Fortsæt til indhold

Automatiktekniker/elektriker (konstabel) til Kanonværkstedet i Frederikshavn


Automatiktekniker/elektriker (konstabel) til Kanonværkstedet i Frederikshavn (genopslag)

Vi søger en medarbejder, som er frisk på udfordringer og er klar til at tage ansvar. Er du kvalitetsbevist og har et godt kendskab til skibs elinstallationer og motorstyring?
Så er du måske vores kommende automatiktekniker/elektriker i kanonværkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Frederikshavn.
Om os
Kanonværkstedet hører under Vedligeholdelsesområde Frederikshavn og er placeret på Flådestation Frederikshavn med en filial i Korsør.

Vi varetager:
- Alt elektrisk og mekanisk vedligeholdelse, eftersyn, ombygning og modifikation af Søværnets våbensystemer.
- Installerer, opligning og assisterer ved installationsskydning af våbensystemer på Søværnets enheder.
- Assisterer ved transport og flytning af våben og våbensystemer.
- Alt hydraulisk vedligeholdelse, eftersyn, ombygning og modifikation i Søværnets enheder.
- Maleropgaver for værksteder og enheder i forsvaret.

Vi består af 1 værkstedsleder, 2 assisterende værkstedsledere/planlæggere, 30 skibsmontører/AT, 6 elektrikere, 2 malere, 6 specialarbejdere samt lærlinge. Medarbejderne er overvejende civile.

Værkstedet er ISO certificeret både inden for kvalitetsledelse og arbejdsmiljø.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du vil i stillingen fungere som automatikmekaniker/elektriker, hvor du vil indgå i et team, som håndterer alt elarbejde i værkstedet og på opgaver ombord i Søværnets enheder.

Der vil være opgaver, du arbejder selvstændigt med, og andre vil være i teams med medarbejdere fra hele værkstedet.

I jobbet giver vi dig mulighed for at udvikle dig fagligt med kurser og efteruddannelse, hvor der bliver taget udgangspunkt i din baggrund og værkstedsbehov.

Du skal forvente en del rejsearbejde i stillingen.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.

Alt i alt, kan vi tilbyde dig et alsidigt job med mangeartede opgaver og udfordringer og med gode muligheder for både faglig- og personlig udvikling.
Om dig
Du er marinekonstabel, eller civil ansøger, med en relevant håndværksmæssig uddannelse med svendebrev/uddannelsesbevis indenfor et af de fag, som omhandler el. Har du en civil baggrund som elektriker, skal du være indstillet på at gennemføre supplerende uddannelsesmoduler til automatiktekniker.

Du har en bred erfaring og forståelse for elinstallationer og motorstyring. Du besidder evnen til at have gang i mange opgaver på samme tid, og du er i stand til at træffe beslutninger om arbejdets tilrettelæggelse, således at opgaverne løses indenfor aftalte terminer. Som person er du glad og tillidsskabende, og du trives med en til tider hektisk hverdag, hvor du formår at bevare overblikket, når det går stærkt.

Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Vi forventer at, du vil indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af alle faggrænser og hjælper hinanden, hvor der er behov for dette.

Er du civil, skal du være indstillet på at gennemføre og bestå en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup. Afprøvningen består af en fysisk test, helbredsundersøgelse og psykologsamtale. Et evt. tilbud om ansættelse vil blive på en uddannelsesaftale, hvor du forpligtiger dig til at gennemføre Søværnet Basisuddannelse, hvis du ikke har gennemført din værnepligt. Hvis du har gennemført værnepligten ved Hæren eller Flyvevåbnet, forpligtiger du dig til at blive omskolet til Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedslederen, seniorsergent Jesper Nielsen på tlf. 41 96 29 15 eller assisterende værkstedsleder Mogens W. Sørensen på tlf. 26 12 19 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. juli 2021. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.07.2021

Indrykningsdato

04.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent