Fortsæt til indhold

Infrastrukturbefalingsmand


Infrastrukturbefalingsmand til 3 CBRN- & Konstruktionsbataljon.

Vil du være en central nøglespiller i forhold til FSV lejropbygninger i udlandet og uddannelsesprojekter til Konstruktionskompagniet? Har du dine konstruktions- og bygningsmæssige kompetencer i orden, og er du villig til at bringe dem i spil?
Kan du sige ja til ovenstående, så er en af de i alt 5 infrastrukturbefalingsmandsstillinger ved 3 CBRN- & KONSTBTN muligvis noget for dig.
Om os
3 CBRN-& KONSTBTN er en specialebataljon under Ingeniørregimentet. BTN består ud over en stab af to kompagnier, Et CBRN- & GEOkompagni og et Konstruktionskompagni. Stillingen som infrastrukturbefalingsmand knytter sig til staben og konstruktionskompagniets opgaver. Vores primære opgaver består i, at støtte Forsvarets enheder i opbygning og vedligeholdelse af lejre i udlandet.
Men vi løser derudover også mange andre tænkelige opgaver, både nationalt og internationalt. Bataljonen er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau med, til tider, mange rejsedage.

3 CBRN- & KONSTBTN motto beskriver hverdagen meget godt:
Everything – Everytime – Everywhere
Alting – Altid – Alle steder.
Om stillingen
Vi søger infrastrukturbefalingsmænd med erfaring, faglig ballast og samarbejdsevner, der kan indgå i Infrastruktursektionen. Sektionen består formeldt af 5 INFRA-teams, som hver består af en infrastrukturbefalingsmand og en teknisk designer (M100). I dagligdagen arbejdes der i projekt/matrix-organisation, hvor der oftest er en infrastrukturbefalingsmand som har ansvar for et givent projekt, men hvor alle i sektionen byder ind med deres respektive specialer. Du vil således skulle arbejde på tværs af hele sektionen.
Du vil som infrastrukturbefalingsmand kunne få opgaven som Mission Manager i forhold til BTN enabling/ disabling opgaver til internationale opgaver, og vil som sådan være BTN primære sagsbehandler på lejretablering/nedlukning i de pågældende missioner.
Udover en Mission Manger rolle vil du få ansvaret for at planlægge og gennemføre andre uddannelsesrelevante konstruktionsopgaver, som led i Konstruktionskompagniets eller Infrastruktursektionens uddannelse. Ligesom der lejlighedsvist vil kunne forekommer opgaver med gennemførsel af almindelig militær uddannelse og øvelsesvirksomhed.
Der skal i stillingen påregnes en del rejseaktivitet, ligesom det vil være et krav, at du er udsendelsesbar i forhold til udsendelse af Byggehold.

Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, som på kortere sigt er klar til at avancere til seniorsergent. Du er håndværker, har teknisk og planlægningsmæssigt flair, og har erfaring med planlægning eller udførsel af konstruktionsprojekter. Tidligere tjeneste i konstruktionskompagniet kan være en fordel.
Det forventes at du er i stand til at arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst med dine pålagte opgaver. Du skal være initiativrig og have overblik og evner til at kommunikere og samarbejde med ansatte i alle dele af FSV og på alle niveauer.
Du skal være teknisk velfunderet, og skal kunne byde ind med fagspecifik viden og planlægning indenfor områderne Bygningskonstruktion, EL, VVS, entreprenør eller kloak. Det vil være en stor fordel hvis du har taget en videregående uddannelse indenfor førnævnte specialer.
Du har gennemført IGR 204, og vi ser gerne at du er i gang med en MAU eller relevante dele heraf.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte S235/3. CBRN &KONSTBTN:Major Bjarke Lillelund Skov på telefon 72 82 53 11, tjenestemobil 25 10 31 44 eller på mail:IGR-3B-S20A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarrest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.08.2021

Indrykningsdato

25.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent