Fortsæt til indhold

Vedligeholdelseshjælper (korporal) til Bulldog 3 Eskadron/V UDDBTN/JDR (HRU)


Vedligeholdelseshjælper (korporal) til Bulldog 3 Eskadron/V UDDBTN/JDR (HRU)

Er du overkonstabel af 1-grad eller korporal, trænger du til en forudsigelig hverdag i faste rammer og kan du håndtere konstabelelever? Så er det måske dig, vi skal bruge i Bulldog Eskadronen.
Om os
V Uddannelsesbataljon/Jydske Dragonregiment hovedopgave er at modtage og uddanne værnepligtige samt personel til Hærens Reaktionsuddannelse. Begge uddannelser gennemføres to gange årligt.

Bataljonens vedligeholdelsessektioner består af meget erfarent personel, der sætter en ære i deres arbejde med fokus på, at bataljonens enheder har flest mulige køretøjer og materiel til deres rådighed.

Vi har fokus på en professionel og fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne, hvor alle hjælper hinanden og får opgaven løst.

Stillingen er ved 3. UDDESK, som uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrker. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juni. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Eskadronen skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.

For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd, officerer og fagligt personel, der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner HRU-soldaterne, os selv, eller støtter bataljonen med gennemførelse af uddannelse. Det er afgørende, at vore medarbejdere og det faglige personel er i stand til at leve op til de krav, vi stiller til professionalisme og loyalitet. Opgaverne, som vi løser, stiller krav til den enkelte medarbejders modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte arbejder selvstændigt løser de pålagte opgaver.

Det er endvidere vigtigt for os, at vore kollegaer i enheden fremstår som rollemodeller for de unge soldater, vi uddanner.

Ved eskadronen hersker der en ærlig og direkte dialog mellem soldater og ledere. Vi er stolte over at have en enhed med en professionel tilgang og et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde vores position som Hærens bedste HRU eskadron.

Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og at der, til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Eskadronens kommandodeling er pt. organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, samt en vedligeholdelsessektion. Du vil indgå organisatorisk i vedligeholdelsessektionen, hvor du skal fungere som vedligeholdelseshjælper.

Som vedligeholdelseshjælper i eskadronen, vil du dagligt blive udfordret på dine faglige færdigheder, og stillingen ligger op til både faglig og personlig udvikling.

Du vil indgå i et tæt samarbejde med resterende af vedligeholdelsessektionen.

Du kan påregne at blive brugt som hjælpeinstruktør i eskadronen, ligesom du vil få et medansvar for enhedens elektroniske materiel.

Dagligdagen vil primært være på værkstedet og kasernen, men du må også påregne arbejde i felten, både under øvelser og skydeperioder, og i forbindelse med uddannelsesforløbet i eskadronen. Du bedes derfor være afklaret med, i perioder at være væk fra hjemmet.

Der vil naturligvis i stillingen også være mulighed for at du kan videreudvikle dine infanterimæssige færdigheder, når kommandodelingen er indsat under feltmæssige forhold.
Hvis du er den rette kandidat, vil du blive tilbudt evt. manglende kurser, samt have indflydelse på kurser og uddannelse, som måske ligger udover stillingen.
Om dig
Du er udnævnt til korporal, eller du er en erfaren overkonstabel-1, og villig til at indgå en uddannelsesaftale med henblik på at blive uddannet til korporal, og du har forrettet tilfredsstillende tjeneste

Du skal være uddannet mekaniker og have erfaring med Forsvarets vedligeholdelsestjeneste – Særligt med anvendelsen og vedligeholdelsen af Hærens signal- og natkampsmateriel. Herunder:
- Radiostation AN/PRC-152
- Radiostation RF-7800S SPR
- Natbrille M/03
- Natbrille M/18

Det er en fordel, at du:
- Har erfaring med HRU og/eller SRS fra kamptropperne.
- Har Demars grunduddannelse.
- Har Demars myndighedsbeholdning.
- Er omskolet til infanterigruppens våben.
- Har kørekort kategori B, C og CE.
- Har ADR uddannelse og truck.

Du skal kunne erhverve kørekort.

Det er desuden ønskeligt, at du kan anvende MS Office på brugerniveau.

Du kan formulere dig skriftligt. Du er selvstændig, fleksibel og pligtopfyldende. Du formår at arbejde struktureret med korte tidsfrister og prioritere dine opgaver.

Du sætter en ære i at være en del af en enhed, hvor korpsånd og fagligheden er i højsædet. Du skal kunne være en rollemodel for både konstabelelever og stampersonel.

Som ansat i vedligeholdelsessektionen er du i stand til at arbejde målrettet og selvstændigt. Der er i stillingen høj grad af frihed, det er derfor vigtigt, at du er opsøgende og selvkørende i din hverdag. Du evner at planlægge både din tid og opgaver fremadrettet, således friktion minimeres. Du formår at kommunikere på en rolig og uformel facon.
Det er vigtigt for os, at du er god til at samarbejde og er loyal overfor dine kollegaer i eskadronen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Michael Kejser på telefon 40 80 17 64 eller via mail: JDR- 5B-300A@MIL.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 32. Stillingen ønskes besat den 1. september 2021, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

25.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent