Fortsæt til indhold

Erfaren koordinator til koordinations- og styringsopgaver


Erfaren koordinator til koordinations- og styringsopgaver

Er du en fagligt stærk og ambitiøs koordinator med evner og lyst til at bidrage til ledelsessupporterende opgaver? Så kan du måske være vores nye kollega!

Vi søger en specialist med lige dele ordenssans og udviklingstrang til at løse koordinations- og styringsopgaver i Sourcing Divisionens Koordinationsafdeling. Det er en spændende stilling i en af Danmarks absolut største indkøbsorganisationer, som aktuelt er i en rivende udvikling.
Om os
FMI er Forsvarsministeriets materiel- og IT faglige og logistiske myndighed. FMI indkøber, drifter, vedligeholder og udfaser forsvarsmateriel og IT for alle Forsvarets myndigheder af f.eks. kampvogne, skibe, helikoptere, fly samt støvler, ammunition, reservedele, uniformer og lommeknive. Vi indkøber for ca. 9 mia. kr. årligt.

Vores forholdsvist nyetablerede Sourcing Division med ca. 140 ansatte, består af 4 afdelinger, hvoraf Koordinationsafdelingen (KOA) er den ene. KOA skal støtte og servicere ledelsen med tværgående opgaver, såvel som udvikle og drive en række processer bl.a. indenfor strategisk udvikling og styring af divisionen (herunder forligsarbejde). KOA står for besvarelse af politiske spørgsmål, varetager opgaver i forbindelse med budgetlægning og løbende økonomiopfølgning på divisionens interne driftsbudgetter, foretager intern planlægning og gennemførelse af Ny Løn processer, koordinerer høringssvar og indgår i forskellige former for udviklings- og projektarbejde. Herudover har KOA til opgave at sikre den overordnede planlægning af divisionens kommercielle- og juridiske kerneproduktion indenfor materielanskaffelser. Koordination med de andre afdelinger i Sourcing Divisionen, FMI’s øvrige divisioner samt departementet, er centralt for opgaveløsningen i KOA.

I Sourcing Divisionen har vi en uformel omgangstone, engagerede kolleger og gode muligheder for kompetenceudvikling. Ambitionerne for det danske Forsvar betyder, at vi har en travl og spændende hverdag.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Koordinationsafdelingen vil du skulle løse et bredt udsnit af opgaver som f.eks.:

• Koordinere ledelsesinput i Sourcing Divisionen herunder udarbejde talepunkter, sagsoplæg, håndakter mv.
• Indgå i tværgående arbejdsgrupper.
• Være tovholder på udviklingstiltag internt i divisionen.
• Være divisionens tovholder på revisioner og koordinere med FMI’s Ledelsessekretariat.
• Koordinere og besvare aktindsigtssager, borgerhenvendelser o.lign.
• Være divisionens tovholder på GDPR (General Data Protection Regulation) samt være vores Information Security Agent (ISA).

Herudover vil du løse en række ad hoc opgaver af tværgående karakter som support for både Sourcing Divisionens direktør og den øvrige chefgruppe.
Om dig
Du har en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller uddannelse som officer og har gennemført Master i Militære Studier eller tilsvarende uddannelse. Alternativt er du kaptajn og optaget på Master i Militære Studier eller har gennemført en relevant uddannelse på masterniveau og suppleret denne uddannelse med enkeltfagsmoduler fra Master i Militære Studier; Militære Operationer og Militær Strategi, eller tilsvarende relevante flexmoduler.
Du har indgående kendskab til Offentlighedsloven. Du er analytisk stærk, arbejder struktureret og er idérig og løsningsorienteret. Du har solid erfaring med at udvikle, drive og facilitere processer.

Som person er du måske udadvendt og en god kommunikator, såvel mundtligt som skriftligt, på både dansk og engelsk. Du formår at tænke forretningens behov ind i en helhedsorienteret opgaveløsning og du kan lide at gå i dialog med andre, for at skabe de bedste løsninger.

Vi forestiller os at du kan have erfaring med at arbejde i et politisk miljø enten fra et andet sted i Forsvarsministeriets koncern eller et andet sted i staten, men du kan også have erfaring med ledelsessekretariatsstøtte fra en kommune eller en privat virksomhed. Hvis du ikke har erfaring fra Forsvarsministeriets koncern er det vigtigste, at du har lyst og mod på at lære vores arbejdsplads at kende, da vi er en stor og kompleks organisation med mange fagligheder, der alle er vigtige og brænder for at få hjulene til at dreje, til gavn for soldaterne.
Ansættelsesvilkår
Er du civil vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Er du militær:
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er i gang med en at gennemføre Master i Militære Studier, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major/orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som ansat inden for Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationsafdelingen Anja Yoo Møller på telefon 6187 1926.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er søndag den 22. juni 2021 med forventet tiltrædelse snarest muligt. Samtaler forventes afholdt løbende, så send din ansøgning med det samme.

Du bedes søge stillingen via linket og scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen.
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.06.2021

Indrykningsdato

08.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent