Fortsæt til indhold

Oversergent og Næstkommanderende deling ved 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (Genopslag)


Oversergent og Næstkommanderende deling ved 1. Panserinfanterikompagni, I Panserinfanteribataljon, Den Kongelige Livgarde (Genopslag)

Brænder du for tjeneste ved en operativ enhed, og vil du kombinere dine føringskompetencer med instruktørvirke og ansvar? Så har vi jobbet til dig.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er Hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15. Der ud over har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3.
Ligeledes vendte KMP hjem fra Enhanced Forward Presence (eFP) medio 2020 og er nu i gang med at forberede os til beredskab 2023

1. Kompagni er organiseret som et ”rent” IKK kompagni ligesom kompagniet har været de første til at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde som næstkommanderende i en pansret infanterideling. Dette i et tæt samarbejde med delingsfører samt gruppeførere. Du skal kunne holde mange bolde i luften og have styr på den logistiske tjeneste, både under garnisons- samt feltforhold.

Du kommer til at stå med en stor del af ansvaret for, at delingen er logistisk velfungerende og skal besidde en god forudseenhed i forhold til vedligeholdelsestjenesten.

Du skal endvidere kunne virke som taktisk fører af delingen såfremt delingsføreren ikke er til stede. Idet kompagniet virker som et Panserinfanterikompagni, vil det ofte forekomme at du har ansvaret for at indsætte de tre infanterigrupper, imens din delingsfører sidder som kommandør.

Du skal forvente at virke som faglærer i op til flere fag. Alt efter styrker og svagheder.

Det er vigtigt for kompagniet at udvikle kompagniets førere og du skal derfor regne med at have minimum 20 dage om året, hvor du gennemfører kurser og videreuddannelse i ind og evt. udland.
Om dig
Du er udnævnt oversergent med tilfredsstillende tjeneste.

Alternativt er du en erfaren sergent med velbedømt tjeneste bag dig, der inden for en kortere årrække er klar til udnævnelse til oversergent.

Du skal ville den militære tjeneste, herunder ville præge andre med dine gode holdninger.

Det er ønskeligt at du tidligere har forrettet tjeneste som gruppefører i kamptropperne og gerne have haft en udsendelse som infanterigruppefører eller anden relevant stilling.

Det er en fordel hvis du har kørekort til kategori B og C, har gennemført HKIC 521 Infanteri faglærer, HKIC 422 skydelærerkursus og HKIC 222 NK/INFDEL kursus.
Manglende kurser gives til den rette profil.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og søger aktivt, at styrke og udvikle din og andres faglighed. Du støtter andres udvikling og gennem tilbagemeldinger i positiv dialog, bidrager du til andres kompetenceudvikling. Du har forståelse for at løsningen af dine opgaver påvirker enheden, du inddrager andre og tager højde for fælles opgaver i din egen opgaveløsning.

Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte i Allerød

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kompagnibefalingsmand Thomas Kjærsgaard Madsen på telefon 55 86 53 45 eller mail LG-1B-101A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 80 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 8. august 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

01.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent