Fortsæt til indhold

To IT-supportere til Communication Information System på Flyvestation Karup (genopslag)


To IT-supportere til Communication Information System på Flyvestation Karup (genopslag)

Om os
1. Communication Information System - deling (1 CISDEL) primære opgave er at opstille personel og materiel til støtte for Flyvevåbnets deployerbare styrker. Delingen har derfor mindst et CIS team klar, til med 10 dages varsel at rykke ud med Flyvevåbnets enheder på mission eller øvelse, uanset de geografiske eller klimatiske udfordringer.
Herudover støtter delingen help-desken i Karup med personel. Help-desken i Karup varetager den lokale IT-drift på Flyvevåbnets garnisoner i Ålborg, Karup og Skrydstrup.

1 CISDEL består af en delingsfører og 26 medarbejdere, som er organiseret i en ledelses del med en delingsfører, en næstkommanderende og en forsyningsassistent samt tre CIS teams med en oversergent, en sergent, tre CIS teknikere og tre IT supportere i hvert team.
Delingen er placeret på Flyvestation Karup. Vi er faglig stærk med fokus lagt på de operative IT og kommunikations systemer Flyvevåbnet anvender, og vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der i udstrakt grad er plads til det sociale og med stor respekt for den enkelte. Omgangstonen er fri, og med den rette operative og professionelle indstilling, har den enkelte stor indflydelse på hvordan opgaverne skal løses.

Det enkelte CIS team har eget kontor hvor alle CIS team medarbejderne har deres egen arbejdsplads. Den daglige arbejdstid er mandag til onsdag fra 07:30 til 15:30, torsdag fra 07:30 til 14:30 og fredag fra 07:30 til 13:30. Tjenesten er opdelt i faser af tre måneder, hvor opgaverne vil være væsens forskellige. I en fase er CIS team pålagt 30 dages beredskab, her vil hovedvægten være lagt på uddannelse, så kommer der en fase hvor CIS team er pålagt 10 dages beredskab, her vil man enten være udsendt/på øvelse eller træne hertil, sidste fase er man i drift hvor man arbejder med fejl retning og fejl søgning på de operative systemer.
Om stillingen
De væsentligste arbejdsopgaver er: personlig og faglig træning, varting og klargøring af CIS teamets materiel samt deltagelse i garnisonsdriften, alt sammen med henblik på at kunne leverer en professionel støtte til Flyvevåbnets operative enheder under internationale missioner samt øvelser.

Som IT supporter er det primært server, arbejdsstationer og data delen der arbejdes med, men der vil også blive opgaver inden for netværksområdet. Alle arbejdsopgaver løses i rammen af det CIS teamet som man indgår i. Delingens succes måles direkte i de feedback delingen får i forbindelse med missionerne samt den efterspørgsel der er på delingens kapaciteter.
Om dig
Du skal have svendebrev som IT supporter, og have gennemført Forsvarets basis uddannelse samt have erhvervet kørekort til lille bil. Herudover må du forvente at skulle på en kursus/videreuddannelse for at blive opkvalificeret på netop de systemer der anvendes i Flyvevåbnet.
Har du ikke gennemført basis uddannelsen, vil du kunne ansættes på en uddannelsesaftale mhp. gennemførelse af Flyvåbnets Basisuddannelse (FBU).

Du skal være udsendelsesparat og kunne honorere Forsvarets fysiske og lægelige krav til operativt personel.

Du skal være god til at samarbejde, samt have en professionel indstilling til opgaveløsningen og være fleksibel indstillet både hvad angår arbejdstider men også hvad angår skiftende vilkår og kriterier for opgave løsningerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
For ansøgere i Hæren er løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kaptajn Mark Parbst Madsen på mail FSR-2B-210A@fiin.dk>@mil.dk eller mobiltelefon: 23 41 19 27.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Ansøgningsfristen er 23. august 2021 og vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent