Fortsæt til indhold

Sikkerhedsofficer / chef for S2 ved Danske Artilleriregiment


Sikkerhedsofficer / chef for S2 ved Danske Artilleriregiment

Peter skal pensioneres, Danske Artilleriregiment søger derfor en kaptajn som sikkerhedsofficer og sagsbehandler ved ledelseselementet ved Garnisonsstøtteenheden.
Så brænder du for detaljer og sammenhænge, som skal udbredes til både regiment og garnison, så har vi lige stillingen til dig klar til besættelse 1. november 2021.
Om os
Garnisonsstøtteenheden arbejder direkte under chefen for Danske Artilleriregiment og varetager bl.a. HR-virksomheden, kontaktvirksomheden, sikkerhedstjenesten, UMAK og pressetjenesten.
Garnisonsstøtteenheden forventer inden sommeren 2021 at gennemføre en organisationsændring til en stabsstruktur.

Tonen er ligefrem og ærlig, og med en god omgangstone, og jeg kunne skrive meget mere, men vil egentlig hellere bede dig om at ringe til nuværende sikkerhedsofficer major Peter Mikkelsen på 25654575 og høre om vores hverdag.

I Garnisonsstøtteenheden arbejder vi målrettet, forudseende og serviceminded på at støtte regimentschefen i udførelse af de opgaver, som regimentet og garnison er pålagt.
Ved Garnisonsstøtteenheden prioriterer vi udvikling og kompetenceopbygning ved vores medarbejdere, så de dels bliver kompetente til netop deres funktion, og dels bliver parate til nye udfordringer.
Om stillingen
Når stillingen er klar til besættelse 1. november 2021 så forventer vi at være på plads i den ny organisation, og stillingsbetegnelsen vil derfor være chef for S2.
I den rolle vil du være DAR sikkerhedsofficer med ansvar for alle dele af den militære sikkerhedstjeneste og du vil være den koordinerende sikkerhedsofficer for alle enheder på Artillerikasernen i Oksbøl.

Du vil få en stor opgave med et kvalitetssikre, implementere og vedligeholde vores lokale bestemmeler og instrukser på sikkerhedsområdet.
Især må du forvente i tæt samarbejde med S4 at skulle implementere sikkerhedsbestemmelser for luftværn, digitaliseringen af 1AA og nye sikrede garager til regimentet.

Du vil som nærmeste medarbejder i dagligdagen have en seniorsergent som assisterende sikkerhedsofficer. Endvidere vil der i S2 være 4 medarbejdere af reserven, således I ved øget beredskab kan indgå i bemandingen af regimentets situationsrum på døgnbasis.

Om dig
Den rette kandidat til stillingen er udnævnt kaptajn eller måske major M322. Din operative baggrund er ikke afgørende, det er mere vigtigt, at du har tilegnet dig erfaring fra forskellige stillinger ved operative enheder og stabe og dermed har en forståelse for vores enheders dagligdag.

Du skal kunne lide at arbejde med de mange detaljer, som er inden for den militære sikkerhedstjeneste, og du skal kunne sætte detaljerne i system og videreformidle dem til vores soldater.
Du skal være en habil bruger af Office-pakken og WorkZone.

Tjenesten som sikkerhedsofficer stiller krav om mange kvalifikationer og uddannelser. Jeg forventer ikke, at du har dem alle på plads fra starten, men du skal være indstillet på hurtigt at indhente manglende uddannelser.

Jeg lægger især vægt på følgende kompetencer:

Samarbejde - da du vil få en bred kontaktflade med vores enheder i garnisonen er det væsentligt, at du forstår og respekterer de forskellige vilkår, som gælder for den enkelte enhed.
Resultatorientering - så du stedse arbejder på, at regimentets indsats på området er fokuseret, målrettet og efterlever foresattes bestemmelser og direktiver.
Faglighed - så du konstant holder dig opdateret på det militære sikkerhedsområde, og omsætter og anvender din faglighed for vores soldater og enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Oksbøl.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH GSE/ Major Anders Sindum, e-mail DAR-G-01@MIL.DK, eller på mobil 24 65 45 62 eller nuværende sikkerhedsofficer Major Peter Mikkelsen, e-mail DAR-G-SIKOF@MIL.DK eller på mobil 25 65 45 75.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 30. maj 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse den 1. november 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT
Oksbøl Kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.
Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af et Garnisonsstøtteenhed (GSE), et Tjenestegrensinspektørelement og et Koordinationselement for ildstøtte.


Oksbøl Kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.05.2021

Indrykningsdato

03.05.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent