Fortsæt til indhold

Operationsspecialist ved Special Air Operations sektionen ved National Air Operations Centre


Operationsspecialist ved Special Air Operations Sektionen ved National Air Operation Centre

Er du en engageret befalingsmand, gerne med operativ baggrund fra en af Flyvevåbnets Wings eller SOKOM’s myndighedsområde. Har du interesse i og mod på, at løfte Flyvevåbnets evner indenfor Special Air Operations (SAO), så søg stillingen som operationsspecialist hos SAO sektionen i Flyverkommandoen.
Om os
Flyverkommandoen udøver ledelse, styring og føring af Flyvevåbnets myndigheder. I Flyverkommandoen er det National Air Operations Centre (NAOC), der, på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben, udfører den operative planlægning og føring af luftstyrker under fred, krise og konflikt.

Fra NAOC planlægges og indsættes relevante flyberedskaber, - ligesom løsning af særlige opgaver, såsom støtte til andre myndigheder både i fred, krise eller krig, føres herfra. I forbindelse med træning, øvelser og operationer, planlægges og koordineres der med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Til at føre luftstyrker i specialoperationer, er der i NAOC en sektion med særlig fokus på Special Air Operations. Denne sektion udgør kernen i den Special Operations Air Task Group, som NAOC også opstiller.
Om stillingen
Du vil som operationsspecialist, skulle indgå i bemandingen af den danske Special Operations Air Task Group (SOATG), hvor du med dine kompetencer vil forestå koordination med specialstyrkeenheder samt støtte luftmilitære enheders missionsplanlægning - både nationalt og internationalt.

Du vil indgå i en sektion bestående af befalingsmænd og officerer, som alle har Special Air Operations (SAO) som det primære arbejdsområde.
Du kommer til at arbejde med en bred palet af opgaver omfattende planlægning, indsættelse, øvelsesaktivitet, instruktørvirke, fagspecifik sagsbehandling, udfærdigelse og opdatering af SOP og håndbøger.

Ud over at blive anvendt som operationsspecialist i bred forstand, vil du blive bragt i spil som subject matter expert (SME) afhængigt af din operative baggrund. Dette kan også være i forhold til Liaison-virke under konventionelle operationer ved hovedkvarterer i ind- og udland.

Sektionen deltager i NAOC’s samlede opgaveløsning, fx i forbindelse med operativ planlægning og ved krisestyring. Derfor vil du også i denne sammenhæng skulle springe til efter behov.

For evt. at opretholde specifikke kompetencer, samt dyrke fagligt netværk, kan der også blive mulighed for, at deltage i relevante aktiviteter, der understøtter funktionen og SAO, herunder fx operativ flyvning, JTAC virke og lignende operative aktiviteter.
Om dig
Du er en seniorsergent, gerne med operativ baggrund. Såfremt du er oversergent, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale.

Du er en energisk person, som brænder for dit fagområde, og du har en fleksibel og pragmatisk tilgang til løsning af opgaver. Du har gode kommunikative evner skriftligt såvel som i direkte samarbejde med andre på tværs af forskellige fagområder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos fungerende chef for Special Air Operations sektionen kaptajn Kristian Berg Hejlesen på tlf. 22 86 55 98.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 1. august 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter under hensyntagen til ferieafvikling i perioden. Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2021.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent