Fortsæt til indhold

Faglærer Sanitet søges til Air Mobile Protection and Recovery


Faglærer Sanitet søges til Air Mobile Protection and Recovery

Engagement, gode samarbejdsevner og et højt fagligt niveau kendetegner din arbejdsindsats!
Om os
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed, og har som hovedopgave at opstille Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, Dansk Meteorologisk Institut, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Tactical Support Squadron har til opgave at støtte Flyvevåbnets bidrag med sikringsopgaver under internationale operationer. Desuden varetages Flyvevåbnets Survival Evasion Resistance and Extraction uddannelser samt forsvarets Joint Terminal Attack Controller uddannelser ved eskadrillen.

Air Mobile Protection and Recovery, som er opdelt i to flights under Tactical Support Squadron, sikrer Flyvevåbnets bidrag under internationale operationer. Dette enten som Fly Away Security team, der forestår fysisk sikring af fly og besætning under flyvning eller ophold på flyvepladser, som Flight Line Security, der udfører opholdskontrol og sikring af fly og materiel på flyvepladser, eller ved at opstille Extraction Teams, der løser opgaver i relation til Personel Recovery operationer med henblik på indhentning/evakuering af lokaliseret nødstedt og/eller såret personel.

Air Mobile Protection and Recovery hører til på Flyvestation Karup, men deltagelse i internationale operationer samt øvelses- og kursusaktivitet i ind - og udland bør forventes, hvilket stiller visse krav til medarbejdernes sociale færdigheder og personlige forhold.
Om stillingen
Som faglærer i sanitetstjeneste har du to hovedfokusområder, henholdsvis den generelle taktiske sanitetsuddannelse og træning ved Air Mobile Protection and Recovery og den vedligeholdende uddannelse og træning af enhedens sanitetsmænd. Du vil yderligere være hovedbidragsyder til integrationen af den taktiske sanitetstjeneste i enhedsuddannelsen.

Udover ansvaret for den sanitetsfaglige uddannelse, vil du fungere som instruktør i almene militære fag med afsæt i dine personlige kompetencer. Du skal være forberedt på, at du desuden skal kunne støtte på tværs af fagområder i forbindelse med uddannelse- og øvelsesvirksomhed.

Du vil skulle bidrage til enhedens udvikling indenfor dit eget fagområde.

Du kommer til at indgå i et nært samarbejde med resten af Air Mobile Protection and Recovery faglærere og uddannelsesplanlægger, hvilket både stiller krav til dine samarbejdsevner og selvstændighed.

Du vil få indflydelse på planlægning af egen arbejdstid og kompetenceudvikling i samarbejde med din nærmeste leder.
Om dig
Du er en initiativrig, struktureret og professionel oversergent i god fysisk form - med en solid sanitetsfaglig ballast, stor interesse for undervisning og uddannelse samt erfaring fra international tjeneste.

Du har gode kommunikative evner, er udadvendt og forstår at motivere mennesker omkring dig.

Du kan arbejde selvstændigt og effektivt – også når arbejdspresset bliver højt.

Du er et forbillede for vores soldater og befalingsmænd holdningsmæssigt såvel som fagligt. Endvidere besidder du en god ordenssans og fremstår altid kompetent og velforberedt.

Du er desuden omstillingsparat, da beslutninger til tider træffes med kort varsel, ligesom du finder det naturligt, at man bidrager aktivt til det sociale liv i og uden for tjenesten.

Du behersker både dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt.

Vi ser gerne, at du vedlægger en motiveret ansøgning, hvor du med egne ord beskriver dig selv og de styrker/svagheder, der skal arbejdes videre med.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Anton de Val på telefon 72 84 44 11. Alternativt kaptajn M.G.R. Iversen på telefon 25 29 75 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. august 2021 og samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen ønskes besat 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent