Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til S7-sektionen ved Opklaringsbataljonen på Bornholm


Sagsbehandler (CSG) til S7-sektionen ved Opklaringsbataljonen på Bornholm

Er du seniorsergent eller chefsergent og har du erfaring indenfor uddannelse, uddannelsesplanlægning og sagsbehandling af uddannelsesrelaterede emner ved kamptropsenheder?

Har du tillige erfaring med sagsbehandling indenfor teknik, materiel eller taktiske aktiviteter ved kamptrops- eller gerne opklaringsenheder? Så er det måske lige dig vi søger.
Om os
Opklaringsbataljonens (OPKBTN) identitet er forankret i vores mangeårige deltagelse i internationale operationer, og dermed er vores fokus konstant rettet imod bataljonens operative kapaciteter og evnen til at levere varen med kort varsel.

Opklaringsbataljonen er en arbejdsplads hvor initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på høj faglighed, er i højsædet – her er krigerhåndværket i centrum.

I det daglige hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Opklaringsbataljonen er kapacitetsbærer for Hærens opklaringsenheder og opretholder dermed Hærens evne til at uddanne og indsætte opklaringsenheder i rammen af reaktionskampgruppen, ISR-bataljonen og troppeenhedsniveauet.

Ved Opklaringsbataljonen gennemføres uddannelse indenfor såvel Hærens Basisuddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) og uddannelse af stående reaktionsstyrke (SRS).

Opklaringsbataljonen består i dag af to stående eskadroner og én HBU-ESK, hvor HRU uddannelsen sker i ramme af HBU-eskadronen.

Opklaringsbataljonen er pålagt at uddanne og opstille endnu en (tredje) stående opklaringseskadron indenfor nuværende forligsperiode.

S7-sektionen ved Opklaringsbataljonen, som du kan blive en del af, er for nærværende normeret med syv mand, herunder en CH (M331), en SBH/NK (M321/322), en CSG, en SSG, to OS og en KP.

S7-sektionen indgår i det daglige som del af bataljonsstaben og refererer direkte til bataljonschefen.
Om stillingen
Stillingen indeholder sagsbehandling indenfor uddannelsesrelaterede emner, samt deltagelse i -og projektledelse indenfor studie -og udviklingsvirksomhed relateret organisation, udrustning, materiel og uddannelse indenfor opklaringsspecialet.

Du vil herunder blive tildelt faste sagsområder og du vil i enkeltsager og indenfor udpegede fagområder få ansvaret for vejledning til -og styring af øvrige sagsbehandleres opgaveløsning.

Du skal tillige forestå og deltage i uddannelsesvejledning og uddannelseskontrol ved Opklaringsbataljonens underafdelinger, herunder bidrage til optimering af uddannelsen af stående reaktionsstyrke, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Hærens Basisuddannelse.

Du skal tillige forvente at blive inddraget i TIKA-inspektionsvirksomhed ved eksterne myndigheder og i studie -og udviklingsvirksomhed i ind og udland.

Du refererer i det daglige direkte til chefen for S7-sektion.
Om dig
Du er allerede udnævnt chefsergent eller også er du en erfaren seniorsergent, som har oparbejdet de formelle kompetencer for at kunne udnævnes til chefsergent.

Du har viden og erfaring med uddannelse og operationer på gruppe-, delings- og gerne også underafdelings niveau.

Dine erfaringer kommer fra længerevarende tjeneste ved kamptropsenheder og meget gerne fra tjeneste ved opklaringsenheder. Har du tillige erfaringer fra tjeneste ved andre tjenestegrene eller fra Forsvarets tjenestegrensskoler er dette et absolut et plus. Det er også et plus såfremt du tidligere har arbejde i en bataljonsstab eller i en højere stab.

Som person er du åben, ærlig og imødekommende.

Du har fokus på at levere produkter af høj faglig kvalitet og evnen til at analysere problemstillinger og nedbryde emner til klare og præcise opgaver for sektionens øvrige medarbejdere.

Du behersker udfærdigelse af skriftlige fremstillinger på klart og korrekt dansk.
Derudover har du gode sprogkundskaber, såvel skrift som tale på engelsk.

Såfremt du ud fra en samlet vurdering er den rigtige kandidat, men endnu ikke opfylder alle de formelle kriterier for at kunne udnævnes til chefsergent, kan der ske ansættelse med uddannelsesaftale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Rønne.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for S7-sektionen ved Opklaringsbataljonen major John Walther på mail GHR-3B-S70A@MIL.DK eller på telefon 20 73 47 69.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 5. august og ansættelsessamtaler forventes afholdt i løbet af uge 32.
Er du forhindret i at møde op ved Opklaringsbataljonen disse dage, kan ansættelsessamtale efter aftale gennemføres via VTC.
Stillingen er til besættelse 1. september 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Rønne, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

05.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent