Fortsæt til indhold

Uddannelsesbefalingsmand til Joint Movement and Transportation Organization - Uddannelseselementet


Uddannelsesbefalingsmand til Joint Movement and Transportation Organization - Uddannelseselementet

Ønsker du at udvide dine kompetencer inden for uddannelsesområdet og deltage i udviklingen af uddannelsen indenfor logistik samt militære færdigheder, og vil du udvikle dine evner inden for koordination og samarbejde med interne og eksterne enheder i hele Forsvaret? - Så skal du læse videre!
Om os
Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) er geografisk placeret på flyvestationen i Karup og er en værns fælles enhed, med medarbejdere fra hele Forsvaret.

Uddannelseselementet (MDU) er organisatorisk placeret under ledelse af MOVCON. I MDU er vi 5 mand, der hver har sit fokusområde. Vi er opbygget med en leder, en næstkommanderende, to undervisere/sagsbehandlerw og dig som vores kommende uddannelsesbefalingsmand.

Vi er en enhed, hvor tingene til tider går stærkt. MOVCON er kendetegnet ved stor professionalisme, fleksibilitet samt viljen til at løse opgaver til tiden.

For at kunne løse vores opgaver effektivt, er deltagelse i kurser og videreuddannelse en naturlig del af vores dagligdag. Som en værnfælles enhed har vi taget det bedste fra alle de tre værns kulturer og skabt en udfordrende og udviklende hverdag. Dette kommer os til gavn, uanset om transportløsningen sker til lands, til vands eller i luften.
Om stillingen
Som uddannelsesbefalingsmand får du sammen med resten af MDU, ansvaret for at tilrettelægge og gennemfører uddannelse både internt og eksternt.

Du skal sikre, at læringsplaner og uddannelsesdokumentationen altid er opdateret.
Hertil vil du blive faglærer på nogle af vores uddannelser. Så alt efter hvad du kommer med af kompetencer, tilrettelægger vi i fællesskab hvad dine hovedopgaver skal indeholde.
Du skal derudover være med i planlægningen af både skydelejrer og øvelser, der bliver afviklet i enheden.

Du vil blive MDU´s overordnede kontakt til Koncernfælles Kursusadministration (KFKA) og sikre, at vores kursus og uddannelsestilbud til stadighed er opdateret i forsvarets kursuskatalog og i KFKA platformen; ”Min uddannelse”.
Om dig
Vi søger som udgangspunkt en oversergent, men er du sergent med et godt udviklingspotentiale, kan du stadig være den vi søger.

Du kommer måske med en baggrund fra hæren/flyvevåbnet eller søværnet og har erfaring med uddannelse. Du har kendskab til afvikling af uddannelse af kortere og længere varighed, og kan bistå med planlægning og afvikling af skydelejere og øvelser med mere.

Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændig, da de andre i elementet ofte har travlt med undervisning og/eller er i fuld gang med planlægning, der tit forgår ude af huset.
Du skal være en god koordinator og kan kommunikere klart og tydligt i både skrift og tale.

Det er en klar fordel, hvis du har erfaring med de administrative opgaver kombineret med det praktiske, der følger med ved at være i et uddannelseselement.

Vi ligger stor vægt på din faglighed, men som en kollega, skal du også passe ind i uddannelseselementet. Vi er sammen i mange timer og skal derfor kunne omgås med respekt, og plads til hinandens forskelligheder. Hos os er humøret altid højt, der er højt til loftet og der er ikke langt fra tanke til handling. Så kom endelig med dine ideer og forslag, der vil blive lyttet til dig!

Der er flere enheder i organisationen, så udviklingsmulighederne er store for den rette, med et ønske om at på sigt at avancerer i grad.

Det er ønskeligt at du har kendskab til følgende:
- Logistik
- IT
- Militær Fysisk Træning
- Skydning
- Omskoling af DIV. KØTJ

Ellers ligger vi sammen en plan for, at opnå de ønskede kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af uddannelseselementet Ami Bundgaard Madsen på telefon 41 73 25 15 eller på mail JMTO-MDU-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 20. juni 2021 og samtaler afholdes løbende.
Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANIZATION
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte -transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.
JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en movement control (MOVCON) dispositionsenhed med ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer.
JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.06.2021

Indrykningsdato

28.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent