Fortsæt til indhold

Efterretningsanalysebefalingsmand i ASAC/G2 ved Multinational Division North


Efterretningsanalysebefalingsmand i ASAC/G2 ved Multinational Division North

Interesserer du dig og har flair for militær efterretningstjeneste i et internationalt miljø, og kan du holde hovedet koldt, når der er mange bolde i luften?

Multinational Division North (MND North) opbygger det nye divisionshovedkvarter i Danmark og i Letland, hvor du som efterretningsanalysebefalingsmand kan komme til at spille en central rolle i All Source Analysis Cell/G2.
Om os
MND North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.

I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND North hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
G2 er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og består af personel fra Estland, Letland, Litauen og Danmark.

I hele divisionsstaben er der personel fra mere end 10 nationer, og ASACs daglige samarbejdspartnere vil heller ikke tale dansk. Du skal derfor være i stand til at udtrykke dig, klart og præcist, på engelsk i både tale og skrift jf. STANAG 3-3-3-3.

ASAC er kun i kriseopstillingen bemandet med en chef, hvorfor du som EBM vil refererer til ACOS G2, som er en lettisk oberstløjtnant tjenestegørende i Riga, men du vil kunne arbejde fra både Slagelse eller Karup. Du skal, uagtet valg af tjenested, påregne en del rejseaktivitet imellem Karup, Slagelse og Riga.

Du vil i dit daglige virke skulle udarbejde skarpe såvel som øvelsesrelaterede produkter til brug for planlægningen og gennemførelsen af operationer, herunder udarbejde analyser af diverse aktørers hensigter og kapabilitet. Da cellen er under opbygning, vil du derudover have en stor medindflydelse over, hvilke dele af diverse efterretningsprodukter, du ellers vil få ansvaret for som fx IPB, database opdateringer, udfærdigelse af Anneks D til OPORDER mv. Det vil også komme an på, hvor dine kompetencer ligger.

Stillingen er nyoprettet, så der er mulighed for selv at danne rammerne for dit arbejde og være med til at forme udviklingen af stillingen.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent med minimum 5 års tjeneste som dette.

Du har en solid baggrund inden for efterretningstjenesten.

Du har i tidligere stillinger gjort stabstjeneste på afdelingsniveau og meget gerne på brigadeniveau.

Det er ønskeligt, at du har været udsendt i en efterretningsstilling og/eller har gjort tjeneste i en international stab.

Du skal, i hele tjenesteperioden, kunne opretholde en sikkerhedsgodkendelse på minimum NATO Secret og have dansk statsborgerskab.

Det er en fordel, at du har følgende kurser:
- NATO Intelligence Course
- NATO Senior NCO Course
- DNK Efterretningskursus (del I & II)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse, men må forvente en vis del rejseaktivitet til enten den østlige del af hovedkvarteret eller til Karup, hvor der også sidder en del af staben.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Da der ikke er nogen direkte dansk chef i G2, vil din nærmeste danske chef være Deputy Chief of Staff, oberst Kim Schmidt, som kan kontaktes på MNDN-DCOS@FIIN.DK eller telefon 407 407 04. For generelle spørgsmål til G2 kan du kontakte major Lars Buur på telefon; +45 72 83 10 52 og på mail; MNDN-G2-03@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12. august 2021 og samtaler forventes gennemført i uge 33. Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

12.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent