Fortsæt til indhold

Forsyningshjælper til UMAK ved Efterretningsregimentet (genopslag)


Forsyningshjælper til UMAK ved Efterretningsregimentet (genopslag)

Har du evnerne og lysten til en travl og indholdelsesrig hverdag, og kan du lide at servicere kunder og have med materiel at gøre? Så kan din fremtid måske ligge hos os.
Om os
Garnisonsstøtteelementet er ansvarlig for at yde administrative støtte til Varde Garnisons enheder. Vi har tillige ansvaret for andre opgaver indenfor personelforvaltning, arbejdsmiljø, sikkerhed, sikkerhedsrådgivning, drift af uddannelsesmaterielkontorer, kontakt- og velfærdsvirke, vagt, etablissement og niveau III ledelses støtte i ledelsessekretariatet.

Vi er bemandet med rutinerede, engagerede og dedikerede medarbejdere, for hvem opgaven altid er i højsædet. Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Vi har et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en åben og fordomsfri omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til den samlede opgaveløsning.

Du skal gøre tjeneste ved Uddannelsesmaterielkontoret, (UMAK), er en del af Driftselementet under GSE Efterretningsregimentet, til støtte for Hærens Sergentskole og Efterretningsregimentet.

UMAK består af 6 vidt forskellige engagerede medarbejdere, og er en blanding af både militært ansatte, fleksarbejdere, og til tider, mennesker i jobprøvning.

Vi er alle drevet af en stor nysgerrighed for, og interesse i, hele tiden at udvikle og forbedre uddannelsesmateriellets anvendelse i undervisningssituationer, i samarbejde med brugere af UMAK, og i samarbejde med lærere og faglærere ved uddannelserne.

UMAK er omdrejningspunktet for alt uddannelsesmateriel, og betjener kunder fra både Hærens Sergentskole og Efterretningsregimentet og andre myndigheder ved Varde Garnison, samt reparations- og vedligeholdelsestjeneste af materiel.

Vores medarbejdere har en vis levealder, idet stillingen forudsætter at man gennem årene har opnået erfaringer og kompetencer, som kan omsættes til funktionen som forsyningshjælper. Det er også meningen at disse kompetencer skal bruges til at hjælpe og vejlede elever ved Hærens Sergentskole, samt alle andre brugere af UMAK.

Åbningstiden ved UMAK er 0700-1530, dog vil den ugentlige arbejdstid ikke overstige 37 timer.
Om stillingen
Du vil blive tildelt nøgleopgaver som du skal være verdensmester i. Dette er bl.a. vores fototjeneste, og indenfor fremstillingen af Id-kort og adgangskoder.

Du vil blive ansvarlig for lydopsætning i forbindelse med arrangementer på, og udenfor kasernen, og du vil blive en del af teamet omkring tastning af indkøbsordrer for Efterretningsregimentet.

Du er medansvarlig for den daglige drift og vedligeholdelse af materiel ved UMAK, sammen med dine kollegaer. Alle arbejder, uden undtagelse, med kundebetjening, materielforvaltning samt eftersyn og vedligeholdelse.

Du skal planlægge og stå for den almindelige vedligehold af uddannelsesmateriel, og få dette indleveret til eftersyn, og du har ansvaret for køretøjerne ved UMAK.

Du skal være på forkant med kundernes ønsker omkring materiel, og du skal følge undervisningstrenden ved Hærens Sergentskole, således at UMAK altid er på forkant med materiel dertil.

Du skal koordinere rundvisning og foto, når der møder nye kursister ved Hærens sergentskole og værnepligtige til Efterretningsregimentet.

Du skal hjælpe lærer og elever ved Hærens sergentskole, når der skal planlægges uddannelsen og ikke mindst være klar til at støtte ved elevernes planlægning af eksamen.

Derudover er der alm. forekommende arbejde. Fællesnævner for ovenstående er dog, at der vil finde grundig oplæring sted.

Du skal kunne løse opgaver med kort varsel, og derudover indgår du også i vagtrusten på kasernen.
Om dig
Du er udnævnt konstabel og har haft en tilfredsstillende tjeneste.

Vi ser gerne, at du har haft forskellige stillinger ved forsvaret, og har deltaget i internationale opgaver.

Du skal have gode IT-færdigheder, gerne PhotoShop og Publisher, og du har erfaring som forsyningshjælper eller lignende.

Du må gerne have kendskab til at arbejde med flere forskellige typer af printere, og store scannere, og så skal du kunne transformere alle formater af opgaver videre, så produktet bliver som ønsket af brugeren.

Du har kørekort, gerne kategori C, samt truckkort, men det er ikke et krav.

Du er initiativrig og fleksibel, samt i besiddelse af gode samarbejdsevner med øje for, at det er kunden der er i centrum. Desuden er du en aktiv medspiller, som brænder for at opretholde et godt arbejdsmiljø.

Din arbejdstid vil være mandag-torsdag 0800-1530, fredag 0800-1400.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder UMAK, SSG Morten Sveigaard på telefon 91 33 21 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Samtaler gennemføres i uge 32/33. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2021, men vi venter gerne på den rette profil.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent