Fortsæt til indhold

Forsyningshjælpere til 1/I/GHR


Forsyningshjælpere til 1/I/GHR

Er du struktureret, selvstændig og skarp til forsyningstjeneste og ønsker du at arbejde i en dynamisk forsyningssektion ved en operativ enhed, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer?

Så er det måske dig vi søger som forsyningshjælper i 1/I/GHR.
Om os
1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består at tre kampdelinger udrustet med IKK CV9035DK samt en kommandodeling bestående af en forsynings- og vedligeholdelsessektion samt KDO/FØRSEK der støtter delingerne under drift og indsættelse.

Forsyningssektionen består af seks mand, der arbejder tæt sammen om at opretholde forsyningstjenesten i kompagniet.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7 og 12 samt eFP hold 1 og 4 med hjemkomst fra sidste mission i januar 2021. Kompagniet bygger nu videre på uddannelsen frem mod NRI-beredskab i 2022 og forventet indsættelse i 2023.

Kompagniet har siden sidste udsendelse bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af operative indsættelser i Afghanistan og Estland, og kompagniet lægger vægt på at fortsætte denne udvikling. Vi er professionelle, vægter høj faglighed og er stolte af at være en del af Danmarks bedste panserinfanterikompagni.

Kompagniet består både af rutineret personel, med flere missioner i bagagen, samt nyt tilgået personel, hvilket udgør et solidt fundament for den kommende uddannelse i de næste år.

Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, i rammen af forsyningssektionen, kompagniet og dets delinger, ved at tilvejebringe den logistiske støtte til den daglige uddannelse, samt under øvelser.

Ligeledes er du med til at vedligeholde og tilrette kompagniets materielbeholdning i DeMars. Forsyningssektionen er kompagniets hjerte, og den instans, der får hverdagen til at hænge sammen.

Som forsyningshjælper er du i samarbejde med sektionsføreren ansvarlig for at forvalte kompagniets materiel- og ammunitionsbeholdninger, samt selvstændigt forestå udlevering, optælling og kontrol af disse.

Forsyningssektionen har et højt uddannelsesniveau og søger kontinuerligt at udvikle sig. Du vil derfor indgå i et team med høj faglighed, der til enhver tid skal holde kompagniet klar til indsættelser med kort varsel – også i internationale operationer.

Under feltforhold vil du indgå i forsyningssektionen i rammen af kommandodelingen i kompagniets KSN-område. Du vil her bidrage til opretholdelse af nærsikring og vagt, samt på ordre kunne genforsyne kampdelingerne. Her vil du som kører være ansvarlig for at transportere forsyninger og ammunition på kamppladsen.
Om dig
Du har en interesse i en faglig stilling, hvor du dagligt løser reelfaglige opgaver. Vi søger en medarbejder der har god arbejdsmoral, godt humør og ikke er bange for fysisk arbejde.

Du er som minimum udnævnt konstabel og har gerne erfaring fra lignende stilling og evt. INTOPS.

Det er en klar fordel, men ikke et ubetinget krav at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning.
- Erhvervet kørekort kategori C og E.
- Truckcertifikat.
- Last- og surringskursus.
- ADR certifikat til stykgods (inkl. klasse 1) samt supplement klasse 1 – militær.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat.

Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Herudover er du punktlig, ansvarlig og stabil i dit arbejde med kompagniets materiel og forsyninger.

Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du forventes at have gode samarbejdsevner, således du kan arbejde med alle i sektionen, delingen og kompagniet. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Vi forventer, at du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre, også i svære situationer.

Du er i god fysisk form og har gode enkeltkæmperfærdigheder.

Vi forventer, at du er opsøgende i forhold til logistiske opgaver, med henblik på at optimere kompagniets opgaveløsninger bedst muligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens
Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Panserinfanterikompagni, kaptajn Jakob Riis Vester på telefon 72 83 35 71 / 25 66 48 20 eller på mail
GHR-1B-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. august 2021 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i
stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som
indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For
Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle
opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag
står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til
professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.08.2021

Indrykningsdato

01.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent