Fortsæt til indhold

Næstkommanderende/deling ved EOD- og Searchkompagniet


Næstkommanderende/deling ved EOD- og Searchkompagniet

Motiveres du af muligheden for at støtte kampenheder under taktisk indsættelse og bane vejen for at andre soldater kan bevæge sig sikkert i områder med, UXO, IED’er og andre farlige eksplosiver. Motiveres du af at være en dygtig fører og samtidig være ammunitionsrydder? Vil du være en del af en EOD deling hvor præcision og ansvarlighed er i højsædet?
Så er du måske en af vores nye gruppefører i EOD grupperne.
Om os
EOD- & Searchkompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive består af en kommandodeling og tre EOD-delinger.
Vores enheder indsættes operativt skarpt både i ind- og udland, og vi har et stort netværk og koordinationsbehov med enheder og aktører på tværs af værn og myndigheder, militært såvel som civilt.
Vi støtter beredskabsopgaver nationalt og internationalt, herunder det nationale ammunitionsrydningsberedskab som yder almindelig og særlig hjælp til politiet. Vores daglige opgaver spænder vidt, fra uddannelse og opstilling af bidrag til internationale operationer, til bl.a. støtte til politimyndigheder og andre opgaver i såvel civilt som militært regi.
Kompagniets enheder gennemgår lange og højt specialiserede uddannelser med fokus på udvikling af personellets håndværk samt evnen til indsættelse i højtrusselsmiljøer – både nationalt og internationalt.
Enhederne er ofte af sted på uddannelse eller øvelser i udlandet, og vi stiller høje krav til os selv, både kompagniledelsen, instruktørpuljen og personellet, for at kunne navigere i den komplekse uddannelse, administration og logistik der følger med opgaverne.
Vi anerkender den høje grad af indflydelse og selvstændighed, der ligger hos vores specialister på alle niveauer, og vi ved hvad der kræves, for at den enkelte kan udøve sin ekspertise og samtidig udvikle sig i rammen af opgaverne.
Vi udviser stor tillid til hinanden, og vi er afhængige af at hver funktion udfylder sin rolle. Kompagniets medarbejdere har en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse, og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist.

OM INGENIØRKASERNEN
Ingeniørregimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, EOD-, konstruktions-, CBRN- og GEO-tjeneste. Regimentet består af en tre professionelle bataljoner, en reservebataljon og tre selvstændige elementer. Regimentet uddanner årligt ca. 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmandage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Ingeniørkasernen er en af landets største kaserner, og huser også Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Hjemmeværnets Uddannelsescenter Midt- & Vestjylland samt Prinsens Musikkorps. Derudover huser Kasernen også elementer fra Forsvarsministeriets styrelser; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarets Ejendomsstyrelse, Udleverende Depot Skive under Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Værkstedsområde Skive under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Om stillingen
Som EOD gruppefører vil du have ansvaret for at føre din EOD GRP og her løbende gennemføre kompetenceudvikling af gruppens øvrige MA, herunder også egne kompetencer indenfor indsættelsesmetoder, rydningsmetoder, samt overlevelsesforanstaltninger.
Du vil ligeledes have ansvaret for disponering af GRP ressourcer ved og under indsættelse. Du skal i særlige situationer kunne opsplitte GRP i to enheder, således at det ene bidrag løser IED rydningsopgaver og den resterende del af GRP med SG som fører, kan indsættes til rydning af konventionel ammunition.
Du skal være OS og du skal som minimum have gennemført og bestået IGR 411, samt IGR 420, som er forudsætningsskabende for at du vil kunne bestride funktionen. Såfremt du endnu ikke har gennemført IGR 420, vil der skulle udarbejdes en uddannelsesaftale. Søges stillingen af en ældre SG med erfaring indenfor fagområdet, skal der ligeledes udarbejdes en uddannelsesaftale, som foreskriver gennemførelse af VUT-I/ML indenfor en fastsat periode på højst 24 måneder.

Som GF EOD GRP, vil du kunne indsættes sammen med én hjælper i let koncept, til indsættelse med helikopter, hvor resterende af gruppen i mellemtiden kan løse CMD opgaver.

Dine arbejdsopgaver vil variere mellem kontorarbejde, træning i felten og operativ tjeneste.
Den daglige arbejdstid er mandag til torsdag 0730-1515 og fredag 0730-1330 med et antal øvelser samt skyde- og sprængningsperioder fordelt over året.
Om dig
Du er enten oversergent eller en erfaren sergent og har gerne nogle års erfaring som gruppefører i en deling – gerne i SRS.

Du er omstillingsparat og kan træffe beslutninger med kort varsel og føler det naturligt, at bidrage aktivt til det sociale liv, som er en vigtig del af en travl hverdag, samtidig med at du er forudseende og har gode planlægningsevner.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveopløsningen og søger aktivt at styrke og udvikle din og andres faglighed. Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt ved at søge viden og indsigt om opgaver, der vil kunne indvirke på dine egne, delingens eller kompagniets kommende opgaver.

Du har lederpotentiale og har evnen til at lede og føre mellemledere, samt rådgive delingsføreren.

Det forventes at du har følgende grundlæggende kompetencer, hvis dette ikke er tilfældet, skal du være indforstået med at der vil blive indgået aftale om erhvervelse af disse:

- IGR 201, Føringsuddannelse I for ML ved IGR.
- TRR 1451, Køreassistentuddannelse.
- FAGLÆ, Faglærerkursus alment Hæren.
- SKYLE-II, Skydelederkursus 2.
- IGR 204, Føringsuddannelse II for ML ved IGR.

Du er i besiddelse af kørekort B, gerne C, C/E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Søren Mørup Asp Feddern på IGR-2B-501A@MIL.DK eller på telefon 72 82 85 05

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. september 2021 eller snarest der efter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent