Fortsæt til indhold

Ledende rådgiver udsendt til Georgien af Beredskabsstyrelsen


Ledende rådgiver udstationeret til Georgien af Beredskabsstyrelsen

Har du erfaring med civil krisestyring, og har du mod på at bosætte dig i Georgien? Så har du mulighed for at søge Beredskabsstyrelsens stilling som ledende rådgiver med ansvaret for den fortsatte implementering af styrelsens stabiliseringsindsatser i Georgien i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden og via NATO’s Substantial NATO-Georgia Package.
Om os
Om det civile krisestyringsprogram:
Det interministerielle Freds- og Stabiliseringsprogram for Georgien involverer flere danske myndigheder, herunder særligt myndigheder under Forsvarsministeriet. For Beredskabsstyrelsens vedkommende er fokus på at støtte Georgiens mål om at optimere den civile krisestyring, herunder det georgiske militærs støtte til dette i fredstid. Programmet, der startede i 2019, forlænges nu for en to-årig periode frem til ultimo 2023. Der er tale om et dynamisk program, der revideres i takt med udviklingen i Georgien.
Om stillingen
En betydelig del af virket som rådgiver vil være koordination af og sikre fremdrift på programmets aftalte civile krisestyringsindsatser. Dette i samarbejde med georgiske myndigheder, NATO og internationale partnere. Et væsentligt element i stillingen er derfor etablering og vedligeholdelse af netværk og at foreslå nye eller korrigerende tiltag på såvel strategisk som på taktisk niveau. Af konkrete opgaver på strategisk niveau kan bl.a. nævnes gennemførelse af seminarer og tabletop øvelser for højnelse af udvalgte deltageres fortrolighed med roller, ansvar og procedurer ved varetagelse af samfundskritiske funktioner samt at rådgive og yde støtte til videreudvikling af beredskabsplanlægning. Herunder fastlæggelse af procedurer og systemer, der kan understøtte en større og/eller længerevarende indsats. For det taktiske niveau kan bl.a. nævnes, at bidrage til uddannelsen af de støtteenheder, der ved større og/eller længerevarende indsatser, skal assistere det daglige beredskab. Endvidere gennemføre uddannelse af instruktører, der skal undervise manuelt niveau samt forestå indkøb af uddannelsesmateriel.

Du har som rådgiver et ansvar for at videreformidle hyppig skriftlig status om fremskridt tilbage til Danmark – først og fremmest Beredskabsstyrelsen. Konkret vil der – blandt andet – være tale om udfærdigelse af formelle statusrapporter samt løbende information om fremdriften i forhold til blandt andet projektplan og økonomi. Der vil således være tale om rapportering med forskellige intervaller; ugentlig (situationen generelt, nyt fra ugen og kommende mødevirksomhed), månedlig (status på projektplan og økonomi) og halvårlig (status på programmering og økonomi).

Du refererer formelt til chefen for Internationalt Beredskab (IBR) i Beredskabsstyrelsen, men forventes at have den daglige kontakt til den udpegede sagsbehandler i IBR og i kontoret for Krisestyring (KRI). Du vil indimellem blive inviteret til at deltage i operative briefinger af Beredskabsstyrelsens direktion.

Der forventes kontinuerlig tilstedeværelse i Georgien fraset normale ferieperioder og aftalte tjenesterejser.

Stillingen ønskes besat i to år med evt. mulighed for forlængelse. Det er muligt at medbringe din familie.

Du vil blive placeret ved kontoret for Substantial NATO-Georgia Package (SNGP) i Tbilisi.


Om dig
Du har baggrund i beredskabet og/eller et indgående kendskab til civil krisestyring og dansk tilgang til beredskab samt en akademisk uddannelse på kandidat-/masterniveau. Du kan agere flydende på engelsk (i skrift og tale).

Du har erfaring med at virke i et multinationalt miljø med mange forskellige samarbejdspartnere samt ledelse af personer med forskelige kulturelle baggrunde.

Du kan bevare overblikket og arbejde systematisk og struktureret, herunder i samarbejdet med med georgiske såvel som internationale samarbejdspartnere samt i forhold til den løbende rapportering. Det er i særdeleshed vigtigt, at du selvstændigt kan se/foreslå muligheder og løbende holde fokus på eksekvering.

Du har stærke analytiske og formidlingsmæssige evner, er omstillingsparat, kan tilpasse dig givne kulturelle omgivelser samt har gode sociale og networking-evner.

Du kan desuden være vigtig medspiller i udvikling og implementering af koncernens strategier i al almindelighed. Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Stillingen er indplaceret som brigadechef i løngruppe 1 i henhold til cirkulære om rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten af 9. april 2014 og cirkulære om aftale om vilkår for militære chefer og chefer ved det statslige redningsberedskab af den 19. maj 2014. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din
udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg. Stillingen er til besættelse den 1. januar 2022 for en periode på 2 år.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte kontorchef Jens Oddershede, chef Internationalt Beredskab på tlf.: +45 45 90 20 00 eller på mail: brs-jeo@fiin.dk, eller, HR-konsulent kaptajn Anders Nygaard på tlf.: +45 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 6. september 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i Beredskabsstyrelsens hovedsæde snarest derefter, evt. virtuelt.

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket "søg stillingen" nederst på denne side.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U400 Chefgruppen BRS

Ansøgningsfrist

06.09.2021

Indrykningsdato

30.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent