Fortsæt til indhold

Militærlægeuddannelsen 2022


Militærlæge i Forsvaret

Om os
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Som sundhedsfaglig ansat i Forsvaret starter du med at gennemgå en særlig basisuddannelse efterfulgt af militærlægeuddannelse målrettet mod de særlige forhold og opgaver man møder i forbindelse med Forsvarets operationer i såvel nationalt som internationalt regi.
Om stillingen
OM UDDANNELSEN:
Militærlægeuddannelsen er modulopbygget med en varighed på 6 måneder.
Der gennemføres ét uddannelseshold pr. år med start medio januar. (09. januar 2022)
En stor del af uddannelsen gennemføres med base ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser (CSS) i Aabyhøj ved Aarhus.

Uddannelsesforløbet indeholder bl.a.:
- Basiskursus for sundhedsfagligt personel
- Førstehjælp på kamppladsen
- Idrætsmedicin
- Praktisk Pædagogik
- Advanced Trauma Life Support (ATLS)
- Prehospital Trauma Life Support (PHTLS)
- Ledelseskursus
- Traumatologi, trin 1 inkl. Operationsøvelse
- Missionsorienteret uddannelse
- Missionsøvelse
- Dykkermedicin
- Flyvemedicin-1

Desuden undervises der i:
- Idræt
- Føringsuddannelse
- Lægetjeneste i Forsvaret
- Elektronisk patientjournal (EPJ)
- Omskoling til Forsvarets køretøjer.

Tjenesteforløbet efter gennemførelse af militærlægeuddannelsen har en varihed på 18 måneder, som sammensættes efter Forsvarets behov.
- Mission i international operation
- Sejlads på Nordatlanten
- Øvelser nationalt eller internationalt
- Operativ Flyve- og Navalmedicin
- Lægetjeneste nationalt
- Undervisningsopgaver
- SAR-læge vagter
- Mindre studie- og udviklingsopgaver
Om dig
Forudsætning for ansættelse er følgende:
- Medicinsk kandidateksamen
- Klinisk Basis Uddannelse
- Minimum et, gerne to års introduktionsuddannelse
- Bestået afprøvning ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering (ultimo september) som består af:
- Fysisk test, Forsvarets basistest (styrke-/løbetest) i henhold til alder læs mere: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/optagelsesprove---officer/fysisk-test-niveau-1/
- Psykologsamtale
- Samtale med personel fra Forsvaret Sanitetskommando
- Sikkerhedsgodkendelse til Hemmeligt.
- Villighed til at blive udsendt i internationale operationer
Ansættelsesvilkår
Der tegnes kontrakt for 24 måneder, med aflønning efter overenskomst med Yngre Læger herudover lægetillæg, militærtillæg og særlige tillæg under udsendelse samt bonus efter 18 måneders samlet tjeneste. Efter endt uddannelse gennemføres et tjenesteforløb, som er afhængigt af Forsvarets behov. Typisk som militærlæge i international operation med hæren og sejlads med søværnets inspektionsskibe i Nordatlanten. Der er efterfølgende mulighed for at tegne en rådighedskontrakt med Forsvaret.

Spørgsmål til optagelse og tjeneste kan rettes til: Forsvarets Sanitetskommando, Chefsergent, Kent Lind på FSK-P-KPU02@mil.dk, tlf. 72 81 80 45
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 - RLG-2/RTLG-2/RDLG-2

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent