Fortsæt til indhold

Flyvesikkerhedssagsbehandler ved Aviation Safety hos Air Control Wing - Genopslag


Flyvesikkerhedssagsbehandler ved Aviation Safety hos Air Control Wing

Er du optaget af sikkerhed, og det at skabe et sikkert miljø for bl.a. afvikling af luftoperationer, så kan du være netop den nye medarbejder vi står og mangler.
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Ved Air Control Wing fokuseres der på vedligeholdelse af komplekse teknologiske radarsystemer til levering af overvågning af dansk luftrum. Air Control Wing er en alsidig virksomhed med mange forskelligartede opgaver både indenfor drift og mere langsigtet planlægning.

Aviation Safety er bl.a. ansvarlig for flyvesikkerhedsvirksomheden, arbejdsmiljøledelsen og kvalitetsledelse ved hele Air Control Wing. Aviation Safety er en mindre sektion med stor fokus på arbejdsglæde, humor, godt samarbejde og trivsel. Du får et stort ansvar og en høj grad af tillid, hvor der er en klar forventning om at du selvstændigt kan løse opgaver, men at det altid sker med helheden og kollegaerne for øje. De opgaver du løser har stor synlighed og opmærksomhed i Air Control Wing, så du skal sammen med resten af sektionen være klar til at stå på mål for det du laver.
Om stillingen
Som flyvesikkerhedssagsbehandler ved Aviation Safety bliver du ansvarlig for den daglige drift af flyvesikkerhedsvirksomheden, hvilket blandt andet omfatter ansvar for undersøgelse af begivenheder og hændelser, intern undervisning og formidling samt implementering af nye tiltag på baggrund af rapporteringer og audits.

Du vil også blive involveret i udviklingen af anvendelsen af risikostyring ved hele Air Control Wing i tæt samarbejde med sektionens øvrige medarbejdere, samt auditering ved samtlige af Air Control Wings sektioner.

Stillingen er geografisk placeret på Flyvestation Karup og der må forventes rejseaktiviteter i mindre omfang.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en dygtig seniorsergent eller alternativt en dygtig oversergent, der er klar til udnævnelse.

Det vil være en fordel, men ikke et ubetinget krav, hvis du tidligere har beskæftiget dig med flyvesikkerhed, samt har en operativ baggrund baseret på luftoperationer i Air Control Wing; dette enten som f.eks. Fighter Controller eller Track Production Officer.

Som person forstår du at kommunikere i både skrift og tale, så dine budskaber og beslutninger tydeligt og effektivt skinner igennem. Du skal kunne lide at stå foran andre mennesker, og være god til både at kommunikere, motivere og støtte på samme tid.

Du forventes at kunne indgå i sektionens arbejdsmiljøarbejde og være klar til at støtte op om sektionens samlede opgaveløsning. Din faglighed skal styrke opgaveløsningen og højne den samlede kvalitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Aviation Safety, premierløjtnant Kasper Birkenfeldt på telefon 72 84 50 81 eller 25 39 24 71, eller på mail ACW-AS-004@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 27. juni 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller snarest herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing værner om Danmarks sikkerhed ved at være Forsvarets øjne og ører om dagen og om natten.
Året rundt overvåger og kontrollerer vi dansk luftrum samt indsætter fly til beskyttelse af Danmark. Air Control Wing deltager også i internationale missioner og er for tiden indsat i Mellemøsten.
Air Control Wing skaber resultater med opgaveløsningen i centrum.
Air Control Wing er en god og fleksibel arbejdsplads – med plads til både arbejds- og familieliv. Medarbejderne er vores styrke og vigtigste ressource.

Air Control Wing er en operativ wing i Flyvevåbnet. Wingen har hovedsæde i Karup med enheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

27.06.2021

Indrykningsdato

21.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent