Fortsæt til indhold

Sektionschef ved Special Air Operations Sektionen ved National Air Operations Centre (Genopslag)


SEKTIONSCHEF VED SPECIAL AIR OPERATIONS SEKTIONEN VED NATIONAL AIR OPERATIONS CENTRE (GENOPSLAG)

Er du en engageret major eller kaptajn under uddannelse til major, gerne med operativ baggrund fra Flyvevåbnet eller Specialoperationsområdet. Har du ambitioner for ledelse og udvikling, så skal du ansøge stillingen som chef for Special Air Operations (SAO) sektionen.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det National Air Operations Centre (NAOC), der, på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af nationale og internationale luftstyrker under fred, krise og konflikt.

Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, - ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder både i fred, krise eller krig, føres herfra. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Til at føre luftstyrker i specialoperationer, har NAOC en sektion med særlig fokus på Special Air Operations. Denne sektion udgør kernen i den Special Operations Air Task Group, som NAOC opstiller.
Om stillingen
Du vil som chef for sektionen, skulle indgå i bemandingen af den danske Special Operations Air Task Group (SOATG) i en ledende rolle. Herudover vil du være chef for en sektion, der både forestår NIVII sagsbehandling og opstiller en kapacitet for føring- og planlægning af særlige indsættelser.

Sektionen bidrager både som Flyvevåbnets Center of Excellence ift. luftstyrker i specialoperationer og som deployerbar kapacitet for NAOC. Sektionen håndterer i den sammenhæng henvendelser og forespørgsler fra SOKOM. Sektionen stiller kontinuerligt personel til rådighed for føring-, planlægning- og indsættelse, både for SOKOM, men også for konventionelle deployerbare kapaciteter - nationalt og internationalt.

Du deltager i den operative opgaveløsning. Du vil skulle bidrage aktivt i øvelser, kurser og indsættelser på lige fod med sektionens medarbejdere, herunder at forestå en del af undervisningen for eksternt personel (designeret og reserve). Du forestår daglig prioritering af sektionens medarbejderes arbejdstid, i samarbejde med sektionens næstkommanderende.

Du kommer til at arbejde med ledelse, operativ planlægning, instruktørvirke, fagspecifik sagsbehandling, udfærdigelse af notater i. fm udviklingen af SAO i Flyvevåbnet. Du vil herudover deltage i kapacitetsudviklingsmøder vedrørende fagområdet.

Som en del af ledelsesteamet i NAOC, vil du også skulle kunne assistere og støtte på tværs af afdelinger i NAOC.

Med henblik på at opretholde relevant status på specifikke kompetencer samt dyrke fagligt netværk kan der, efter nærmere aftale, eventuelt blive mulighed for, at deltage i relevante aktiviteter, der understøtter funktionen og SOATG, herunder at bibeholde flyvende status, ALO- eller JTAC virke m.fl.

Om dig
Du er major eller kaptajn i gang med masteruddannelse, gerne med operativ baggrund. Såfremt du er kaptajn vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen som funktion i højere stilling indtil udnævnelse.

Du er en energisk person, som brænder for dit fagområde, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver. Du har gode kommunikative evner skriftligt såvel som i direkte samarbejde med andre på tværs af forskellige fagområder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, kan du henvende dig til kaptajn Kristian Hejlesen på telefon 22 86 55 98 eller fungerende chef for planlægningsafdelingen major Thomas H. Christensen på telefon 72 81 16 05.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt..

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktivite-ter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets en-heder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.08.2021

Indrykningsdato

02.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent