Fortsæt til indhold

Er du dygtig til lagerstyring i SAP eller et andet ERP IT system


Er du dygtig til lagerstyring i SAP eller et andet ERP IT-system.

Vil du være Subject Matter Expert (SME) i et dynamisk miljø med arbejdsplads, hvor udvikling, optimering og brugerfokus er en naturlig del af en travl hverdag? Er du faglig kompetent og fleksibel i din opgaveløsning, og vil du være med til at skabe resultater i en fremsynet og anderledes virksomhed? Så er du måske personen, vi ønsker at ansætte.
Om os
Stillingen som ekspert i lagerstyring er i Forsyningsprocessektionen, der arbejder med brugerspecifik SAP uddannelse, daglig brugerstøtte, optimerings- og forandringsopgaver og mangeartede aktiviteter inden for forsyningsprocesserne i Forsvaret. Vi holder til i Brabrand ved Aarhus, hvor du får tre kollegaer, der sammen med dig, skal sikre de mest optimale forsyningsprocesser for koncernen. Forsyningsprocessektionen er bindeled mellem forretningens brugere af Forsvarets SAP MM modul og Koncernansvarlig for IT. I den sammenhæng forestår sektionen tillige den løbende brugeruddannelse og -støtte samt deltager i udvikling og implementering af nye funktionaliteter.
Forsyningsprocessektionen i Forretningsprocesafdelingen er en af fire afdelinger i Center for Styring, der er en del af Supply Chain Divisionen.
Forretningsprocesafdelingen koordinerer, udarbejder og udvikler det overordnede forvaltningsgrundlag for de tværgående processer for Forsyning, Indkøb og Vedligehold i Forsvarsministeriets koncern. Endvidere gennemfører afdelingen den afledte daglige drift og brugerstøtte i relation til processernes håndtering i koncernens SAP system.
Godt 900 medarbejdere er ansat i Supply Chain Divisionen, hvor medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Ballerup. Divisionen er som en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater og koncernens øvrige medarbejdere med alt fra snørebånd til køretøjer.
Om stillingen
Vi har brug for en kompetent medarbejder, der selvstændigt og i forhold til produktionskravene, kan stå for uddannelse, brugerstøtte og sagsbehandling vedrørende lagerstyringsprocesserne i koncernens SAP system.
Du vil få ansvaret for at:
- Varetage daglig brugerstøtte.
- Forestå struktureret erfaringsudveksling og -formidling i hele koncernen inden for fagområdet, herunder løbende kommunikation med brugerne om ny funktionalitet.
- Fungere som faglærer for SAP-uddannelse med ansvar for udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelse, fagplaner og uddannelsesmateriale samt instruktørvirke.
- Deltage som faglig ressource i koncernens interne materielfaglige evalueringer.
- Deltage som faglig ressource i udviklings- og optimeringsprojekter inden for fagområdet.
Indholdet i jobbet vil kunne ændres i forhold til de opgaver, der pålægges myndigheden og i forhold til den løbende udvikling i forretningen og ikke mindst den løbende udvikling af specialistens kompetencer.
Om dig
Ud over at du kan nikke genkendende til ovenstående, har du:

- Enten en relevant faglig Akademimerkonomuddannelse inden for logistik samt generelt kendskab til forsyningsvirksomhed fx Supply Chain Management.
- Eller er M231 seniorsergent eller M221 oversergent med en relevant logistikbaggrund fra Forsvaret.

Endvidere er det en fordel, at du:

- Har 4 - 5 års erfaring med logistik samt erfaring med rådgivning og planlægning.
- Er udadvendt samt en god kommunikator og samarbejdspartner.
- Er klar til at udvikle dig både i stillingen og sammen med organisationens behov
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Bemærk at stillingen også slås op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Brabrand.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Carsten Theis Nielsen på telefon 41 72 47 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen, Michelle Maria ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. august 2021. Samtaler forventes afholdt løbende, så send din ansøgning med det samme. Der holdes løbende samtaler med henblik på ansættelse 1. september 2021 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om MYN
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper. Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

05.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent