Fortsæt til indhold

Elementleder til Servicecenter


Elementleder til Servicecenter

Er du i stand til at levere enkel og effektiv service i en dynamisk og anderledes virksomhed med brugere over hele verden – har du erfaring med ledelse og evner at skabe gode kundeoplevelser? Så er du den elementleder, vi leder efter i Servicecentret.
Om os
Vi kan tilbyde et job hos en af Danmarks største leverandører af digitale systemer og services. Vores godt 450 medarbejdere levere IT-løsninger og rådgivning til hele Forsvaret; fra åbne mailsystemer til klassificerede krisestyringsnetværk, fra Artisk Kommando til Adenbugten. Vi leverer den digitale infrastruktur, der gør at 19.000 brugere i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen kan arbejde effektivt, og vi administrerer de kommunikationskanaler og logistiksystemer, der er afgørende for, at Forsvaret kan løse alt fra demografiskunderstøttende opgaver til indsatser i forbindelse med forurening, katastrofer og redning.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer med en arbejdsuge på gen-nemsnitlig 37 timer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause.

Program IT- konsolidering og Transformation (PIT) under Forsvarsministeriets Materiel og indkøbsstyrelse (FMI) søger en officer eller akademiker, til stillingen som elementleder i Servicecenter sektionen, med tiltrædelse snarest muligt.
Om stillingen
Servicesektionen består i dag af en chef, en næstkommanderende og tre elementledere. I dit element, som du får ansvaret for, vil der indgå 14 militære og civile medarbejdere på henholdsvis IT-Specialist og IT-Assistent niveau.

Du vil som elementleder få ansvaret for at videreudvikler elementets medarbejdere og sørge for de kan udøve effektiv og driftssikker sagsbehandling, som er medvirkende til, at vi når vores mål.
Du udfører mindre personaleadministrative opgaver og sikrer, at de fornødne kompetencer og værktøjer er til stede. I din hverdag vil du skulle bidrage til, at vi får en optimal drift og bistår endvidere Koncern IT i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af nødvendige instrukser, procedurer og vejledninger i forhold til serviceleverancer.

Som en del af ledelsesteamet vil du også få en spændende og vigtig rolle i et af vores to udviklingsprojekter ”Service Desk” eller ”ITSM Management”. I projektet, vil du være med til at forme IT koncernens fremtidige processer og medvirke til at etablere forsvarets nye IT Service Desk.

Du vil indgå i vores Vagthavende Service Manager (VSM) roste. VSM er en nøgle- og beredskabsfunktion. VSM håndterer bl.a. services i henhold til aftalte servicemål og er ansvarlig for den daglige håndtering af særlige incidents på tværs af organisationen. Der vil typisk være tre til fire tilkaldevagter om måneden.

Du vil opleve en travl, men alsidig hverdag i et dynamisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, indenfor centrets mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag. Omgangstonen i sektionen er fri og uformel.
Om dig
I rollen som elementleder er du nærværende og motiverende. Du kan i kraft af din ledelseserfaring motivere elementets og sektionens medarbejdere til at yde en ekstra indsats, specielt i perioder, hvor hverdagen bliver lidt stresset.

I vores team lægger vi stor vægt på kompetencer som ansvarlighed, samarbejde, fleksibilitet og kommunikation. Du skal være en god kommunikator, som kan formidle tekniske problemstillinger på en letforståelig måde og håndtere mange forskellige henvendelser fra forsvarets brugere og kunder. Din fleksibilitet gør dig i stand til at arbejde i et omskifteligt miljø, hvor service er nøgleordet, og hvor fokus og krav kan ændre sig fra dag til dag.

Det forventes, at du, med vægt på service og support, kan indgå i tværorganisatorisk samarbejde med andre sektioner og afdelinger i koncernen for at gøre organisationen skarpere til at levere IT-service.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til ITIL processer, som det meste at Koncern IT, rent IT-mæssigt, er organiseret efter.

Er du militær ansat forventer vi, at du har et bredt kendskab til Forsvarets kerneproduktion og operative militære arbejdsvilkår, herunder gerne erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller sejlads med søværnets skibe.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret som akademiker for civile eller løngruppe 4 for militære (kaptajner/kaptajnløjtnanter).

Hvis du er civil sker løn og ansættelse efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for at forhandle tillæg.

Hvis du er officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som militær: Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som civil, og militær: Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for IT-Servicecentersektionen, major Hans Henrik Blumensaadt, på telefon 72 81 47 31, alternativt elementlederen, premierløjtnant Frederik Møller-Madsen, på telefon 72 81 47 48.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfrist er den 16. august 2021, ansættelsessamtaler afholdes løbende. Tiltrædelse er 1. september 2021 eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Du bedes ligeledes vedhæfte relevante dokumenter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hvidovre, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2021

Indrykningsdato

28.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent