Fortsæt til indhold

Logistikofficer til Fregatten NIELS JUEL


Logistikofficer til Fregatten NIELS JUEL

Er du stærk i ledelse og god til at have mange bolde i luften? Har du mod på at kaste dig over en alsidig stilling, hvor alle dine ledelsesmæssige evner vil blive bragt i spil? Så har du nu chancen for at blive logistikofficer og en del af skibsledelsen om bord på Fregatten NIELS JUEL.
Om os
Fregatten NIELS JUEL er en af de tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er blandt Søværnets store kampenheder. Fregatterne er indrettet som luftforsvarsfregatter, som kan løse både nationale og internationale opgaver. Vi har et varieret sejladsmønster med fokus på træning til indsættelse i internationale missioner.

NIELS JUEL har de seneste år været engageret i både internationale operationer og national indsættelse i farvandene omkring Grønland og Færøerne. Efter en periode med hovedeftersyn og værftsophold står NIELS JUEL snart foran en spændende opkøringsperiode i dansk og international regi, hvor fregatten skal trænes og certificeres til komplekse kampoperationer. Efterfølgende forventes det, at fregatten indsættes i en eller flere internationale operationer.

Som logistikofficer på fregatten NIELS JUEL bliver du derfor en del af Søværnets moderne kampenheder, hvor der er stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Du bliver en del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best in class”.
Om stillingen
Som Logistikofficer (LGO) er du leder af og ansvarlig for Logistikdivisionen, som består af fire sektioner: dækssektionen, forplejningssektionen, forsyningssektionen og sanitetssektionen. Hver sektion består af et antal menige og befalingsmænd og har hver deres faglige speciale. Der er altså tale om en kompleks organisation på en kompleks platform. I dækssektionen er der en dæksofficer, som samtidig kan være din assistent i ledelse og administration på tværs af divisionen.

Som en del af skibsledelsen skal du i koordination med de øvrige divisionsofficerer medvirke til at sikre sammenhæng i opgaveløsningen og at ledelsens ambitioner udmøntes i konkrete tiltag gennem din ledelse af logistikdivisionen.

Logistikofficeren har ansvaret i forbindelse med operative opgaver, der fordrer direkte forbindelse til landsbaserede myndigheder og enheder, civile såvel som militære. Dermed er du som logistikofficer fregattens kontaktperson til Forsvarets logistikstruktur i Danmark og til lokale havnemyndigheder, skibshandlere og agenter. Under operative indsættelser er logistikofficeren ansvarlig for al logistisk koordination med foresatte operative myndigheder.

Du har overfor skibschefen ansvar for forsyningsforvaltning, forplejning, forsyning og ledelse af sektionerne. Du varetager derudover signalskrivning og sagsbehandling på logistikområdet.

Som logistikofficer bliver du ansvarlig for flyvesikkerhedsvirksomheden om bord og fungerer også som Flight Deck Officer under helikopterflyvninger.

I 1. beredskabsgrad (klart skib) er du leder af skibets forbinderplads, og du er derfor også involveret i udvikling og træning af sanitetsområdet om bord.

Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for både personlige og faglig udvikling, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund ift. evt. behov for kurser og efteruddannelse. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Om dig
Du er engageret og indstillet på mange forskelligartede opgaver i et omskifteligt miljø. Samarbejde og fleksibilitet er essentielt og falder dig naturligt. Du kommer til at arbejde sammen med engagerede ledere og medarbejdere. Logistikdivisionens samlede kompetenceniveau bygger på optimal udnyttelse af divisionens medarbejdere og erfaring, hvor der ofte arbejdes på tværs af sektionerne. Du har derfor stærke relationelle/sociale kompetencer for bedst muligt at bringe alle medarbejderes kompetencer i spil.

Det er en fordel, hvis du i forvejen kender til det logistiske område og/eller tidligere har sejlet på Søværnets fregatter.

Du er eller kan udnævnes til kaptajnløjtnant og har derfor gennemgået Videreuddannelsestrin I for militære ledere (VUT 1/L – taktisk eller teknisk retning) eller anden ækvivalerende uddannelse.

Du kan også søge stillingen hvis du er SSG/CSG og klar til at besætte stillinger på KL niveau via ”Late entry” modellen.

Erfaring med logistik- og forsyningstjeneste samt ledelse gennem ledere vil være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Korsør.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til nuværende stillingsindehaver, KL Claus Rasmussen, Logistikofficer, på mail 2E-NIJU-LGO@mil.dk eller på telefon 72 85 43 56 eller næstkommanderende på NIELS JUEL, OK Simon E. Schultz-Larsen, sesl@mil.dk eller 30 16 94 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2021.

Ansættelsesdato 1. september 2021 eller snarest derefter. Dog vil der kunne træffes aftale om overlevering med afgående LGO inden tiltrædelse.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 31/32, umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter.
2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne leve op til Søværnets mission: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent