Fortsæt til indhold

Rådighedsstilling - Efterretningsbefalingsmand af reserven til efterretningssektionen i Hærkommandoens Stab


Rådighedsstilling – Efterretningsbefalingsmand af reserven til efterretningssektionen i Hærkommandoens stab

Ønsker du at have en tilknytning til Forsvaret ved siden af din civile karriere? Brænder du for områderne efterretning og militær sikkerhed? Så er det måske dig vi mangler til en af vores reservestillinger.
Om os
Hærens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoens stab vil sammen med reservister fokusere på at uddanne og i særlig grad løse de opgaver, der skal løses af det nationale operative center i et samarbejde med Hærens dispositionsenheder. Derfor er vores reservister placeret i stab Hærkommando under den stabsstruktur, der er etableret og skal skabes ved en beredskabsforøgelse.

Hærkommandoen er organiseret i en G1-G8 struktur, en Kontrol- og Ledelsessektion samt en FO-organisation. Reservister ved staben er således indtrådt i de enkelte sektioner – og OPS og PLANS – når de etableres. Alle reservister skal virke i en struktur, der består af fastansatte og reservister. Opgaverne skal løses med udgangspunkt i hovedkvarteret for Hæren i Karup og i de faciliteter, der er til rådighed for Hærens opgaveløsning.

I efterretningssektionen (G2) udfører vi efterretningsvirksomheden i hovedkvarteret, og vi har ansvaret for den militære sikkerhed og kontraefterretningstjeneste i Hæren. I dagligdagen har vi en række opgaver indenfor disse områder, hvor vi ser at reservister kan bringes i spil til konkrete planlægnings- og analyseopgaver.

Efterretningssektionen består af en chef, som er oberstløjtnant, og fire medarbejdere: en chefkonsulent, to majorer og en chefsergent. Vi håber på sigt at kunne besætte 8 stillinger i reserven, nemlig 2 majorer (M331), 2 kaptajner (M321), 2 seniorsergenter (M231) og 2 konstabler (M112).
Om stillingen
• Du indgår som efterretningsbefalingsmand i operationscenteret, hvor du følger modstanderen og situationens udvikling, og opdaterer situationskortet og føringssystemerne.
• Du samler og skriver muligvis en daglig INTSUM eller hurtige INTREPS baseret på situationen.

Det er en fordel, hvis du har erfaring som efterretningsbefalingsmand i en større stab, f.eks. brigade eller division.

Du skal forvente, at blive indkommanderet ca. 10 dage om året. Vi forventer også, at du kan deltage i hovedkvarterets større øvelser.
Om dig
Du er reservist med en baggrund indenfor efterretningstjeneste, og du har lyst til at bidrage til konkrete og aktuelle analyser, såvel som at være med at udvikle stabsprocesserne og deltage i øvelser med hovedkvarteret. Du er moden og kan formidle budskaber og vurderinger sikkert og med gennemslagskraft.

Vi værdsætter ordentlighed og vi er samvittighedsfulde om vores arbejde og ansvar. Vi har en uformel tone, hvor enhver forventes at bidrage med relevante betragtninger, således at alle aspekter afdækkes og intet overses. Efterretningsmiljøet i Hæren er stort og vi samarbejder med efterretningsenheder i hele Forsvaret. Du kan bidrage til at drive dette netværk og udvide vores horisont og evne til analyse og vurderinger. Din civile baggrund, erfaring og uddannelse, kan sandsynligvis også bringes i spil netop her.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Peter Zühlke Jensen på mail: FKO-H-CHG2@fiin.dk eller på telefon 7281 1710.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er 4. juli 2021, og vi forventer at holde samtaler umiddelbart efter.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.07.2021

Indrykningsdato

10.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent