholdt med egne ønsker. 3 NSE er kendetegnet ved et højt niveau af faglig ekspertise, rutinerede soldater og et godt sammenhold.

3 NSE arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner. Kerneopgaverne ligger indenfor depottjeneste, transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover administration, forsyningstjeneste, lokalindkøb, økonomi samt controlling af andre indsatte enheder.
Om stillingen
Forsyningssektionen består af 3 medarbejdere, en oversergent, en sergent og en konstabel. Her vil du indgå som en naturlig del af forsyningskontoret. Du vil komme til at skulle gennemføre egen funktionsuddannelse, som tilrettelægges i samarbejdet med din sektionsfører. I hverdagen vil driftsopgaverne i sektionen fylde mest, hvor sektionen varter myndighedsbeholdningen og servicere øvrigt personel i 3 NSE. Der vil være en større opgave med klargøring af 3 NSE til NRI beredskab i 2022, herunder en større øvelse i udlandet.

Dine daglige opgaver bliver at bidrage til den interne logistik og daglig materieladministration ved 3 NSE, hvor du gennemfører enhedens praktiske og driftsrelaterede logistiske opgaver og håndterer enhedens opgaver på baggrund af dine kompetencer og sektionsførens anvisninger.

Du skal forvente at skulle på en række øvelser med NSE i rammen af NRI-beredskabet.
Om dig
Du skal være klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du har lyst til og flair for arbejdet og er servicemindet, og du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Desuden kan du arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Det betyder, at du skal være glad for struktur, have styr på stumperne, have et godt overblik og sans for orden. Samtidig er du en soldat, der sætter kvalitet højt.

Er du klar til jobbet som FSHJ, hvor SAP DEMARS fylder en del, hvor du er den, der har overblikket og kender enhedens myndighedsbeholdning ned til mindste detalje, og hvor du skal være god til ’hands on’ med truck, lastvogn og andet håndteringsmateriel.

Nyder du at arbejde efter princippet om frihed under ansvar indenfor dit eget speciale, så er stillingen som FSHJ ved 3 NSE lige noget for dig.

Har du ikke kompetencerne men modet på at opbygge kompetencer indenfor forsyningstjeneste, opfordrer vi dig til at søge stillingen.

Det vigtigt, at du kan se dig selv arbejde med SAP DEMARS samt Office Pakken som en naturlig del af din hverdag, samt at du har gode samarbejdsevner og er god til at skabe personlige relationer på tværs i organisationen.

Du ser INTOPS som en naturlig af din tjeneste i forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for 3 NSE, kaptajn Nicky Bardrum Haagensen på tlf. 72 83 74 81 / 25 14 84 46. TRR-4B-300A@MIL.DK eller
NSE-befalingsmand seniorsergent Søren Aarslew-Jensen på tlf. 41 72 92 27. TRR-4B-301A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 8. August 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til 1 september 2021.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag i linket i højre side.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

08.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent