Fortsæt til indhold

Sagsbehandler ved S7 Værnsfælles Infrastrukturtjeneste


Sagsbehandler ved S7 Værnsfælles Infrastrukturtjeneste

Er du specialisten med viden og erfaring inden for et eller flere at områderne, konstruktionstjeneste herunder maskiner, lejrmateriel, prængningstjeneste, og uddannelse i forsvaret? Er du handlekraftig, tolerant, udadvendt og ansvarsbevidst? Er du god til at samarbejde, kan du arbejde selvstændigt og samtidigt have mange bolde i luften?

Tager du uopfordret opgaver inden for dit primære stillingsområde og er god til hurtigt at sætte dig ind i opdukkende opgaver, samtidigt med at du evner selv at prioritere opgaver og strukturere din arbejdsdag? Har du et godt kendskab til Forsvarets organisation og har du erfaring fra internationale operationer? Er du god til at formidle budskaber og ideer på en klar og inspirerende måde, både i skrift og i tale?

Kan du svare ja til dette, så er du måske vores nye sagsbehandler ved S7 Værnsfælles nfrastrukturtjeneste ved 3 CBRN-& Konstruktionsbataljon, Ingeniørregimentet.
Om os
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling og accept af den enkeltes faglige og personlige ønsker.

S7 Værnsfælles Infrastrukturtjeneste håndterer fagområderne sprængningstjeneste, konstruktions- og infrastrukturtjeneste og beskyttelse, herunder et stort område med entreprenørmaskiner. Fastholdelse og formidling af den viden og erfaring vi opbygger igennem vores tjeneste, er en af vores vigtigste opgaver, og en vi ofte løser til støtte for KUA og FMI.
Om stillingen
Dine primære opgaver består i selvstændig sagsbehandling af sager af teknisk- og uddannelsesmæssig karakter. Fokus ligger inden for en række værnsfælles områder; der afhængig af din profil vil ligge inden konstruktioner og lejrområdet, entreprenørmaskiner, sprængningstjeneste og beskyttelse (bl.a. feltbefæstning). Desuden skal du deltage i godkendelse af sprængpladser og medvirke til udvikling af koncepter, reglementer og kommende planer for materielanskaffelser inden for dine sagsområder.

Du har ansvar for koordination og oplæg til prioritering, af materielanskaffelser inden for dit sagsområde. Det sker i nært samarbejde med kollegaer i sektionen, Forsvarskommandoen (FKO) og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Du vil ad hoc blive inddraget i forskellige fagrelaterede interne- og eksterne arbejdsgrupper på vegne af Ingeniørregimentet.
Om dig
Du er befalingsmand, seniorsergent eller egnet til udnævnelse hertil. Du har et solidt kendskab til Forsvaret, måske via tjeneste ved Ingeniørregimentet, men ikke en forudsætning. Dertil har du:
- Erfaring fra international tjeneste, gerne med relation til konstruktionstjeneste.
- Færdigheder så du kan begå dig på engelsk, særligt mundtligt men besidder også evnen til at læse teknisk engelsk.
- en håndværksmæssig eller anden byggeteknisk baggrund. Det vigtigste er en god teknisk forståelse, og at du kan undervise bl.a. nye instruktører i teknisk tunge emner.
- Som person har du en positiv tilgang til dagligdagen, du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere at have flere bolde i luften på en gang. Du er god til at formidle budskaber og ideer på en klar og inspirerende måde, både i skrift og i tale.
- Du har initiativ, er enagageret og vil gerne have afsluttet opgaverne. Men har samtidig tålmodighed til at tilpasse arbejdstempo til en større organisation og projektgruppes tidsplan.
- Du er en god repræsentant og ambassadør for din arbejdsplads, enhed og fagområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte S7 INFRA/3. CBRN &KONSTBTN: Major Kim Poulsen på telefon 72 82 53 51 eller på mail: IGR-3B-S71A@mil.dkAlternativt kan du kontakte Kaptajn Sune Salicath på telefon 72 82 53 52 eller på mail: IGR-3B-S71B@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. august 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Ansættelsessamtaler forventes afholdt omkring uge 35.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2021 eller snarest der efter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent