Fortsæt til indhold

Seniorsergent som holdfører og kursusleder for Forsvarets Cyberværnepligt


Seniorsergent som holdfører og kursusleder for Forsvarets Cyberværnepligt

Vil du være en del af Forsvarets mest specielle værnepligt?
Kan du udføre god mandskabsbehandling og se dig selv arbejde med meget læringsparate og dedikerede unge mennesker? Brænder du for IT og cybersikkerhed – og er du samtidig stærk til at planlægge og koordinere?

Så kan du være den nye holdfører og kursusleder ved Forsvarets Cyberværnepligt!
Om os
IT teknisk uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsessektionen (UDDSEK) i Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen, som indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Bataljonen (BTN) indeholder udover UDDSEK et antal andre sektioner der har opgaver rettet mod IT drift, udvikling m.v. BTN er ansvarlig for kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder i Danmark og som enhederne bruger operativt.

ITU har siden midt 2020 haft ansvar og afgørende rolle på den tekniske uddannelse på Forsvarets cyberværnepligtigt. Værnepligten er en forsøgsordning hvor der til og med maj 2023 indkaldes 16 cyberværnepligtige pr. ½ år. De gennemfører deres basisuddannelse ved forskellige værn, hvorefter de overføres til ITU, hvor de gennemfører ca. 20 ugers unik IT- og cyber uddannelse.

Vi er endvidere bl.a. ansvarlig for operativ IT-/ og IT sikkerhedsuddannelse ved FSR og, for enkelte dele, også for resten af forsvaret. Vi er fysisk placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegaard i Nordsjælland. Stillingen er med fast tjenestested i Fredericia.

Vi er 7 medarbejdere, bestående af leder, tre seniorsergenter, to oversergenter og en korporal.
Vi er dedikerede og specialister på IT og uddannelse, hvor vi som enkelt person og i samarbejde, er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisninger. Vi brænder for vores bidrag til FSR operative IT opgaveløsninger, hvorved enhederne får uddannet personel til deres operative IT faglige opgaver.
Om stillingen
Stillingen omfatter kursusleder (KURLD) og holdfører (HF) virket:

KURLD:
Sikrer at indhold AKOS gennemføres bedst muligt i tid, i rette omfang og sammenhæng. KURLD udfærdiger og koordinerer øvelseslister og sikrer rette instruktørkapaciteter er til stede. KURLD koordinerer selvstændigt med eksterne aktører som ex.: Erhvervsskole, FE/CFCS, Global Knowledge ift. undervisning og tilpasser deres produkter i tid og omfang til uddannelsen.

HF:
Skaber rammen om de værnepligtiges dagligdag, hvor HF koordinerer og deltager i stueeftersyn og appel. HF er den primære kontaktperson og indgangsvinkel for de værnepligtige i alle henseender. HF er ansvarlig for delingens moral og disciplin, hvor HF har ”fingeren på pulsen” i delingen og generelt understøtter den administration der hører til det at være værnepligtig. HF er endvidere ansvarlig for udarbejdelse af forholdskarakterer, hvor HF løbende opsamler informationer fra underviserne. Holdføreren planlægger idræt, hvor målet er at den værnepligtige består Forsvarets basistest.

Vi tilbyder:
Spændende stilling i relativt vide rammer i et miljø som er i konstant under udvikling. Du koordinerer selvstændigt med eksterne myndigheder og enheder. Værnepligten har mange interessenter og hele Forsvarets interesse. Det er derfor vigtigt du kan holde opgaven og målet for øje. Stillingen kalder både på generalistens evne til at se store linjer og disse betydning i detaljerne og faglig IT uddannelse, hvorfra forståelse for de IT faglige snitfalder i cyber uddannelsen haves.
Du vil få IT fagligt stærke kolleger som underviser på store dele af uddannelsen på værnepligten. Vi har en uformel og humoristisk omgangstone, hvor vi samtidig lægger vægt på god trivsel og frihed under ansvar.
Stillingen er baseret på projektet som afsluttes maj 2023. Alt tyder pt. på at cyberværnepligten bliver permanent. Forlænges cyberværnepligtgen ikke ud over de 6 hold, vil ansættelse i anden stilling i ITU være mulig.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller du er oversergent med tjenestealder og potentiale beskrevet i FOKUS til udnævnelse. Du har erfaring ex. som holdfører / kursusleder / NK DEL, hvor du har bevist at du kan skabe sammenhænge i komplekse opgaver med mange delmål. Du er stærk i uddannelsesplanlægning og du ser det at skabe de rum hvor andre kan lykkes, lige så væsentligt som det at forestå læringen i klassen.

Du kan lide at arbejde i et dynamisk miljø, hvor du er en selvstarter og en god afslutter. Du leverer løsninger til tiden og evner at gå på kompromis med ”tilstrækkelig”, hvor du ser muligheder og finder alternativer.
Du har styr på din personlige fremtoning og kan se dig som rollemodel, hvor du kendes ved en god mandskabsbehandling med et positivt menneskesyn. Endelig er du en teamplayer og du bidrager aktivt til vores fælles trivsel og at vi arbejder effektivt.

Dine faglige kvalifikationer:
Du er uddannet IT supporter eller er på vej til det.

Ønskelige kvalifikationer
Du interesserer dig for IT og cybersikkerhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel og for stampersonel af linjen og reserven, samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er værnfælles og dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Har du spørgsmål om stillingen er du meget velkommen til kontakte leder for ITU, seniorsergent Morten Holmgaard på telefon: 20 19 73 92
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 63.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. august 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.Stillingen er til besættelse snarest herefter.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.08.2021

Indrykningsdato

02.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent