Fortsæt til indhold

Seniorsergent som næstkommanderende i terminaldeling ved Movement Control, Karup


Seniorsergent som næstkommanderende i terminaldeling ved Movement Control, Karup

Vi giver dig mulighed for at være med til at sikre danske enheder, har soldater og materiel til at løse deres opgaver, uanset om det er i Danmark eller i missionsområder. Du bliver en del af et team, hvor tingene til tider går stærkt og oplevelserne er mange.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement and Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup. MOVCON har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Vores opgaver består blandt andet i at støtte med f. eks. materiel til soldater og enheder via logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer.

Vi er en enhed, hvor tingene til tider går stærkt. MOVCON er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden og til den aftalte kvalitet.

For at kunne løse vores opgaver effektivt, er deltagelse i kurser og videreuddannelse en naturlig del af vores dagligdag. Som en værnfælles enhed har vi taget det bedste fra alle tre værns kulturer og skabt en udfordrende og udviklende hverdag. Dette kommer os til gavn, uanset om transportløsningen sker til lands, vands eller i luften.
Om stillingen
MOVCON er dér, hvor tingene bliver udført i praksis.

Du bliver en del af delingens ledelsesgruppe.

Dine hovedopgaver vil blandt andet være:
• Ansvaret for, at delingens medarbejdere har de kompetencer, der kræves i MOVCON, herunder kursusbookning samt forestå undervisning for delingens personel.
• Ansvaret for delingens tildelte materiel.
• Kunne indtræde som stedfortræder for delingsfører.
• Efter direktiv fra delingsfører koordinere og lede terminaldelingens opgavevaretagelse.
• Vejlede og rådgive i operative planlægning, løsning og opfølgning i terminalgruppe og –delingsstørrelse.
• Udarbejde og kontrollere planer for delingens virke.
• Indgå i tilrettelæggelse, planlægning, gennemførsel og kontrol af uddannelse ved TERMDEL i samarbejde med delingsfører og øvrige gruppefører.
• Næstkommanderende deling indgår i og støtter delingsføreren i tilrettelæggelse, planlægning, gennemførsel og kontrol af tildelte operative opgaver herunder etablering af terminaler indenfor air, sea, road og rail.

Delopgaver.
• Efter direktiv fra delingsfører, foretage tilrettelæggelse, planlægning, gennemførsel og kontrol af tildelte operative opgaver herunder etablering af terminaler.
• Deltage i loading conferences.
• Deltage i foranstående MYN Fact Finding.
• Deltage i MOVCON Site Surveys.

Vi giver dig udfordringer, der matcher dine kompetencer inden for drift og vedligeholdelse af delingens færdigheder og kompetencer. Du skal kunne trives i en enhed, hvor lysten til at forbedre processer, er en integreret del af hverdagen.

Rejseaktiviteter er en naturlig del af MOVCON virket. For næstkommanderende kan det indebære rejser både nationalt og i udlandet.

Din succes afhænger af din evne til at samarbejde med vores opgavestiller samt de øvrige specialiserede kollegaer i MOVCON. Du vil arbejde i et operativt fokuseret miljø, med omdrejningspunkt om transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, re-deployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

MOVCON er en dynamisk enhed, som kræver, du kan bidrage til en fortsat udvikling af vores processer og opgaveløsninger. I en travl arbejdsdag med mange og forskellige opgaver skal du kunne håndtere opgaverne samtidig med, at du bidrager til en fortsat god trivsel. Vi har fokus på at være en god og attraktiv arbejdsplads, som betyder, du har en væsentlig andel i at fastholde og udvikle
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig seniorsergent eller en erfaren oversergent.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. I nogle tilfælde arbejder du sammen med kollegaer fra andre lande, så du skal kunne kommunikere i både skrift og tale på engelsk.

Det er en fordel, hvis du har erfaring indenfor logistik, FARGO, fra et uddannelsesmiljø samt at du er indstillet på at undervise indenfor logistik samt de fagområder, som MOVCON berører.

Du kan håndtere flere sideløbende projekter og finder motivation i, at dygtiggøre dig inden for feltet, igennem kurser og uddannelse.

Du skal være i stand til at bestå sundhedstriaden samt de Operative Fysiske Anbefalinger (OFA KAT 2), kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og have erhvervet kørekort til kategori B og ønskeligt til kategori C.

Du skal være god til at samarbejde, og kunne begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, både nye og erfarne samt formidle budskaber fra terminalofficeren til din gruppe.

Du er serviceminded og er indforstået med, der kan forekomme rejsedage, både af uddannelsesmæssig og operativkarakter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premierløjtnant Sara T. Lindholdt på telefon 41 73 25 61 eller på mail JMTO-MT-101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. august 2021 og samtaler forventes afholdt uge 33 og 34. Stillingen ønskes besat 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANIZATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

07.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent