Fortsæt til indhold

Næstkommanderende for en Forsyningsdeling ved 1. Forsyningskompagni (Genopslag)


Næstkommanderende for en Forsyningsdeling ved 1. Forsyningskompagni (Genopslag)

Vil du gerne fortsætte med at være operativ, eller ønsker du blot at udskyde tjenesten bag et skrivebord? Er du fagligt dygtig, og har du evnerne til at være et naturligt forbillede for andre befalingsmænd? Har du lysten til at få stor indflydelse på dagligdagen i stående reaktionsstyrke? Så skal du ansøge om stillingen som næstkommanderende i en forsyningsdeling ved 1 Forsyningskompagni.
Om os
1. Forsyningskompagni er et operativt kompagni, som er en del af 1. Logistikbataljon, som igen er en del af 1. Brigade. KMP består udelukkende af fastansatte soldater og har til opgave er at levere logistik til brigadens indsættelse. Derfor er det soldatermæssige håndværk i højsædet for alle soldater i kompagniet. Dette er kendetegnet ved en professionel og initiativrig attitude som soldat, hvor gode enkeltkæmperfærdigheder, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.
Dagligdagen i KMP er ligeledes karakteriseret ved en uformel og respektfuld omgangstone.
FSKMP består af tre delinger, 1 og 2 forsyningsdeling (FSDEL) og kommandodelingen. Hver FSDEL består af en deltrop, en depotsektion (DEPSEK) og to middeltungetransportsektioner (MTPSEK). De to MTPSEK bærer den operative reservebeholdning for 1 BDE og DEPSEK opgave er at opretholde og forvalte denne beholdning på kamppladsen.
Vi har et stort fokus på at gennemføre kvalitetsuddannelse, og konstant udfordre vores soldater med en hverdag med et operativt fokus, og alle lige fra KSGRP til OFFGRP byder ind med deres erfaringer, for at skabe den bedste og mest relevante uddannelse.

FSKMP har fast tjenestested på Aalborg kaserner.
Om stillingen
Delingen indeholder sektioner indenfor både forsyningstjeneste og transporttjeneste, hvorfor det er vigtigt du har forståelsen for sammenhængene og afhængighederne imellem disse. Du skal derfor kunne håndtere en stor vognpark, med en større depotbeholdning i mange containere – den tekniske forvaltning af depoterne varetages af delingens depotsektion.
Du skal sammen med delingsføreren skabe rammerne for, at FSDEL kan løse opgaven og gennemføre relevant samt veltilrettelagt uddannelse. Endvidere skal du være med til at uddanne og præge yngre befalingsmænd på tværs af kompagniet.

Jobbet er præget af stor selvstændighed og i høj grad mulighed for at påvirke egen hverdag.
Om dig
Du er udnævnt oversergent. Alternativt er du en erfaren sergent. Erfaring som fra stående styrke indenfor logistik er en klar fordel.
Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt, og er i stand til at gennemføre og kontrollere uddannelse på et højt niveau. Ideelt set er du er allerede uddannet indenfor forsyningstjenesten. Dette er dog ikke et krav.

De vigtigste kompetencer hos den ideelle ansøger er selvstændighed, overblik, samarbejde og viljen til at gå foran.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og kunne bestå sundhedstriaden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Mathias Toftdal, kompagnichef for Forsyningskompagniet, på telefon 41 38 57 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. august 2021. Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er vakant og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

29.08.2021

Indrykningsdato

08.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent