Fortsæt til indhold

Forsyningshjælper til Logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse


Forsyningshjælper til Logistiksektionen (G4) ved Stab 2. Brigade på Gardehusarkasernen i Slagelse

Har du lyst til at arbejde med administrativ og taktisk logistik på Brigadeniveau, samt være med til at understøtte forsyningstjenesten ifm. brigadens kursusvirksomhed.
Trives du i en dynamisk hverdag, hvor opgaveløsningen kræver selvstændighed, analytisk tilgang og helhedsforståelse?
Så er du måske den kommende forsyningshjælper (FSHJ), ved Stab 2. Brigade.
Om os
Logistiksektionen (i daglige tale G4) ved 2. Brigade planlægger, tilrettelægger og kontrollerer tjenesten inden for det logistiske område ved 2. Brigade og brigadens dispositionsenheder. Dette i et tæt og konstruktivt samarbejde med Hærkommandoen (HKO) samt underlagte enheder. G4 bidrager desuden med sagsbehandling indenfor materielområdet i opbygning og tilpasning af Hærens enheder i relation til gældende forsvarsforlig samt bidrager til uddannelse af enheder til NATOPS og INTOPS.

Stab 2. Brigade er beliggende på Gardehusarkasernen i Slagelse.
Om stillingen
Stillingen hører strukturelt under G4 (Logistiksektionen) men arbejdsområdet er todelt. Som FSHJ er du Forsyningsbefalingsmandens primære hjælper i logistiske opgaver relateret til 2. Brigades kursusvirksomhed. FSHJ deltager i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af kursusvirksomheden. Kursusvirksomheden hører under kursuselementet ved Uddannelsessektionen (G7).

Dine arbejdsområder vil bla. kunne omfatte:
- Modtagelse, registrering, opbevaring og udlevering af forsyninger.
- Optælling og beholdningskontrol af organisatorisk og øvrigt materiel til understøttelse af kursusvirksomheden.
- Kontrol med enhedens forbrug af forplejning, drivmidler, POL-produkter, ammunition og andet forbrugsgods.
- Transport opgaver af personel og materiel.
- Betjening af særligt materiel såsom kraner, tankanlæg, generatorer, ladeapparater o.lign.
- Registrering og vedligeholdelse af data i myndighedsbeholdningen.
- Opretholdelse af enhedens køretøjspulje, herunder vedligeholdelsestand, eftersynstjeneste mm.
- Kryptomateriel, kryptonøgler og kryptosikkerhed, samt kodning af enhedens kryptoudstyr.

I perioder hvor der ikke er kursus relaterede opgaver indgår du i logistiksektionen på lige fod med sektionens øvrige medarbejdere. Her vil du som FSHJ varetager administrativ og praktisk sagsbehandling af logistiske opgaver relateret til 2. Brigades generelle uddannelsesaktiviteter, herunder fx. MRX/MRT ifm. klargøring af enheder til udsendelse, samt generel servicering af 2. Brigades enheder, dette i koordination med kollegerne i G4, øvrige dele af Stab 2. Brigade samt Hærkommandoen.

Opgaver og ansvar justeres på baggrund af dine kompetencer og sektionens behov. Du vil kunne udvikle såvel operative og administrative kompetencer.

Stab 2. Brigade er tillige en operativ stab og FSHJ vil også kunne indgå operativt ved 2. Brigades operationscenter ifm. øvelsesaktiviteter, hvorfor det må forventes at optjene merarbejde og øvelsesdøgn. Der tilstræbes normalt en arbejdsuge på 37 timer. Arbejdstid og arbejdssted kan tilpasses i forhold til individuelle behov, efter givne retningslinjer og aftale med sektionschef.

Opgaverne i sektionen er mange artede, hvorfor der forventes en effektiv og målrettet indsats og en høj grad af omstillingsparathed.
Om dig
Du er korporal, alternativt erfaren overkonstabel-1 som er egnet til udnævnelse til korporal. Du har et udpræget ønske om mere ansvar, ligesom du skal være motiveret for forsyningstjenesten.

Du har tidligere været forsyningshjælper eller evt. anden relevant tjeneste inden for logistik på tilsvarende niveau.

Du har erfaring med SAP/DeMars inden for MM modulet og godt kendskab til PM modulet.

Du er helhedsorienteret og forudseende samt god til at planlægge. Du er i besiddelse af gode kommunikative evner, verbalt såvel som skriftligt, og du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne helhedsorientering, analytisk tænkning samt kommunikation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Logistiksektionen, major Lars Kaltoft på telefon 72 83 30 42 eller mobil 25 55 60 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 10. august 2021 og ansættelsessamtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

10.08.2021

Indrykningsdato

16.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent