Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - Kaptajn af reserven til Multinational Division North


Kaptajn af reserven til Multinational Division North

Multinational Division North har brug for kaptajner af reserven, der kan indgå i divisionsstaben som enten efterretningsofficer, operationsofficer eller planlægningsofficer (hhv. G2, G3 og G5).
Om os
Multinational Division North (MNDN) er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid er hovedkvarteret beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MNDN er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MNDNs hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MNDN til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.
Om stillingen
Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og øvelsesvirksomhed, der er knyttet til din designeringsfunktion. Det forventes at du, i videst mulig udstrækning, deltager i divisionens interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion i ind- og udland.

Vi har for tiden ledige kaptajnsstillinger til flere forskellige sektioner og stillinger.

G2 – Efterretningssektionen
Vi søger 2 kaptajner af reserven som hhv. koordinations/efterretningsofficer og efterretningsofficer Electronic Warfare.
Efterretningssektionen (All Source Intelligence Centre (ASIC)) leverer efterretninger til alle i hovedkvarteret.

Koordinationsofficeren er chef/G2’s operative højre hånd og bliver anvendt, hvor der er behov f.eks. i det taktiske operationscenter eller i planlægningscentret.

Efterretningsofficeren indenfor Electronic Warfare indgår i Signals and Electronic Warfare Operations Centre (SEWOC), som en ud af i alt tre danske officerer.

G3 – Operationssektionen
Vi søger en kaptajn af reserven, der kan indgå i det Taktiske Operations Center, som opera-tions/efterretningsofficer.

I TOC’en holder vi hovedet koldt, også når det bliver hektisk og du er med til at sørge for at synkroniserer divisionens operationer i deep, close og rear og formår gennem teamwork, at indgå sammen med de mere end 20 dygtige specialister inden for eksempelvis Intelligence, Battle Space Management, Air, Aviation, targeting og Information Activities.

Din primære opgave er at drive TOC sammen med de øvrige specialister. Opgaven indebærer tillige optimering af de interne stabsprocesser, så vi bliver endnu hurtigere til at træffe effektive operative beslutninger frem mod vores certificering. TOC’en råder over et antal stillinger der har berøringsflade med efterretningsvirket.

I fredstid, på øvelser, i krise og konflikt er du i TOC’en ansvarlig for:
• Kontinuerlig opretholdelse af Common Intelligence Picture (COP) i eget og foresattes operationsområde.
• At analysere og vurdere modstanderens og øvrige aktørers ageren i 0-72 timer frem i tæt koordination med ASIC.
• Hurtig og sikker formidling af informationer til underlagte enheder og foresatte hovedkvarter.
• At informere og rådgive Shift Leader ved ændring i situationen.
• At gennemføre tæt koordination med øvrige specialister, i særdeleshed ISR og Joint Fires.
• At gennemføre TOC interne Battle Drills.
• At rådgive Shift Leader i forhold til status på og anbefalinger til eventuel justering af PIR.

G5 – Planlægningscenteret
Vi søger en logstikofficer af reserven, der kan indgå i vores operative planlægningsteams i vores planlægningscenter, der gennemfører planlægning af divisionens operationer. Det er en fordel, hvis du har en logistikbaggrund eller erfaring fra planlægning af logistiktjeneste på bataljons- eller brigadeniveau, men det er ikke et krav.

Vi søger også en luftværnsofficer af reserven, der kan indgå i et af vores operative planlægningsteams i vores planlægningscenter, der gennemfører planlægning af divisionens operationer. Det er en fordel, hvis du har en baggrund i luftværnet eller erfaring fra planlægning af luftværn på brigadeniveau eller i flyvevåbnet, men det er ikke et krav.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste minimum 20 dage om året.
Om dig
Du er kaptajn af reserven eller premierløjtnant, der er vurderet egnet til udnævnelse.
Stillingerne kan besættes af kaptajner eller allerede udnævnte majorer (M322).

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med stabsarbejde på division og brigadeniveau. Du har gode kommunikative evner – både i skrift og tale, på dansk og engelsk, da engelsk er arbejdssproget i MNDN, samt har gode IT-færdigheder og analytiske evner.

Vi forventer, at du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generelt positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1% af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af at du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingerne, er du velkommen til at kontakte følgende:
Stillinger i G2: major Lars Buur på telefon 72 83 10 52 eller mail: MNDN-G2-03@mil.dk.
Stillinger i G3: major Thomas Block Hansen på telefon 72 83 11 57 eller mail: MNDN-G3-02@mil.dk.
Stillinger i G5: oberstløjtnant Steen Wegener på telefon 72 83 10 18/40 74 07 50 eller mail: MNDN-G5-NK@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingerne, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

21.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent